Lektor to inaczej Ministrant Słowa Bożego. Jego głównym zadaniem jest czytanie Pisma św. w czasie sprawowania liturgii. Dobre i poprawne czytanie jest sztuką. Tym bardziej publiczne czytanie Słowa Bożego, oznajmianie go w zgromadzeniu liturgicznym wymaga odpowiedniego przygotowania.

Swoją wzniosłą, zaszczytną i odpowiedzialną posługę powinien lektor spełniać z należną czcią i miłością do Pisma św., aby wypowiadane słowo Boże, jako „żywe i skuteczne”, było wezwaniem zarówno dla słuchaczy jak i dla czytającego je lektora.

Lektorem w naszej Parafii może zostać ministrant, który ukończył 2 klasę gimnazjum oraz przygotował się do tej posługi na specjalnym kursie.

Nasza grupa liczy obecnie 43 lektorów, z czego 16 to tzw. „seniorzy”, czyli osoby, którym praca lub studia nie pozwalają na systematyczną służbę. Do posługi lektora przygotowuje sie obecnie 7 kandydatów.

Od września 2009 roku służbę przy ołtarzu rozpoczęli dorośli mężczyźni, często emeryci, którzy z wielką ofiarnością pełnią posługę ministrancką i lektorską.

Spotykania odbywają się w czwartki o godzinie 19.00 w kościele lub salkach katechetycznych. Na spotkaniach zajmujemy się pogłębianiem formacji duchowej i liturgicznej oraz sprawami związanymi z naszą posługą.