+Migdal Anna| pogrzeb 13.04.2021 roku godz.9.00 – wtorek | Parafia MB Częstochowskiej

+Pałka Eugeniusz| pogrzeb 14.04.2021 roku godz.9.30 – środa | Parafia MB Częstochowskiej

+Katafiasz Piotr| pogrzeb 17.04.2021 roku godz.11.00 – sobota | Parafia MB Częstochowskiej