• kościół
    Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Knurowie

    Matko Boża Częstochowska Módl się za Nami


    Ogłoszenia Intencje

Od 30 maja można uczestniczyć w naszym kościele we Mszy zachowując stosowny odstęp. Obowiązuje zasłanienie ust i nosa..
Zapraszamy na transmisje internetowe

Kaplica Adoracji
czynna od 9:00 – 17:45

Spowiedź 15 minut przed każdą mszą świętą i od 17.oo w sobotę

ZARZĄDZENIA ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO

Dyspensa

Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.  obowiązuje do odwołania. Serdecznie zachęcamy wiernych do uczestniczenia we Mszy św., nabożeństwach za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych i internetowych.

Szczególnie ważna jest nasza wspólnotowa modlitwa różańcowa o godz. 20.30, połączona z Apelem Jasnogórskim i modlitwą do Matki Bożej Piekarskiej-Lekarki Chorych.

W razie potrzeby kontakt telefoniczny +48 32 330 16 50

Termin I Komunii św. uzgadniamy z katechetą

Modlitwy na czas epidemii

Filmik – Kościół MB Częstochowskiej – Wielki Piątek

Wielkanoc 2020 u Częstochowskiej na Osiedlu

Niedziela Bożego Miłosierdzia

DOBRODAJ

Caritas Archidiecezji Katowickiej we współpracy
z Chorągwią Śląską Związku Harcerstwa Polskiego

Logo

Jasnogórska Matko Kościoła,
z chórami Aniołów i świętych naszych Patronów klękamy w pokorze u stóp Twego tronu.

Ty od wieków jaśniejesz cudami i łaskami na Jasnej Górze – stolicy Twego miłosierdzia.

Wejrzyj na nasze serca, które Ci przynoszą hołdy czci i oddanej miłości.
Rozbudź wśród nas serca świętych, kształtuj prawdziwych apostołów wiary,
umacniaj miłość do Kościoła świętego, wyjednaj nam upragnione łaski…


Matko o zranionym obliczu, składam w Twe ręce siebie i wszystkie drogie mi osoby.
Tobie ufam, liczę na Twe orędownictwo u Syna ku chwale Boga w Trójcy Jedynego.

Amen.