Styczeń

Intencja powszechna:
O ustanie pandemii Koronawirusa.
O zdrowie dla chorych oraz w intencji lekarzy, pielęgniarek i wszystkich opiekujących się chorymi.

Intencja Papieska:
Módlmy się za wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym aby znalazły w społeczeństwach, w których żyją uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi.

Intencja parafialna:
O dobre życie w przyjaźni z JEZUSEM w naszych rodzinach.