Jest to młody ruch wyrosły na gruncie naszego katowickiego Kościoła lokalnego. Jego korzenie sięgają roku 1978. Adresowany jest do dzieci. Celem jest odnowienie pobożności maryjnej i naśladowanie Matki Bożej w życiu codziennym.

W naszej parafii grupę tworzy 37 osób.

Spotkania DM odbywają się w soboty o godzinie 10.00 w domu katechetycznym, w salce nr 4.