Wróbel Adam | * 18.08.1955 | + 11.11.2018

Rzepka Józef | * 11.04.1948 | + 08.11.2018

Kratus Bartosz | * 13.11.1992 |  + 01.11.2018

Czapla Józef  | * 20-03-1936  | + 25-10-2018

Wolnicki Ryszard  | * 18-03-1962  | + 24-10-2018