Według nowych zasad sanitarnych w naszym kościele wierni mogą zająć 50% miejsc w świątyni nie wliczając osób w pełni zaszczepionych.

Przy wejściu należy zdezynfekować ręce. W kościele podczas Mszy obowiązuje zasłanianie ust i nosa również w czasie Komunii. Zalecamy także przyjmowanie Komunii na rękę kładąc jedną dłoń na drugiej, a następnie trzymając Hostię w palcach odsłaniamy wolną ręką maskę.
Zapraszamy na transmisje internetowe

Kaplica Adoracji
czynna od 9:00 - 17:45

Spowiedź 15 minut przed każdą mszą świętą i od 17.oo w sobotę

AKTUALNE ZARZĄDZENIA I KOMUNIKATY

Dyspensa od obowiązku uczestnictwa
w niedzielnej mszy św. z dniem 20 czerwca br. zostaje zniesiona.

Modlitwa do Matki Bożej Piekarskiej-Lekarki Chorych.

Modlitwy na czas epidemii