Marzec

Intencja ogólna:
Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła zadanego przez członków wspólnot kościelnych, aby w tym samym Kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i cierpienie.

Intencja parafialna:
O trzeźwość, ducha pokuty i modlitwy oraz owocne przeżycie czasu Wielkiego Postu i rekolekcji parafialnych.

Intencja stała:
O pokój na świecie zwłaszcza na Ukrainie, w naszej ojczyźnie, w naszej rodzinach i w naszych sercach.