7.00
Za + Janinę Szeremeta na pamiątkę urodzin.
9.00
1) Za parafian
2) w intencji nawrócenia grzeszników.
10.30
W intencji członków 27 Róży Różańcowej, z prośbą o potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże dla nich i ich rodzin.
12.00
1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski i wspólnie przeżyte lata, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Marii i Tadeusza Pławeckich z okazji 50-tej rocznicy ślubu, oraz o błogosławieństwo Boże dla nich i córek z rodzinami. (Te Deum)
2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o Dary Ducha Świętego, dalszą opiekę i zdrowie dla Anny Wieczerzak z okazji urodzin, a także o błogosławieństwo Boże dla niej, męża Tomasza, dzieci Magdaleny i Michała, oraz całej rodziny.
15.00
W intencji rocznych dzieci, ich rodziców i rodziców chrzestnych.
16.15
Gorzkie Żale
17.00
Za ++ rodziców Marię i Jana Okoniewskich, Genowefę i Władysława Grabowskich, syna Jacka, Annę Klus, dziadków z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
20.15
Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla ++ rodziców Apolonii i Józefa Szkobel, brata Czesława, bratowej Teresy, bratanka Piotra, dziadków z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.

Poniedziałek 26.02.2024

6.30
1) Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla ++ rodziców Krystyny i Jana Fierdonek, zięcia Edwarda, ++ z rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla ++ Władysławy Morek, jej męża Jana, córki Haliny, zięcia Henryka, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące.
8.15
Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla ++ rodziców Karoliny i Kazimierza Rainczuk, brata Mariana, bratowych Wiesławy i Barbary, bratanka Macieja, dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Zygmunta z okazji 85-tej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla niego, żony, syna, córki i wnucząt z rodzinami. (Te Deum)

Wtorek 27.02.2024

6.30
1) Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + męża i ojca Bronisława Gajewskiego w 9-tą rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + męża Tadeusza Karasek w 7-mą rocznicę śmierci, tatę Jana, teścia Bronisława, dziadków Julii i Józefa Dudałów oraz Marii i Stanisława Ponikowskich.
8.15
Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + żony Barbary Jureczka w 2-gą rocznicę śmierci.
18.00
Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla ++ rodziców Władysławy i Jana Furmanek, braci Józefa i Kazimierza, dusze w czyśćcu cierpiące.

Środa 28.02.2024

6.30
1) Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla ++ taty Wojciecha Nowak w rocznicę śmierci, jego żony Anny, dusze w czyśćcu.
2) Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + mamy Wandy Warych na pamiątkę urodzin, taty Józefa Warych, ich rodziców, dusze w czyśćcu cierpiące.
8.15
Za ++ rodziców Helenę i Józefa Dusza, brata Zygmunta oraz bratową Czesławę, męża Czesława Trzeciak, ++ z pokrewieństwa Dusza, Trzeciak, Świerad i Swędrak.
18.00
1) Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla ++ Anieli i Franciszka Pedrycz, ich synów Edwarda, Władysława, Jerzego i Zbigniewa w kolejne rocznice śmierci, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + Janiny Bula w 30-ty dzień po śmierci.
3) Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + Ryszarda Kubisz od sąsiadów z bloku przy ulicy S. Batorego 16 B.
19.00 Msza w intencji o uzdrowienie duszy i ciała.

Czwartek 29.02.2024

6.30
Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla ++ Zofii Węglińskiej w 2-gą rocznicę śmierci, męża Jana, Stanisławy Wulkiewicz, Kazimierza i Czesława Goworek, dusze w czyśćcu cierpiące.
8.15
Za + męża Jana Kwietniowskiego w 15-tą r. śmierci, syna Krzysztofa, brata Tadeusza Bonk, rodziców, teściów i ++ z pokrewieństwa.
16.30
Za + Edwarda Adamczyk od córki Gabrieli z mężem.
18.00
Msza święta zbiorowa za zmarłych.

Piątek 1.03.2024

6.30
W intencji żyjących i zmarłych czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
8.15
1) Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla ++ mamy Wandy Telinga w 14-tą rocznicę śmierci, jej rodzeństwa, Marii Skiba, koleżanki Grażyny Kryś w 10-tą rocznicę śmierci, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla ++ męża Henryka Domin na pamiątkę urodzin, syna Waldemara, rodziców i rodzeństwa z obu stron i siostrzeńca Zdzisława Jeziorowskiego.
17.15
Droga Krzyżowa.
18.00
1) Msza pod przewodnictwem ks. bpa Grzegorza Olszowskiego w intencji całej parafii na rozpoczęcie wizytacji kanonicznej.
2) W intencji dzieci po Wczesnej i po Pierwszej Komunii Świętej.
3) Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + Andrzeja Sopińskiego w 1-szą rocznicę śmierci.

Sobota 2.03.2024

6.30
1) Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla ++ mamy Heleny Słomińskiej na pamiątkę imienin, taty Stefana, męża Henryka Wypych, teścia Edwarda, babcie i dziadków z obu stron, Leona Sala, ++ z rodziny Cichoń, Danuty i Jarosława Bogusz, Stefana Rak, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla ++ Marcina Kamińskiego i jego brata Łukasza od Janiny Longosz.
8.15
1) Msza pod przewodnictwem ks. bpa Grzegorza Olszowskiego w intencji chorych i starszych parafian
2 W intencji żyjących i zmarłych członków Żywego Różańca.
10.00
Droga Krzyżowa dla dzieci.
15.30
W intencji młodzieży przystępującej do Sakramentu Bierzmowania.
17.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu.
18.00
Za ++ Władysławę i Jana Wojdat, Waldemara Wojdat, Kazimierę i Władysława Głasek, Mariannę i Stanisława Sienkiewicz, Aleksandrę i Jana Samociuk, Krystynę i Kazimierza Samociuk, Mirosławę Olejnik.

7.00
1) Do Mił. Bożego o radość życia wiecznego dla ++ rodziców Marianny i Jerzego Lagner, brata Jerzego, dziadków i krewnych z obu stron.
2) Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + Pawła Lesiak w 1-szą rocznicę śmierci, ++ z rodziny.
9.00
Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Częstochowskiej z podz. za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Elżbiety z okazji urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla niej i całej rodziny.
10.30
1) Msza pod przewodnictwem ks. bpa Grzegorza Olszowskiego w intencji rodzin
2) Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Częstochowskiej z podz. za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Heleny Pietraszek z okazji 66-tej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla niej, męża i całej rodziny.
12.00
1) Msza pod przewodnictwem ks. bpa Grzegorza Olszowskiego w intencji parafian
2) Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Częstochowskiej z podz. za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Krystyny Smolińskiej z okazji 75-tej rocznicy urodzin oraz o błog. Boże dla niej, męża i córki z rodziną. (Te Deum)
15.00
Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Częstochowskiej z podz. za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Jadwigi Kalwasińskiej z okazji urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla niej i całej rodziny.
16.15
Gorzkie Żale.
17.00
Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla ++ rodziców Marii Lewandowskiej i jej męża Józefa w kolejne rocznice śmierci, córki Grażyny, zięciów Edwarda i Zbigniewa, ++ z pokrewieństwa z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
20.15
Za + Józefa Musiał w kolejną rocznicę śmierci, syna Krzysztofa, dusze w czyśćcu cierpiące.