Msze bez udziału ludu - według planu
Zapraszamy na transmisje internetowe

Kaplica Adoracji
czynna od 9:00 - 17:45

Spowiedź tylko w sytuacjach  wyjątkowych po wcześniejszym
ustaleniu przez telefon

ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO

Dyspensa

Z dniem 29 marca br. dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest prolongowana i obowiązuje aż do odwołania. Serdecznie zachęcam wiernych do uczestniczenia we Mszy św., nabożeństwach i rekolekcjach za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych i internetowych.

Mając na względzie najnowsze rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br., kierując się pasterską troską o zachowanie zdrowia wiernych i celebransów, zarządzam aż do odwołania celebrowanie wszystkich Mszy św. i Triduum Paschalnego
bez obecności wiernych.To samo dotyczy kaplic w klasztorach i domach zakonnych. Poza celebracjami kościoły pozostają otwarte jako miejsca na indywidualną modlitwę.

Szczególnie ważna jest nasza wspólnotowa modlitwa różańcowa o godz. 20.30, połączona z Apelem Jasnogórskim i modlitwą do Matki Bożej Piekarskiej-Lekarki Chorych. Niech
w tej nadzwyczajnej sytuacji rodziny stają się coraz bardziej domowymi Kościołami, tworzącymi rodzinę Kościoła naszej archidiecezji. Wezwaniem do tej modlitewnej jedności niech będzie głos dzwonów naszych kościołów o godz. 20.15.

W razie potrzeby kontakt telefoniczny +48 32 330 16 50

Więcej w ogłoszeniach i komunikatach

Modlitwy na czas epidemii

15 rocznica śmierci św. Jana Pawła II - modlitwa godz. 21.37

Ofiarę na rzecz zakupu respiratorów
można przesłać na
konto Caritas Archidiecezji Katowickiej:
96 1050 1214 1000 0090 3169 8062
Tytuł: OFIARA - KORONAWIRUS.