Niedziela
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO. 31.05.2020

6.00
Za ++ ojca Antoniego i mamę Gertrudę Wróblewskich, ++ z rodziny Wróblewskich i Dziwisz, dusze w czyśćcu cierpiące.
7.30
Za + Stanisława Głowackiego w 2-gą rocznicę śmierci, Małgorzatę Macikiewicz w 4-tą rocznicę śmierci, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące.
9.00
1) W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego z podziękowaniem Duchowi Świętemu za Jego dary otrzymane przez rodzinę Stemplewskich.
2) Za + żonę Henrykę Wyrwas w 3-cią rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
10.30
1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Dary Ducha Świętego i błogosławieństwo Boże dla Renaty i Jana Brańczyk oraz ich syna Jakuba.
2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Mirosławy Jendryczko z okazji 55-tej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla męża, córki i rodziców Jendryczko.
12.00
1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Aleksandry Granieczny z okazji 17-tej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Oli, Judyty, Piotra i Łukasza oraz o błogosławieństwo Boże dla ich rodziców.
3) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Małgorzaty Koczy z okazji 15-tej rocznicy urodzin oraz o dary Ducha Świętego dla niej i jej brata Michała podczas zdawania egzaminów, a także o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
15.00
Za + Jana Pogorzelskiego od sąsiadów.
17.00
Za ++ Barbarę i Stanisława Woźny w 14-tą i 18-tą rocznicę śmierci, ++ z rodziny Gimla, Jachimowski, Sadowski i Łysiak, dusze w czyśćcu.
20.15
Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla ++ rodziców Zofii i Jerzego Stefaniak w podziękowaniu za dar życia z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca.

 

Poniedziałek
ŚWIĘTO NMP, MATKI KOŚCIOŁA 01.06.2020

6.30
1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Dary Ducha Świętego i błogosławieństwo Boże dla rodziców Ewy i Mikołaja Zalech oraz dziadka Józefa Dzido.
2) Za + Henryka Sierockiego na pamiątkę urodzin od sąsiadów z klatki „C”.
3) Za + Elżbietę Szczepanek od rodziny z Korzenicy.
8.15
1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Wandy Woźnica z okazji urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
2) O radość życia wiecznego dla + męża Stanisława w 4-tą rocznicę śmierci, jego rodziców, teściów i brata Henryka.
18.00
W intencji młodzieży przystępującej do Sakramentu Bierzmowania.

Wtorek 02.06.2020

6.30
1) Za + Zofię Auguścik w 2-gą rocznicę śmierci, jej córkę Annę Gizińską, ++ z rodziny Auguścik i Puchała, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za + Irenę Cichocką od rodziny Główczyków z Ptaszkowej.
8.15
Za ++ Genowefę i Stefana Górka, dziadków z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00
1) Za + męża Stanisława Misiak w 1-szą rocznicę śmierci.
2) Za + Stanisława Wcisło, ++ z rodzin Majka i Wcisło.
3) Za ++ rodziców Katarzynę i Jana Czarneckich, siostrę Emilię, braci Stanisława i Jana, dziadków z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
4) Za + Elżbietę Szczepanek od chrześnicy Zofii z rodziną.

Środa
Wspomnienie świętych męczenników Karola Lwangi i Tow. 03.06.2020

6.30
1) Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + męża Floriana Michalskiego w 19-tą rocznicę śmierci, ++ z rodziny Michalskich i Nachman.
2) O radość życia wiecznego dla ++ rodziców – Kazimierza Organek w 26-tą rocznicę śmierci i Jadwigi na pamiątkę urodzin.
8.15
Za + mamę Józefę Słaboń w 21-szą rocznicę śmierci, ojca Wojciecha, męża Zdzisława Gil, braci Jerzego i Stanisława Słaboń, siostrę Cecylię, dziadków Andrzeja i Franciszkę oraz Jana i Katarzynę Słaboń, dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00
1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże i Dary Ducha Świętego w dorosłym życiu dla Michała Kozłowskiego z okazji 18-tej rocznicy urodzin oraz o Bożą opiekę dla jego rodziców.
2) Za ++ teściów Helenę i Ludwika Kwaśny oraz ich synów Bronisława, Stanisława i Henryka.
3) Za ++ rodziców Zofię i Piotra Momockich oraz Zuzannę i Henryka Berdychowskich, ++ z pokrewieństwa z obu stron, dusze w czyśćcu.
19.00 Msza Św. w intencji członków i sympatyków Odnowy w Duchu Świętym.

