Sierpień

Intencja ogólna:
Módlmy się za ludzi, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, a nawet w nieludzkich warunkach, by nie zostali zapomniani przez instytucje i nigdy nie byli traktowani jako mniej wartościowi.

Intencja parafialna:
O błogosławieństwo Boże dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i katechetów w nowym roku szkolnym i katechetycznym.