4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – LAETARE 19.03.2023

7.00
Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + męża Gerarda Szary, brata Romana, teściów, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące.
9.00
1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Marii z okazji 75-tej rocznicy urodzin, męża Józefa z okazji 82-giej rocznicy urodzin i wnuczki Nicoli z okazji urodzin a także o błogosławieństwo Boże dla dzieci i wnuka. (Te Deum)
2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za zarejestrowanie Stowarzyszenia – Towarzystwa Gimnastycznego Sokół oraz w 104 rocznicę rozpoczęcia jego działalności w Knurowie, z prośbą o opiekę, Dary Ducha Świętego i błogosławieństwo Boże na dalsze lata działalności i kontynuowania sokolej tradycji dla druhów, druhen i ich rodzin.
10.30
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Zdzisławy i Zygmunta z okazji 70-tej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. (Te Deum)
12.00
1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Urszuli z okazji urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Wandy z okazji urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
15.00
W intencji dzieci przyjmujących Sakrament Chrztu Świętego, ich rodziców i rodziców chrzestnych.
16.15
Gorzkie Żale
17.00
Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + ojca i dziadka Józefa Kubasa w 2-gą rocznicę śmierci.
20.15
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Dary Ducha Świętego i dobre wybory u progu dorosłego życia dla Alicji Mirocha z okazji 18-tej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla rodziców oraz braci Bartłomieja i Kamila.

Poniedziałek UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NMP 20.03.2023

6.30
1) Za + męża Eugeniusza Bismor w kolejną rocznicę śmierci, mamę Gertrudę Wróblewską w kolejną rocznicę śmierci, ++ z rodziny Bismor i Wróblewski, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za + ojca Józefa Howańczak na pamiątkę imienin, jego żonę Zofię, brata Józefa i jego żonę Leokadię, jej syna Edwarda Pilarskiego, zięcia Władysława Rzeczkowskiego, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące.
8.15
1) w intencji czcicieli św. Józefa.
2) Za ++ rodziców Marię i Jana Lampara, brata Józefa i córkę Małgorzatę Grondys.
18.00
Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + Krystyny Glosowitz na pamiątkę urodzin, jej męża Krzysztofa Glosowitz, Stanisława Szantula, teścia Helmuta Glosowitz, ++ z rodzin Szantula i Sarzyński, Gabrielę i Szczepana Rogalskich, dusze w czyśćcu.

Wtorek 21.03.2023

6.30
1) Za + ojca Reinholda Gruszka, matkę Annę, brata Jerzego, dziadków Polczyk i Gruszka, Edytę, Huberta i Gerarda Woźniczka, Henryka Baranowskiego, Marię, Jana, Józefa, Kazimierza i Jolantę Kęder, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za + żonę Janinę Stępień w 4-tą rocznicę śmierci, rodziców i rodzeństwo z obu stron, ++ z rodziny Syrek, dusze w czyśćcu cierpiące.
8.15
Za + Kazimierę Kubiczek w rocznicę śmierci, jej męża Alfreda, rodziców i ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00
1) Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + mamy Marii Wolny w rocznicę śmierci, jej męża Rudolfa, syna Jerzego,
++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Marii z okazji 80-tej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla córki, wnuków i prawnuków. (Te Deum)

Środa 22.03.2023

6.30
1) Za ++ Erwina Pytlik w rocznicę śmierci, jego rodziców Helenę i Karola, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za + matkę chrzestną Franciszkę Borszcz, siostrę Annę, dziadków Marię i Józefa Liszowski, dusze w czyśćcu cierpiące.
8.15
Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + Eugeniusza Przybysz, jego rodziców Eudokii i Władysława, ich synów Aleksandra i Władysława Przybysz, Danutę Olejnik, dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00
1) Za ++ rodziców Annę i Franciszka Depczyńskich, dziadków z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za + Józefa Skrzypek od sąsiadów z bloku przy ulicy Mieszka i 21.

Czwartek 23.03.2023

6.30
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Dary Ducha Świętego i błogosławieństwo Boże dla męża.
8.15
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Marii i Piotra Frączek z okazji urodzin oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
16.30
Za + Józefa Chodyra, jego rodziców i braci, Józefa Leśniewskiego, dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00
W intencji czcicieli św. Ojca Pio.

Piątek 24.03.2023

6.30
Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla ++ rodziców Marty i Sylwestra Ptak, ++ z rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące.
8.15
Za ++ rodziców Janinę i Juliana Wojcieszuk, ich rodzeństwo, brata Franciszka, bratanicę Katarzynę, dziadków z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
17.15
Droga Krzyżowa
18.00
1) Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + siostry Zofii Kalinowskiej w 20-tą rocznicę śmierci, jej męża Edwarda, rodziców, teściów, ++ z rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + Adama Głodek w 2-gą rocznice śmierci od chrześnicy Beaty z rodziną.
3) Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + babci Zofii Jagielskiej.

Sobota UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO 25.03.2023

6.30
Za + Jadwigę Dąbkowską na pamiątkę urodzin, jej męża Stanisława, dusze w czyśćcu cierpiące.
8.15
Za + Józefa Lamla, jego żonę Rut Lamla, ich rodziców i braci, dusze w czyśćcu cierpiące.
10.00
Droga Krzyżowa dla dzieci.
17.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu.
18.00
1) Za + Bożenę Hetmańską w 1-szą rocznicę śmierci od sąsiadów z bloku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 3.
2) Za ++ rodziców Jadwigę i Jana Witczak, braci, teściów, dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące.
3) Za ++ rodziców Katarzynę i Juliana Sikora, babcie i dziadków z obu stron, siostry Kazimierę i Józefę, szwagrów Stanisława, Edwarda, Władysława, Jana i Józefa Marcinowskich, Romana Wieczorek, Janinę i Tadeusza Pięciak, Józefa Parys i Wiktorię Marek, dusze w czyśćcu cierpiące.

5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 26.03.2023

7.00
1) Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla ++ rodziców Wacławy i Józefa Ośmiałowskich, syna Andrzeja Terka, teściów Wiktorii i Tadeusza Terka, dziadków i krewnych z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla ++ rodziców Tadeusza i Józefy Bielec, dziadków z obu stron, ++z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące.
9.00
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Anny z okazji 40-tej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla męża, synów i całej rodziny.
10.30
1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Bożeny Maciejewskiej z okazji 60-tej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. (Te Deum)
2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla córki Justyny z okazji 40-tej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla męża, syna, córki i całej rodziny.
12.00
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Janusza Szydło z okazji 50-tej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla żony Iwony, syna Mateusza, córki Wiktorii i całej rodziny. (Te Deum)
15.00
W intencji rocznych dzieci, ich rodziców i rodziców chrzestnych.
16.15
Gorzkie Żale
17.00
Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + Stanisława Pawińskiego w 2-gą r. śmierci, ++ rodziców i braci, dusze w czyśćcu.
20.15
Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + męża, ojca i dziadka Jana Szycha w 8-mą rocznicę śmierci, rodziców z oby stron, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące.