Marzec

Intencja powszechna:
O ustanie pandemii Koronawirusa.
O zdrowie dla chorych oraz w intencji lekarzy pielęgniarek i wszystkich opiekujących się chorymi.

Intencja Papieska:
O to abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym.

Intencja parafialna:
O nawrócenia i duchową przemianę w okresie Wielkiego Postu.