CHRZEST

Chrzest jest udzielany:

 • w każdą III niedzielę miesiąca podczas Mszy o godz. 15.00
 • w szczególnych przypadkach poza Mszą po wcześniejszym uzgodnieniu z ks. proboszczem

Do zgłoszenia potrzebne są:

 • akt urodzenia dziecka (z Urzędu Stanu Cywilnego)
 • dane rodziców i chrzestnych (wiek, dokładny adres, data i miejsce ślubu kościelnego – jeśli miał miejsce)
 • jeśli chrzestni są spoza parafii – zaświadczenia, że mogą pełnić tę funkcję

Dziecko powinno być zgłoszone do chrztu najpóźniej do wtorku poprzedzającego niedzielę, kiedy ma miejsce Msza chrzcielna.

Wymogi stawiane chrzestnym:

 • ukończone 16 lat
 • przyjęte sakramenty wtajemniczenia (Chrzest, Komunia, Bierzmowanie)
 • katolik praktykujący i żyjący zgodnie z wiarą (stąd niemożność pełnienia tej funkcji np. przez osoby żyjące w związkach niesakramentalnych)
 • katecheza chrzcielna

Katecheza chrzcielna

Rodzice i chrzestni zobowiązani są do uczestniczenia w katechezie chrzcielnej. U nas nauka ta odbywa się w piątek poprzedzający chrzest, w salce św. Józefa o godz. 17.00.

Rocznica chrztu („roczki”)

Zgodnie z lokalną tradycją można uroczyście obchodzić 1. rocznicę chrztu. Msza w intencji rocznych dzieci odprawiana jest w każdą IV niedzielę miesiąca (zgłoszenia do piątku).

Chrzest dorosłych

W przypadku dorosłych, którzy chcieliby przyjąć chrzest, przeprowadzane jest odpowiednie przygotowanie (katechumenat) po indywidualnym uzgodnieniu z duszpasterzem.

BIERZMOWANIE

Bierzmowanie młodzieży

Bierzmowanie przyjmuje zasadniczo młodzież III klas gimnazjum po odpowiednim przygotowaniu. Sakrament ten jest udzielany przez biskupa podczas Mszy, zazwyczaj w maju lub czerwcu.

Bierzmowanie dorosłych

Osoby, które nie przyjęły tego sakramentu w odpowiednim czasie, a chcą go uzupełnić, winny zgłosić się do księdza proboszcza w celu ustalenia sposobu przygotowania. Po przygotowaniu można przystąpić do bierzmowania z młodzieżą w parafii lub w katedrze (katowickiej ewentualnie gliwickiej), gdzie sakrament ten udzielany jest w wyznaczonych terminach kilka razy w roku.

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

Pierwszą Komunię przyjmują dzieci klas III szkół podstawowych po odpowiednim przygotowaniu.

Terminy Mszy pierwszokomunijnych do roku 2024 włącznie:

 • w pierwszą niedzielę maja Wczesna Komunia
 • w drugą niedzielę maja dzieci ze szkoły podstawowej nr 7
 • w trzecią niedzielę maja dzieci ze szkoły podstawowej nr 6 i 9

Terminy Mszy pierwszokomunijnych od roku 2025 włącznie:

 • w pierwszą niedzielę maja – Wczesna Komunia godz. 10.30
  dzieci ze szkoły podstawowej nr 6 godz. 12.00
  Przepraszamy za utrudnienia wskutek zmiany terminu. 
 • w drugą niedzielę maja dzieci ze szkoły podstawowej nr 7
 • w trzecią niedzielę maja dzieci ze szkoły podstawowej nr 9

Bez zmian pozostają zasady dopuszczania dzieci do tzw. wczesnej Komunii świętej.

POKUTA I POJEDNANIE

Okazja do spowiedzi jest w naszym kościele:

 • codziennie 15 minut przed poranną Mszą świętą w tygodniu i w niedzielę.
 • w tygodniu codziennie od 17.30
 • w soboty od 17.00
 • przed świętami, w czasie rekolekcji i przy szczególnych okazjach według podanego wcześniej planu
 • w czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca w czasie godziny świętej od 19.00 do 20.00 w Kaplicy Miłosierdzia

Prosimy, by dzieci korzystały ze spowiedzi w terminach wyznaczanych na spowiedź szkolną w czwartki o godz.16.00.

Warunki ważności sakramentu

Przypominamy, że sakrament pokuty i pojednania obejmuje nie tylko wyznanie grzechów (spowiedź), ale także przygotowanie się do niego (rachunek sumienia zakończony wzbudzeniem żalu i postanowienia poprawy). Przez brak lub bylejakość przygotowania narażamy się na nieważność sakramentu (słowa rozgrzeszenia nie odniosą skutku).

NAMASZCZENIE CHORYCH

Odwiedziny chorych

Chorych odwiedzamy w każdą I sobotę miesiąca (ewentualne wyjątki od tej reguły podawane są w ogłoszeniach). Można ich zgłaszać w zakrystii lub w kancelarii. Chory przyjmuje Komunię, ale zawsze przy tej okazji jest możliwość udzielenia sakramentu namaszczenia chorych, który może być przyjmowany wielokrotnie nawet w czasie tej samej choroby.

Sytuacje nadzwyczajne

W sytuacjach nadzwyczajnych można poprosić księdza z posługą sakramentalną w każdej chwili (jeśli to możliwe – nie telefonicznie).

ŚWIĘCENIA

Sakrament święceń obejmuje trzy stopnie: episkopat, prezbiterat (na te dwa stopnie mówi się popularnie „kapłaństwo”) i diakonat. Święcenia kapłańskie udzielane są w katedrze. Tradycją naszej archidiecezji jest udzielanie najniższego stopnia święceń w wyznaczonych parafiach. W naszym kościele diakonat był udzielany w 1997 roku.

MAŁŻEŃSTWO

Ustalenie terminu

Termin zawarcia małżeństwa można ustalać już w październiku roku poprzedzającego planowany ślub.

Nauki przedślubne

Narzeczeni zobowiązani są do uczestnictwa w naukach przedślubnych. Najbliższe terminy i aktualne informacje: kliknij TUTAJ

Katechumenat przedmałżeński

Jeśli któreś z narzeczonych nie uczęszczało na katechezę w szkole ponadgimnazjalnej, zobowiązane jest do uczestnictwa w tzw. katechumenacie przedmałżeńskim. Jest to cykl 10 nauk, które odbywają się w czwartki po wieczornej Mszy.

Protokół przedmałżeński

Na 6 miesięcy przed ustaloną datą ślubu narzeczeni zgłaszają się do kancelarii, aby spisać protokół. Potrzebne są następujące dokumenty:

 • dowody osobiste dla potwierdzenia tożsamości
 • aktualne świadectwa chrztu (nie starsze niż sprzed 6 miesięcy)
 • świadectwa ukończenia katechizacji w szkole ponadgimnazjalnej (lub świadectwo ukończenia katechumenatu przedmałżeńskiego)
 • dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego (jeśli ślub ma mieć skutki cywilne czyli tzw. ślub konkordatowy – stosowne zaświadczenia; jeśli ślub cywilny miał już miejsce – akt małżeństwa)