Czwartek
ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA 04.06.2020

6.30
W intencji powołań kapłańskich i zakonnych.
8.15
1) Za + Marię Oszust w 21-szą rocznicę śmierci, jej mężów Władysława i Kazimierza, syna Władysława Kwaśnica, dusze w czyśćcu.
2) Za + Donatę Antoszewską od sąsiadów z bloku.
16.00
W intencji młodzieży przystępujące do Sakramentu Bierzmowania.
18.00
1) W intencji młodzieży przystępującej do Sakramentu Bierzmowania.
2) Za + męża Kazimierza Adamiak w 8-mą rocznicę śmierci.
3) Za + Edwarda Grala w 1-szą rocznicę śmierci i jego brata Bronisława.
4) Za + Grażynę Potempa w 3-cią rocznicę śmierci, ++ z rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące.

Piątek
Wspomnienie św. Bonifacego, bpa i męcz. 05.06.2020

6.30
1) W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
2) Za + Krzysztofa Czomperlik, dusze w czyśćcu cierpiące.
8.15
1) Za + Jana Elsner od rodziców i brata.
2) Za + Erwina Faber od sąsiadów z ulicy Ułanów „3B”.
18.00
1) W intencji dzieci po Wczesnej i po Pierwszej Komunii Świętej.
2) W intencji Rodzin Domowego Kościoła
3) Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Rafała Fabiszak z okazji 40-tej rocznicy urodzin oraz o błog. Boże dla żony, dzieci i całej rodziny.

Sobota 06.06.2020

6.30
1) Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + syna Dawida Tylińskiego w 3-cią rocznicę śmierci i na pamiątkę 31-szych urodzin, dziadków z obu stron, wujka Andrzeja Ziółka, Bogdana Pietrzaka i Andrzeja Tylińskiego, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za + Franciszka Pikosz od sąsiadów z klatki ”B”.
8.15
1) Za członków Żywego Różańca.
2) Za ++ członków Żywego Różańca.
14.00
Msza święta ślubna: Wądołowski Kamil – Kłaczyńska Aleksandra
17.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu.
18.00
1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski i wspólnie przeżyte lata z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Barbary i Władysława Gębskich z okazji 50-tej rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo Boże dla córki z rodziną. (Te Deum)
2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, opiekę Anioła Stróża i Dary Ducha Świętego dla Marty z okazji 10-tej rocznicy urodzin oraz o błog. Boże dla całej rodziny.

Niedziela
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 07.06.2020

6.00
Za + mamę Annę Depczyńską w 3-cią rocznicę śmierci, ojca Franciszka Depczyńskiego, dziadków z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
7.30
1) Za ++ Krzysztofa Hink i Antoniego Skalmierskiego od działkowiczów.
2) Za + Jana Saczka od Ali Saczka.
9.00
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Edwarda Suchart z okazji 85-tej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla dzieci, wnuków, prawnuków i całej rodziny.
10.30
1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Teresy z okazji urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski i wspólnie przeżyte lata z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Ireny i Krzysztofa Kulińskich z okazji 25-tej rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. (Te Deum)
12.00
1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Ireny Juszczak z okazji 80-tej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla córek z rodzinami, braci i całej rodziny. (Te Deum)
2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej i świętego Michała Archanioła z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Michała Kozłowskiego z okazji 18-tej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla rodziców i całej rodziny.
3) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę i zdrowie dla Aleksandry Śmieszkol z okazji 85-tej rocznicy urodzin a także o błogosławieństwo Boże dla męża i synów z rodzinami.
15.00
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Justyny Żyła z okazji urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla męża, dzieci i wnuka.
16.30
Nieszpory
17.00
Za + Józefa Bagińskiego w 7-mą rocznicę śmierci, jego żonę Janinę, ++ z pokrewieństwa z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
20.15
Za + Henryka Kaczor w 8-mą rocznicę śmierci, jego siostrę Reginę w 1-szą rocznicę śmierci, szwagra Stanisława w kolejną rocznicę śmierci, ++ z pokrewieństwa z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.