Kościół stara się spełniać powierzone mu trzy zadania – sprawować kult, głosić Dobrą Nowinę i świadczyć miłość bliźnim. Ostatni z wymienionych elementów umotywowany jest słowami Jezusa, m.in. przypowieścią o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10, 30-37) czy zdaniem „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40). Funkcję tę często nazywa się działalnością charytatywną.

Parafialny Zespół Charytatywny to grupa wolontariuszy, którą tworzą obecnie:

 • Henryka Franczak
 • Maria Prokop
 • Krystyna Mateja
 • Sabina Świątek
 • Stanisława Michalska
 • Priscilla Ziora
 • Maria Leśniewska
 • Inga Szołtysek
 • Maria Wątorek
 • Wiesława Kopeć
 • Halina Kulik
 • Irena Mandrycz
 • Weronika Kaczmarek

Celem zespołu jest docieranie do ludzi potrzebujących i zorganizowanie dla nich pomocy w ramach parafii. Pomoc ta może mieć charakter stały, ale czasem także doraźny. Od listopada 2003 r. zespół rozszerzył swoją działalność poprzez dyżur charytatywny, który pełniony jest w każdy poniedziałek od godz. 16 do 17 w salce nr 1 w Domu Parafialnym.

Wszystkich, którzy chcieliby się włączyć w działanie zespołu lub poprzez konkretne dary wesprzeć ludzi potrzebujących, zapraszamy do współpracy.