Październik

Intencja powszechna:
O ustanie pandemii Koronawirusa.

Intencja Papieska:
Aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizacje, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mające smak Ewangelii.

Intencja parafialna:
O rozwój wspólnot w naszej parafii.