Funkcjonuje w naszej parafii siedemnaście lat. Powstała, jako pierwsza wspólnota parafialna. Grupa parafian należąca do Koła realizuje bardzo istotne hasło: „Dopóki żyje na świecie choćby jeden tylko człowiek, który nie zna i nie kocha Jezusa Chrystusa Zbawiciela świata – nie wolno ci spocząć”. Realizacja tych słów przebiega dwoma torami – wspomaganie misjonarzy modlitwą oraz, na miarę możliwości, wspomaganie finansowe. Drobne datki zbierane wśród członków Koła i jego sympatyków na zasadzie „ziarnko do ziarnka” przekazywane są na cele misyjne. Inicjatorem powstania Koła był pan Bogusław Ostapiuk. Jego zamysł zrealizowała pani Barbara Kała. Pierwszym opiekunem był ówczesny proboszcz ks. Jerzy Kolon.

Uatrakcyjnieniem spotkań Koła są ciekawi ludzie, którzy swoje życie związali z misjami. Do bardzo ciekawych należało spotkanie z ks. Emilem Jarco z Salwatoriańskiego Referatu Misji Zagranicznych w Mikołowie. Refleksje związane z pobytem ks. Emila w Australii i Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej wzbudziły duże zainteresowanie zebranych. O swoim pobycie na misjach w Zambii opowiadała 14 maja br. siostra Franciszka ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza. Do bardzo ciekawych należało spotkanie z naszym parafianinem franciszkaninem ojcem Normanem (Piotrem Samselem). Kto chce pogłębiać swoją wiedzę o misjach lub chce wspomagać dzieło misyjne modlitwą lub choćby drobnymi datkami zapraszamy na spotkania Koła Misyjnego. O terminie i miejscu spotkania dowiedzieć się można z gazetki parafialnej i ogłoszeń duszpasterskich.