Powstanie tego stowarzyszenia wiąże się ściśle z kultem Matki Bożej Bolesnej, uznawanej za patronkę dobrej śmierci (przełom XIX i XX wieku). W Polsce w reaktywację apostolstwa po okresie PRL-u zaangażowali się księża ze zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny.

Właśnie dzięki rekolekcjom prowadzonym przez księży z tego zgromadzenia Apostolstwo Dobrej Śmierci zaistniało także w roku 2000 w naszej parafii. Obecnie w księdze apostolstwa zapisanych jest ponad 1000 osób! Przynależność do tej grupy ma 3 etapy. Pierwszy etap to zapisanie siebie lub kogoś bez żadnych szczególnych zobowiązań, w celu uczestniczenia w duchowych dobrach apostolstwa. Osoby, które deklarują udział w drugim etapie, odmawiają dwa razy dziennie po trzy „Zdrowaś Maryjo” i stosowną modlitwę. Trzeci etap dotyczy zelatorów, czyli odpowiedzialnych za działalność apostolstwa.

W II poniedziałek miesiąca grupa spotyka się o 7.45 na Różańcu do Siedmiu Boleści NMP, Mszy św. o 8.15 i katechezie.