Ruch ten wiąże się ze zjawiskiem rozbudzenia religijnego na początku XX wieku, które stało się udziałem Kościołów chrześcijańskich – najpierw protestanckich, potem także katolickiego. Ten ruch odnowy charyzmatycznej akcentuje rolę i działanie Ducha Świętego w człowieku i we wspólnocie.

Od 1993 roku grupa ta istnieje w naszej parafii. U początków jej działalności w Knurowie na osiedlu byli ks. Marek Zientek, Małgorzata Bondarenko (obecnie Szkoda) oraz Marek Grabowski. Po kilku latach, po przedstawieniu propozycji i rozeznaniu grupa przyjęła nazwę „Droga”.

Ważnym elementem formacyjnym Odnowy w Duchu Świętym jest tzw. seminarium odnowy wiary, które w naszej parafii odbyło się już trzykrotnie.

Spotkania odbywają się w środy po wieczornej Mszy (początek o godz. 19.00) w kaplicy Miłosierdzia Bożego. Raz w miesiącu grupa organizuje Mszę Św. z modlitwą o uzdrowienie, podczas której wspólnota podejmuje m.in. posługi liturgiczne. Podczas modlitwy diakonia muzyczna animuje wspólny śpiew podczas Mszy Św. następnie podczas adoracji Najświętszego Sakramentu lub modlitwy wstawienniczej. Przebieg spotkania modlitewnego jest następujący: godz. 19.00 rozpoczęcie Eucharystii, ok. 19.45 – katecheza lub świadectwo dla zgromadzonych wiernych godz. 20.00 – adoracja Najświętszego sakramentu lub modlitwa wstawiennicza pod opieką duszpasterzy. Wspólnota gromadzi się również na wspólnych konferencjach oraz filmach o tematyce religijnej i duchowej w Oratorium Jana Pawła II w domu katechetycznym.

Członkowie wspólnoty uczestniczą też w rekolekcjach, dniach wspólnoty, oraz czuwaniach modlitewnych na Jasnej Górze i Górze Świętej Anny. Ponadto nie brakuje wspólnych wyjazdów i spotkań integracyjnych. W ostatnim czasie wspólnota odbyła wspólne wyjazdy ewangelizacyjne i integracyjne m.in. to Bystrej Krakowskiej, Kokotka, Bielska Białej a także na Jurę Krakowsko-Częstochowską. Dorocznie uczestniczy we wspólnym podsumowaniu pracy formacyjnej w formie wspólnej Eucharystii oraz ogniska pod wiatą w Leboszowicach. Obecnie na spotkania uczęszcza ok. 50 osób.

Doraźnie grupa podejmuje dzieła ewangelizacyjne w różnych miejscach m.in. podczas szkolnych rekolekcji, ewangelizacji ulicznych, a także służy swoją pomocą charytatywną organizując zbiórki najbardziej potrzebnych rzeczy dla rodzin, dzieci i osób indywidualnych. Podjęła współpracę z Ośrodkiem Caritas w Knurowie oraz w Borowej Wsi. Bierze udział w życiu sportowym i rekreacyjnym. W ostatnim czasie przedstawiciele wspólnoty czynnie zaangażowali się w organizację turniejów charytatywnych w naszym mieście.

Obecnym moderatorem wspólnoty jest Ks. Piotr Larysz – rezydent w parafii MB Częstochowskiej, katecheta stały w Technikum nr 1 w Knurowie.

Wspólnota posiada również własną stronę internetową: www.droga.org.pl na której zamieszczane są informacje bieżące na temat życia wspólnoty oraz kontakt do przedstawicieli grupy.

Przebieg spotkania tygodniowego ŚR godz. 19.00 – 20.30 zawiązanie wspólnoty, adoracja Najświętszego Sakramentu, świadectwa, grupy dzielenia, ogłoszenia, Apel Jasnogórski

PRZYJDŹ… ZOBACZ… DOŚWIADCZ… BOGA W SWOIM ŻYCIU