• Post category:Episkopat

3 grudnia 2023 roku w Kościele w Polsce rozpoczyna się nowy rok duszpasterski pod hasłem „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”. W tym roku chcemy bliżej przyjrzeć się różnym powołaniom w Kościele, doświadczyć tego, że wszyscy jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni, że dzięki naszej różnorodności możemy się uzupełniać i wzajemnie sobie służyć tym, co każdy z nas otrzymał. Ufamy, że dzięki proponowanym materiałom każdy z nas na nowo odkryje swoje powołanie i charyzmaty, wyraźniej zobaczy jakie zadania i funkcje w Kościele wyznaczył Pan Bóg każdemu z nas. Odkryjemy swoją niepowtarzalność, a jednocześnie niezbędność w Bożym planie zbawienia.

„Materiały dla rodzin” Programu Duszpasterskiego Komisji Duszpasterstwa KEP są formą katechezy, przeznaczonej do indywidualnej/rodzinnej formacji świeckich. Rozważania przygotowane są na każdą niedzielę roku, zaś miesiące wyznaczają kolejne tematy rozważań.

Każda katecheza mieści się na jednej stronie i składa się z trzech części: 1) nauczania Kościoła – w tym roku fragmenty w dużej mierze pochodzą z dokumentów Soboru Watykańskiego II; 2) katechezy na dany temat; 3) zdań proponowanych dla rodzin, które mają poszerzyć prezentowany temat lub są propozycją praktycznego zastosowania przedstawionych treści. Zapraszamy do aktywnej realizacji Programu Duszpasterskiego: „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”.

Proszę „kliknąć” w wybrany temat.

GRUDZIEŃ 2023: KOŚCIÓŁ JEST WSPÓLNOTĄ

STYCZEŃ 2024: PRZEZ CHRZEST WCHODZĘ DO KOŚCIOŁA

LUTY 2024: WŁĄCZAM SIĘ W ŻYCIE BOŻE

MARZEC 2024: ROK LITURGICZNY BUDUJE WSPÓLNOTĘ

KWIECIEŃ 2024: KAPŁANI WE WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁA

MAJ 2024: ZAKONY I OSOBY KONSEKROWANE WE WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁA

CZERWIEC 2024: OSOBY ŚWIECKIE WE WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁA

LIPIEC 2024: ZADANIA MAŁŻONKÓW: TWORZENIE WSPÓLNOTY OSÓB