Styczeń

Intencja ewangelizacyjna:
Braterstwo ludzkie – Módlmy się, aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi
i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.

Intencja parafialna:
W intencji parafian, o Boże błogosławieństwo w Nowym Roku i uwolnienie od epidemii.