Modlitwy na czas epidemii

AKT ODDANIA

Święta Barbaro, nasza Patronko, weź nas w opiekę. Czuwaj nad nami, jako nasza Orędowniczka u Boga.
Zawierzamy Ci nasze miasto i jego mieszkańców na ten trudny czas, który przeżywamy i prosimy:
wyproś nam u Boga ochronę naszego zdrowia i życia oraz jak najrychlejsze ustąpienie epidemii w naszej Ojczyźnie i całym świecie.

Święta Barbaro, Patronko Knurowa – módl się za nami!

MODLITWA O ZATRZYMANIE EPIDEMII

Panie Jezu, Zbawicielu świata.
Nadziejo, która nigdy nas nie zawodzi,
zmiłuj się nad nami i wybaw nas od wszelkiego zła!

Prosimy Cię, abyś zdusił plagę tego wirusa,
który się rozprzestrzenia, przywrócił zdrowie chorym,
zachował zdrowych, wspierał pracujących dla zdrowia wszystkich.

Okaż nam Twoje miłosierne Oblicze i wybaw nas w swojej wielkiej miłości.

Prosimy Cię o to przez wstawiennictwo Maryi,
Pani Zwycięskiej, Matki Twojej i naszej, która wiernie trwa przy nas,
a także przez wstawiennictwo św. Józefa,
Twojego przybranego Ojca, a naszego opiekuna.

Ty, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.