Założyciel Ruchu – ksiądz Franciszek Blachnicki adresował Oazę najpierw do młodzieży i z nią jest do dziś najbardziej kojarzona. Z biegiem czasu działalność Oazy rozszerzyła się i objęła młodzież starszą, dorosłych oraz rodziny. Co jest celem i charyzmatem Ruchu Światło-Życie? Przede wszystkim uświęcenie samego siebie – pogłębienie wiary i więzi z Jezusem Chrystusem, a także służba Kościołowi – odnowienie parafii poprzez odnowę Liturgii (oprawa muzyczna, oprawa liturgiczna – przygotowanie modlitwy wiernych, komentarzy czy procesji darów ofiarnych). W strukturze Ruchu Światło-Życie grupy istniejące w parafiach tworzą większe wspólnoty – rejony, które uczestniczą cztery razy w roku w Dniach Wspólnoty. Oaza jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół (Oaza Rodzin). Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot. Znakiem Ruchu jest starochrześcijański symbol fos-zoe (z gr. światło i życie).

Oaza młodzieżowa

W naszej parafii grupa oazowa została powołana bardzo wcześnie, bo już w 1983 roku. Jej inicjatorem był ks. Józef Szklorz. Do początku lat dziewięćdziesiątych była to wspólnota bardzo liczna (w latach świetności uczestniczyło w niej nawet 300 osób). Obecnie Oaza młodzieżowa w naszej parafii liczy ok. 35 osób. Spotkania piątkowe rozpoczynają się udziałem we Mszy Świętej o godzinie 18:00, na której podejmowane są posługi (modlitwa wiernych, komentarze, procesja z darami). Po Eucharystii są spotkania w małych grupach, gdzie następuje m.in. dzielenie się Słowem Bożym. Ostatnim punktem jest tzw. spotkanie ogólne (konferencja tematyczna, szkoła śpiewu, szkoła Liturgii lub spotkanie z zaproszonym gościem). Wspólnota gromadzi się także we wtorki na modlitwie o godz. 18:45 (w kaplicy nabożeństw dziennych), jak również w niedziele na modlitwie brewiarzowej o godz. 11.00 (w domu katechetycznym). Młodzież podejmuje wiele inicjatyw oraz zadań w parafii. Tradycją jest sprzedaż własnoręcznie wykonywanych kartek świątecznych czy kiermasz książek, pomoc w festynie parafialnym, liczenie wiernych oraz przygotowanie spotkań modlitewnych i czuwań parafialnych. Oaza jest inicjatorem licznych dzieł ewangelizacji, natomiast w każdą niedzielę o podejmuje posługi na Eucharystii o godz. 12:00. Młodzież Ruchu Światło-Życie organizuje również różnego rodzaju zabawy i imprezy, m.in. Sylwester, Andrzejki czy wycieczki rowerowe. Zapraszamy na stronę internetową www.oazaknurow.pl

Oaza Rodzin, czyli Domowy Kościół

Pierwszy krąg oazy rodzin powstał w 1990 roku. Pierwszym opiekunem był ks. proboszcz Jerzy Kolon, a następnie ks. Stefan Kalisz, zaś parą animatorską byli państwo Kląskałowie. Aktualnie Domowy Kościół w naszej parafii obejmuje 8 kręgów. W ramach Domowego Kościoła odbywają się spotkania w mniejszych grupach, a także spotkania wszystkich rodzin (pierwszy czwartek miesiąca po Eucharystii o godz. 18:00, na której Oaza Rodzin podejmuje oprawę liturgiczną). Zobowiązaniami tej wspólnoty są, m.in.: codzienna modlitwa osobista (tzw. Namiot Spotkania), regularne spotkanie ze Słowem Bożym, modlitwa małżeńska i rodzinna, a także dialog małżeński i systematyczna praca nad sobą i rodziną. Wspólnota Domowego Kościoła co roku organizuje pod koniec sierpnia Parafialny Festyn Rodzinny, podejmuje liczne inicjatywy służące parafii i nie tylko, a także uczestniczy w różnego rodzaju wyjazdach i rekolekcjach. W każdą niedzielę na Eucharystii o godz. 9:00 Oaza Rodzin odpowiedzialna jest za oprawę liturgiczną.