Poniedziałek 28.01 godz. 15.30
1. Zimowa
2. J. Ziętka domy i J. Ziętka 2

Wtorek 29.01 godz. 15.30
1. J. Ziętka 10, 12C,
2. Ziętka 12AB, 16A, 20A

Środa 30.01 godz. 15.30
1. J. Ziętka 14 DCBA
2. J. Ziętka 16BC, 18
3. J. Ziętka 20BC, 22,

Sobota 2.02 godz. 14.00
Kolęda dodatkowa