23 września 2018

Niedziela, XXV Tydzień zwykły
Rok B, II

Dwudziesta Piąta Niedziela zwykła

Czytania

1. czytanie (Mdr 2, 12. 17-20)
Jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim
2. czytanie (Jk 3, 16 – 4, 3)
Źródłem niepokojów jest nieład wewnętrzny

Psalm

(Ps 54 (53), 3-4. 5. 6 i 8 (R.: por. 6b))
Bóg podtrzymuje całe moje życie

Ewangelia

(Mk 9, 30-37)
Druga zapowiedź męki i wezwanie do pokory

Msze św. w dniu dzisiejszym odprawiane są w następującym porządku:
godz. 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 15:00, 17:00, 20:15

Logo

Jasnogórska Matko Kościoła,
z chórami Aniołów i świętych naszych Patronów klękamy w pokorze u stóp Twego tronu.

Ty od wieków jaśniejesz cudami i łaskami na Jasnej Górze – stolicy Twego miłosierdzia.

Wejrzyj na nasze serca, które Ci przynoszą hołdy czci i oddanej miłości.
Rozbudź wśród nas serca świętych, kształtuj prawdziwych apostołów wiary,
umacniaj miłość do Kościoła świętego, wyjednaj nam upragnione łaski…


Matko o zranionym obliczu, składam w Twe ręce siebie i wszystkie drogie mi osoby.
Tobie ufam, liczę na Twe orędownictwo u Syna ku chwale Boga w Trójcy Jedynego.

Amen.