Niedziela 05. 01 godz. 14.00

 1. Lotników 12, 10
 2. Lotników 15A, 13
 3. Lotników 15BC, 14AB
 4. Lotników 16, 14C
 5. Lotników 20, 18

Poniedziałek  06. 01 godz. 14.00

 1. Lotników 21, 19
 2. Lotników 22
 3. Piłsudczyków 2AB, 1
 4. Piłsudczyków 2C , 3
 5. Piłsudczyków 7, 5

Wtorek 07. 01 godz. 15.30

 1. Piłsudczyków 10, 8, 6
 2. Piłsudczyków 11, 9
 3. Piłsudczyków 14, 12
 4. Piłsudczyków 14, 12
 5. Piłsudczyków 15, 13

Środa 08. 01 godz. 15.30

 1. Piłsudczyków 16
 2. Piłsudczyków 17
 3. Marynarzy 17, 19A
 4. Marynarzy 21, 19B

Czwartek 09. 01 godz. 15.30

 1. Marynarzy 15, 13
 2. Marynarzy 11, 9
 3. Marynarzy 7, 5
 4. Marynarzy 3, 1

Niedziela 12. 01 godz. 14.00

    – Kolęda dodatkowa