Ważne daty i archiwalne zdjęcia

26 V 1979 – Urząd Wojewódzki w Katowicach wydaje zezwolenie na budowę kościoła.

3 V 1980 – Naczelnik Miasta wydaje decyzję zatwierdzającą plan realizacji budowy kościoła wraz z plebanią i zapleczem.

21 XI 1980 – Naczelnik Miasta wydaje zezwolenie na rozpoczęcie budowy.

I 1981 – Poświęcenie placu budowy. Postawienie drewnianego krzyża na placu przykościelnym.

3 XI 1982 – Wydanie dekretu biskupiego o powołaniu w Knurowie parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej.

23 III 1983 – Poświęcenie krypty (tzw. dolnego kościoła) przez biskupa Herberta Bednorza.

21 X 1984 – Wmurowanie kamienia węgielnego i aktu erekcyjnego w mury kościoła.

29 XI 1986 – Poświęcenie kościoła przez biskupa Damiana Zimonia.

1987 – Pierwsze misje parafialne.

1994 – Wykonanie nowych ławek.

20 XI 1995 – Poświęcenie dzwonów.

24 XI 1996 – Obchody X rocznicy poświęcenia kościoła.

6 IV 1997 – Święcenia diakonatu 15 alumnów Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach.

3-4 X 1997 – Peregrynacja kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

1998 – Tynkowanie kościoła.

1999 – Malowanie wnętrza kościoła, stacje Drogi Krzyżowej.

11 XI 2003 – Poświęcenie nowego ołtarza i ambony przez biskupa Stefana Cichego.

30 XI 2003 – Transmisja Mszy św. „barbórkowej” pod przewodnictwem arcybiskupa Damiana Zimonia w TV Polonia.

29 VIII 2004 – Poświęcenie chrzcielnicy i miejsca przewodniczenia przez biskupa Stefana Cichego.

X 2015 – Zakup i montaż nowych organów.