26 marca 2019

Wtorek, III Tydzień Wielkiego Postu
Rok C, I

Dzień Powszedni

Czytania

(Dn 3, 25. 34-43) Modlitwa skruszonego

Psalm

(Ps 25 (24), 4-5. 6 i 7bc. 8-9 (R.: por. 7)) Pamiętaj o nas, miłosierny Panie

Ewangelia

(Mt 18, 21-35) Przebaczenie Boga uwarunkowane przebaczeniem drugiemu człowiekowi