7.00
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla córki Mirosławy Skowronek z okazji 40-tej rocznicy urodzin, oraz o błogosławieństwo Boże dla niej i całej rodziny.
9.00
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Priscilli Ziora z okazji 84-tej rocznicy urodzin, oraz o błogosławieństwo Boże dla niej, dzieci i wnuków.
10.30
1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski i wspólnie przeżyte lata, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Haliny i Zenona Szymkowiak z okazji 50-tej rocznicy ślubu, oraz o błogosławieństwo Boże dla nich i całej rodziny. (Te Deum)
2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Wiolety z okazji 55-tej rocznicy urodzin, a także o błogosławieństwo Boże dla niej, męża Janusza, córki z rodziną, syna, synowej oraz wnucząt Leny, Julii i Wojtka.
15.00
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski i wspólnie przeżyte lata, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Teresy i Leszka Lewandowskich z okazji 40-tej rocznicy ślubu, a także o błogosławieństwo Boże dla nich, córek, zięcia oraz wnuków Mai i Borysa. (Te Deum)
16.30
Nieszpory
17.00
Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla ++ mamy Zenobii Firek w 3-cią rocznicę śmierci, jej męża Stanisława, ++ z rodzin Firek i Wręczycki, dusze w czyśćcu cierpiące.
20.15
Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + Zbigniewa Gawron i ++ z rodziny.

Poniedziałek Wspomnienie św. Bonawentury, bpa i dK 15.07.2024

6.30
Za ++ rodziców Józefę i Romana Pożarowskich, zięciów Edwarda i Eugeniusza, ++ z rodziny Dybkowskich, dusze w czyśćcu cierpiące.
8.15
Za ++ mamę Hildegardę Pałka, męża Grzegorza i babcię Paulinę Kałuża.
18.00
Za ++ Mariana Nabielec na pamiątkę urodzin, siostrę Danutę, jego rodziców Stefanię i Mieczysława, teściów Marię i Józefa Gnela, dusze w czyśćcu cierpiące.

Wtorek Wspomnienie NMP z Góry Karmel 16.07.2024

6.30
Za ++ męża Zdzisława, syna Mariusza Beran w kolejne rocznice śmierci, rodziców z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
8.15
Za ++ męża Bogusława Francuz w 27-mą rocznicę śmierci, rodziców Jana i Marię, teściów Jadwigę i Bolesława Brodowskich, ++ z pokrewieństwa z obu stron, Alfonsa Hajduk, dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00
Za ++ Jana, Mariannę i Zygmunta Domoradzkich, Piotra Początek, Danutę i Kazimierza Bork, Eugeniusza Prasnal, dziadków z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.

Środa 17.07.2024

6.30
Za ++ Helenę, Leona i Janusza Siedlaczek, ++ z rodziny.
8.15
Za ++ męża Wojciecha Bakota w 6-tą rocznicę śmierci, rodziców Alicję i Michała, dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00
Za ++ mamę Magdalenę Swoboda w kolejną rocznicę śmierci, ojca Benedykta, dziadków, rodziców chrzestnych, ++ z rodziny, kapłanów i siostry zakonne.

Czwartek 18.07.2024

6.30
Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla ++ mamy Anny Nowak w rocznicę śmierci, jej męża Wojciecha, zięcia Stanisława, dusze w czyśćcu cierpiące.
8.15
Za + Grzegorza Nowosielskiego od Krystyny z rodziną.
18.00
Za ++ Anielę i Engelberta Bartoszek, wnuka Zenona, zięcia Eugeniusza, dusze w czyśćcu cierpiące.

Piątek 19.07.2024

6.30
Za ++ Jana Morek, żonę Władysławę, córkę Halinę, zięcia Henryka, dusze w czyśćcu cierpiące.
8.15
Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla ++ mamy Jadwigi i wujka Władysława na pamiątkę urodzin, taty Alfonsa, ++ z rodzin Ciborskich, Krukowskich, Kądziela i Bielawskich, dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00
Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla ++ taty Mieczysława Łaszczyk w 47-mą rocznicę śmierci, mamy Kazimiery, siostry Anieli i siostry Stanisławy, dziadków z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.

Sobota 20.07.2024

6.30
Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla ++ Marii Sekuły, jej męża Zygmunta, brata Waldemara, rodziców, ++ z pokrewieństwa z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
8.15
Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla ++ Czesława Terka na pamiątkę urodzin, jego syna Andrzeja, rodziców i teściów.
13.00
Msza święta ślubna: Łukasz Włosiński i Agata Sikora
15.00
Msza święta ślubna: Nikolas Wręczycki i Małgorzata Kowaliszyn
17.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu.
18.00
Za ++ Marię Rutkowską w 37-mą rocznicę śmierci, Lucynę Ciepińską w 30-ty dzień po śmierci, dusze w czyśćcu cierpiące.

7.00
1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski i wspólnie przeżyte lata, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Heleny i Szczepana Białowąs z okazji 50-tej rocznicy ślubu, oraz o błogosławieństwo Boże dla córek, zięcia, wnuków i całej rodziny. (Te Deum)
2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, Dary Ducha Świętego, szczęśliwy przebieg operacji, zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Jadwigi oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.
9.00
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski i wspólnie przeżyte lata, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Anny i Bartosza Mikuckich z okazji 17-tej rocznicy ślubu i dla ich syna Jakuba z okazji 16-tej rocznicy urodzin, oraz o błogosławieństwo Boże dla nich, synów i całej rodziny.
10.30
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą
o dalszą opiekę, zdrowie, Dary Ducha Świętego i potrzebne łaski w dokonywaniu wyborów życiowych dla Hanny z okazji 18-tej rocznicy urodzin, oraz o błogosławieństwo Boże dla niej i całej rodziny.
15.00
W intencji dzieci przyjmujących Sakrament Chrztu Świętego, ich rodziców i rodziców chrzestnych.
16.30
Nieszpory
17.00
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski i wspólnie przeżyte lata, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Krystyny i Floriana z okazji 45-tej rocznicy ślubu, oraz o błogosławieństwo Boże dla nich i synów z rodzinami. (Te Deum)
20.15
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Anety Trybała z okazji urodzin, a także o błogosławieństwo Boże dla męża Piotra, córek Oliwii i Mileny oraz całej rodziny.