Niedziela 26 NIEDZIELA ZWYKŁA 01.10.2023

7.00
1) Za + mamę Danutę Długaszek w 6-tą rocznicę śmierci, jej męża Wiesława, rodziców i ++ z pokrewieństwa z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za ++ szwagra Mieczysława, siostrę Apolonię, rodziców Jana i Mariannę, męża Bronisława, dusze w czyśćcu cierpiące.
9.00
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Jana Sikora z okazji 80-tej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. (Te Deum)
10.30
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Adama i Edyty Stemplewskich z okazji kolejnej rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo Boże dla Córek i całej rodziny.
12.00
1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Magdaleny Szkoda z okazji 18-tej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla rodziców i całej rodziny.
2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Margot z okazji 80-tej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. (Te Deum)
15.00
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Bronisławy Wróbel z okazji 91-ej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla córek z dziećmi i całej rodziny
16.15
Różaniec
17.00
Za ++ chrześniaka Sławomira Kusio w r. śm., jego dziadków Bena i Kusio, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące.
20.15
Za + Ryszarda Bednarczyk w 2-gą r. śm.

Poniedziałek Wspomnienie świętych Aniołów Stróżów 02.10.2023

6.30
1) Za + Marię Jeleniewicz w 1-szą rocznicę śmierci.
2) Za + męża Zdzisława Gil, jego rodziców Tadeusza i Olgę, rodziców Józefę i Wojciecha Słaboń, braci Jerzego i Stanisława, siostrę Cecylię, dziadków z obu stron, ++ z rodziny Słaboń i Gil.
8.15
O radość życia wiecznego dla + Tadeusza Zaklika w 12-tą rocznicę śmierci.
18.00
Za + Reginę Krasucką, jej męża Hieronima i syna Hieronima, ++ z pokrewieństwa z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.

Wtorek 03.10.2023

6.30
1) Za ++ Helenę Siedlaczek, męża Leonarda, syna Janusza, ++ z pokrewieństwa z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + męża Michała Wierzbickiego, rodziców Marii, Józefa i Jana, teściów Rozalii i Stanisława Stępień, Janiny i Bolesława Sarneckich, Heleny i Wojciecha Juszczyszyn, mamy Katarzyny i brata Piotra.
8.15
Za + tatę Leona Sala w kolejną rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, brata Stanisława, Helenę i Stefana Słomińskich, szwagra Henryka Wypych, Edwarda Wypych, Jana i Mieczysława Cichoń i ich żony, Danutę i Jarosława Bogusz, Annę i Józefa Gajewskich, dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Haliny Foit z okazji urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

Środa Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu 04.10.2023

6.30
1) w intencji czcicieli św. Józefa.
2) Za + męża Tadeusza Ficek na pamiątkę urodzin.
8.15
Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla ++ z rodzin Władarz i Klein,++ z pokrewieństwa.
18.00
Za ++ rodziców Anielę i Bolesława Mazurek, ich synów Piotra i Mieczysława, synową Zofię Mazurek, ++ z rodziny Matyjaszek.
19.00
W intencji uzdrowienia duszy i ciała.

Czwartek Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej 05.10.2023

6.30
W intencji powołań kapłańskich i zakonnych.
8.15
Za + mamę Gertrudę Kamczyk, tatę Jana, siostrę Elżbietę Kosińską i jej męża Jana, siostrę Otylię Faber i jej męża Erwina, tatę Jana Bednarczyk, mamę Anastazję, ++ z rodzin Kamczyk, Gorywoda i Mandera, dusze w czyśćcu cierpiące.
16.30
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej i św. siostry Faustyny z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Ilony Maciąg z okazji 45-tej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
18.00
W intencji rodzin Domowego Kościoła.

Piątek 06.10.2023

6.30
W intencji żyjących i zmarłych czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
8.15
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Marzanny z okazji urodzin oraz o błog. Boże dla męża, córki i całej rodziny.
18.00
1) w intencji dzieci po Wczesnej i po Pierwszej Komunii Świętej.
2) Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + męża Wiesława Jarych na pamiątkę urodzin oraz rodziców i rodzeństwa.
19.00
W intencji młodzieży.

Sobota Wspomnienie NMP Różańcowej 07.10.2023

6.30
Za + Janinę Bagińską w kolejną rocznicę śmierci, jej męża Józefa, ++ z pokrewieństwa z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
8.15
W intencji żyjących i zmarłych członków Żywego Różańca.
17.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu.
18.00
1) Za + żonę Teresę Fedec na pamiątkę urodzin, ++ z rodzin z obu stron.
2) o radość życia wiecznego dla + brata Krzysztofa w 12-tą rocznicę śmierci, rodziców Jana i Janinę Puchałów, dusze w czyśćcu.

27 NIEDZIELA ZWYKŁA 08.10.2023

7.00
Za ++ Henryka i Krystynę Dzieżok, Marię i Walentego Branickich, ++ z pokrewieństwa z obu stron.
9.00
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Marii Rzeczkowskiej z okazji 80-tej rocznicy urodzin, oraz o błogosławieństwo Boże dla dzieci z rodzinami, wnuków i prawnuczki i całej rodziny. o opiekę Anioła Stróża i dary Ducha Świętego dla wnuka Igora Krupa z okazji 12 rocznicy urodzin, o Błogosławieństwo Boże dla siostry i rodziców. (Te Deum)
10.30
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Mai Stemplewskiej z okazji urodzin oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
12.00
1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Antoniego i Anny Krzyszczuk z okazji 50-tej rocznicy ślubu, oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. (Te Deum)
2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem MB Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla synowej Basi z okazji 50-tej r. urodzin oraz o błog. Boże dla całej rodziny. (Te Deum)
15.00
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Wiolety i Janusza Umławskich z okazji 35-tej rocznicy ślubu, oraz o błogosławieństwo Boże dla córki z rodziną, syna z rodziną, wnuków i całej rodziny. (Te Deum)
16.15
Różaniec
17.00
Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla ++ Marii Stasiowskiej w 13-tą rocznicę śmierci, męża Władysława, syna Józefa, zięcia Józefa, dusze w czyśćcu cierpiące.
20.15
Za ++ Zbigniewa Kamińskiego w 5-tą rocznicę śmierci, żonę Zofię, syna Ryszarda, wnuka Łukasza, zięcia Henryka, rodziców, teściów, pokrewieństwo z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.

Odmawiajcie Różaniec