LECHOSŁAW  MUSZYŃSKI  – pogrzeb 22.03.2023 roku godz. 11.00 – ŚRODA – Parafia MB Częstochowskiej
URSZULA  SKOWRON  – pogrzeb 23.03.2023 roku godz. 9.00 – CZWARTEK – Parafia MB Częstochowskiej
STANISŁAW  MACHAŁA  – pogrzeb 23.03.2023 roku godz. 10.00 – CZWARTEK – Parafia MB Częstochowskiej