Jubileusz 25 lecia grupy modlitewnej Odnowy w Duchu Św.

W sobotę 27.10.2018 r. w naszej parafii odbył się Diecezjalny Dzień Jedności Odnowy w Duchu Św., któremu przewodniczył bp Adam Wodarczyk. Podczas tego wydarzenia swój jubileusz 25 lecia świętowała parafialna grupa modlitewna Odnowy w Duchu Św. Z tej okazji poświęcony został także sztandar grupy, który powstał z inicjatywy ks. Piotra Larysza – obecnego opiekuna grupy.

Informacja o tym wydarzeniu znalazła się także na stronach Archidiecezji Katowickiej:
„O samej grupie Odnowy w Duchu Świętym mówił ks. Krzysztof Tabath, proboszcz knurowskiej parafii.

– Już 25 lat modlitwa tej grupy buduje wspólnotę naszej parafii. Gromadzi ludzi, którzy w mocy Ducha Świętego i za Jego natchnieniem modlą się nie tylko w swoich intencjach, ale także w intencjach parafii i całego Kościoła – mówił.

Również obecny na Eucharystii ks. Jan Buchta, emerytowany proboszcz parafii Matki Bożej Częstochowskiej podzielił się swoimi wspomnieniami dotyczącymi początków knurowskiej wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym. – Pamiętam, kiedy p. Marek Grabowski przyszedł do mnie. Właśnie wrócił z wojska i powiedział, że chce w parafii założyć wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym. I tak to się wszystko zaczęło – powiedział. W tworzeniu grupy dużą rolę odegrała p. Małgorzata Szkoda oraz ks. Marek Zientek, który był opiekunem duchowym wspólnoty.

Podczas Eucharystii bp Wodarczyk pobłogosławił także sztandar wspólnoty, który powstał z inicjatywy ks. Piotra Larysza. Oprócz wizerunku knurowskiego kościoła na sztandarze znajduje się także ryngraf Matki Bożej Częstochowskiej, jak również podobizna Marii od Jezusa Ukrzyżowanego, karmelitanki z Betlejem, zwanej „Małą Arabką”. Jest ona patronką knurowskiej wspólnoty, która także posiada jej relikwie. Sama kolorystyka nawiązuje do ostatnich Światowych Dni Młodzieży. – Chciałbym podkreślić, że ten sztandar niejako łączy „stare” z „nowym”. Nawiązuje do wielowiekowych tradycji sztandarów w Kościele, a jednocześnie prezentuje duchowość bliską współczesnemu Kościołowi – mówił bp Wodarczyk po pobłogosławieniu sztandaru.

Początki Katolickich Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym sięgają 1967. W Polsce pierwsze grupy modlitewne pojawiły się w 1976. Obecnie w samej archidiecezji katowickiej działa ponad 30 wspólnot Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym. Archidiecezjalnym moderatorem wspólnot jest ks. Tadeusz Skrzypczyk.”

Foto: Robert Szkoda
źródło:  www.archidiecezjakatowicka.pl/temat/news/latest-news/Knurow-Diecezjalny-Dzien-Jednosci-Wspolnot-Odnowy-w-Duchu-Swietym