Listopad

Intencja papieska:
Módlmy się, aby dzieci, które cierpią — te, które żyją na ulicy, ofiary wojny, sieroty — miały dostęp do edukacji i mogły na nowo zaznać uczucia ze strony rodziny.
Intencja parafialna:
Módlmy się za dusze w czyśćcu.