Stowarzyszenie to powstało pod koniec XIX wieku we Francji i wiąże się z działalnością sióstr wizytek. Najpierw zostało zatwierdzone jako bractwo katolickie, potem zaś jako arcybractwo.

Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa zaistniała w naszej parafii w roku 1992. Liczy prawie 130 członków. Do ich obowiązków należy codzienne odprawianie tzw. Godziny Straży (Godziny Obecności), która polega na wybraniu przez siebie godziny, w której pamięta się o Chrystusie Eucharystycznym i ofiarowuje się Mu wykonywane zajęcia. Członkowie bractwa uczestniczą w Mszy św. o 6.30 w I piątek miesiąca (w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa jest Msza wieczorna w intencji członków Straży), a w I niedzielę miesiąca w spotkaniu o 16.00.