Caritas Polska to wyspecjalizowana organizacja powołana w 1990 r. z inicjatywy Episkopatu Polski. Nawiązuje do rozwiązanej w 1950 r. Krajowej Centrali Caritas. Organizacja ta posiada osobowość prawną i cieszy się dużą samodzielnością. Jej celem jest skoordynowana i ujednolicona działalność charytatywna podejmowana przez wspólnotę Kościoła (co oczywiście nie ma wykluczyć czy zastąpić innych działań dobroczynnych prowadzonych przez Kościół). Caritas posiada także oddziały diecezjalne.

Na terenie naszej parafii znajduje się caritasowski Ośrodek Matka Boża Uzdrowienie Chorych. Mieści się on w budynku przy ul. Szpitalnej 29 (dawny Dom Górnika i internat szkoły górniczej), który został przekazany Caritas Archidiecezji Katowickiej przez Starostwo Powiatowe w imieniu Skarbu Państwa. Obecnie w ośrodku tym mieszczą się:

  • Dom Pomocy Społecznej
  • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
  • Środowiskowy Dom Samopomocy
  • Warsztat Terapii Zajęciowej
  • W ośrodku jest także kaplica pw. Matki Bożej Uzdrowienia Chorych.

Nie sposób szczegółowo omówić niezwykle bogatej działalności ośrodka. Wszystkim zainteresowanym i potrzebującym polecamy stronę internetową: www.caritas.knurow.pl

Zapraszamy także na stronę Caritas Knurów: www.knurow.caritas.pl