Gmyz Ryszard | pogrzeb 22.10.2021 roku godz.12.00 – piątek| Parafia MB Częstochowskiej