Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej zaprasza do jesiennych projektów. Serdecznie zapraszamy do zapisów:

  • Zapytaj o wiarę (Nowa nazwa dla znanego cyklu „Dogmatyka dla każdego”) – dla wszystkich szukających odpowiedzi na pytania dotyczące treści naszej wiary, a jednocześnie wprowadzenie w podstawowe kwestie – od Boga w Trójcy Świętej jedynego po rzeczy ostateczne. Nowa edycja odbywać się będzie od 11 października w Jastrzębiu-Zdroju (Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego). Więcej informacji, szczegółowy program i zapisy: http://zapytajowiare.centrum.katowice.pl/
  • Liturgika dla każdego – cykl spotkań, dotyczących podstawowych zagadnień związanych z liturgią, zwłaszcza Eucharystią oraz innymi sakramentami. Zajęcia rozpoczynają się 13 października w Tychach (Parafia św. Benedykta). Więcej informacji, szczegółowy program i zapisy: http://liturgika.centrum.katowice.pl/
  • Duchowość dla każdego – cykl spotkań, składających się na syntetyczne wprowadzenie w kwestie związane z życiem duchowym i jego rozwojem. Zajęcia rozpoczną się od 11 października w Mikołowie (Parafia św. Antoniego). Więcej informacji, szczegółowy program i zapisy: http://duchowosc.centrum.katowice.pl/
  • Czy zawsze tak było? – dla tych, którzy szukają wprowadzenia w historię Kościoła i historię teologii, by sprawdzić, czy zawsze tak było? Zajęcia prowadzone w formie online rozpoczynają się 12 października. Więcej informacji, szczegółowy program i zapisy: http://czyzawszetakbylo.centrum.katowice.pl/
  • Spotkania ze Słowem – dla tych, którzy szukają spojrzenia na Słowo Boże w całości i poszukują zrozumienia tematów, które pojawiają się w całym Piśmie Świętym. Zajęcia prowadzone w formie online rozpoczynają się 5 października. W ramach cyklu przewidziane są stacjonarne dni skupienia. Więcej informacji, szczegółowy program: http://spotkaniazeslowem.centrum.katowice.pl/