Sierpień

Intencja papieska:
:Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, poważnie dotknięci kryzysem gospodarczym i społecznym, znaleźli środki niezbędne do kontynuowania swojej działalności w służbie społeczności, w których żyją.

Intencja parafialna:
O miłość i trzeźwość w naszych domach i rodzinach.