Niedziela 24 NIEDZIELA ZWYKŁA 15.09.2019

6.00
O radość życia wiecznego dla ++ rodziców Stanisławy i Adama Janas oraz ++ z rodziny.
7.30
Za + Mariana Bieniek w 13-tą rocznicę śmierci, jego rodziców Mariannę i Józefa, siostrę, brata Stanisława, bratową Martę, teściów Wandę i Franciszkę.
9.00
Z podziękowaniem Panu Bogu za sponsorów i darczyńców festynu parafialnego, z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Częstochowskiej dla nich, ich rodzin i miejsc pracy.
10.30
1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Józefy z okazji 80-tej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla córek, zięcia i wnuczek. (Te Deum)
2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Izabeli z okazji urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
12.00
1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski i wspólnie przeżyte lata z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Krystyny i Zbigniewa Stelmaszek z okazji 50-tej rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo Boże dla dzieci, wnucząt i całej rodziny. (Te Deum)
2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Bogdana Litwin z okazji 80-tej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla żony, dzieci z rodzinami, siostry, krewnych i całej rodziny. (Te Deum)
3) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski i wspólnie przeżyte lata z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Danuty i Piotra Suchanek z okazji 40-tej rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo Boże dla córek, zięciów, wnuków i całej rodziny. (Te Deum)
15.00
W intencji dzieci przyjmujących sakrament Chrztu Świętego i ich rodziców.
16.30
Nieszpory niedzielne.
17.00
Za ++ rodziców Helenę i Józefa Dyjak, brata Eugeniusza, bratanka Pawła, szwagra Mariusza, ++ z rodziny Dyjak.
20.15
Za ++ rodziców Mariannę i Stanisława, brata Józefa, Danutę Ludwiczak, teściów Antoninę i Stanisława Kudełko, zięcia Romana Czarkowskiego, dziadków z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.

 

Poniedziałek Wspomnienie świętych męcz. Korneliusza, pap. i Cypriana, bpa 16.09.2019

6.30
1) Za + Zofię Ciupa od rodziny Bogusławy i Jana Wróblewskich z dziećmi.
2) Za + męża Roberta Mateja, jego rodziców, szwagrów i szwagierkę, dusze w czyśćcu cierpiące.
8.15
Za ++ Marię i Wincentego Adamczyk na pamiątkę urodzin, ich syna Rajmunda, Pelagię Jana, Wincentego i Leokadię Musiał.
14.00
Msza święta ślubna: Dominik Stępień i Paulina Niewiadomska
18.00
1) Za + mamę Anielę Przewoźnik w 3-cią rocznicę śmierci, jej ojca Karola, teściów Józefa i Hildegardę, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za + Ewalda Skowron od sąsiadów.

Wtorek 17.09.2019

6.30
1) Za + Krzysztofa Czomperlik, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) O radość życia wiecznego dla + teścia Ireneusza Surdyk w rocznicę śmierci, ++ z rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące.
8.15
Za + Władysława Kogut w 7-mą rocznicę śmierci, Jana Kulczyckiego w 4-tą rocznicę śmierci, ++ z obu rodzin, dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00
1) Za + Rozalię Klajbert od sąsiadów z bloku numer 3.
2) Za + męża Kazimierza Latacz w 28-mą rocznicę śmierci, jego rodziców i rodzeństwo.

Środa ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, zak., patrona Polski i młodzieży 18.09.2019

6.30
1) Za + Piotra Koczwara w rocznicę śmierci, ++ z rodziny.
2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Anieli Jasińskiej z okazji 82-ej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla córki i syna z rodzinami.
8.15
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Marty z okazji 30-tej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla mamy, siostry i siostrzenicy.
18.00
1) Za + brata Stanisława Chudy w 3-cią rocznicę śmierci, ojca Franciszka Chudy na pamiątkę urodzin, matkę Kazimierę, siostry Irenę i Helenę, męża Czesława Helińskiego, jego rodziców i braci, krewnych, przyjaciół, sąsiadów i uczniów.
2) Za + ojca Henryka Kawiaka, jego żonę Wandę, wnuków Bartłomieja i Arkadiusza.

Czwartek 19.09.2019

6.30
Za + Henryka Górskiego w 3-cią rocznicę śmierci, ++ z rodzin Górskich i Wenelskich.
8.15
Za + ojca Stefana w 21-szą rocznicę śmierci, mamę Stanisławę Toporek, dziadków z obu stron, teścia Antoniego Naszkiewicz, wujków Jana, Edwarda, Tadeusza, Jerzego i Stanisława, ciocię Józefę i Barbarę, dusze w czyśćcu cierpiące.
16.30
Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + Jerzego Poks, jego rodziców Klarę i Engelberta, Stefanię Bulas, dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00
1) Za + mamę Mariannę Kaczmarek w 1-szą rocznicę śmierci, jej męża Franciszka, Genowefę i Henryka Konic.
2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski i wspólnie przeżyte lata z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i potrzebne łaski dla małżeństwa Jana Piotra i Ewy z okazji 11-tej rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo Boże i Dary Ducha Świętego dla syna Przemka.

Piątek Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezb., Pawła Chong Hasang i Tow. 20.09.2019

6.30
1) Za + córkę Paulinę Konopka na pamiątkę urodzin, ++ z rodziny Kaczmarczyk, Konopka, Bucior, Maciejewski, Olfans i Wieczorek.
2) Za ++ rodziców Mariannę i Władysława oraz ich syna Franciszka Czyżak, Halinę Wojciechowską, Janinę Wnuk, dziadków z obu stron, teściów Adelę i Franciszka Jemioło, chrzestnych Mariannę i Antoniego, Zofię Kluk.
8.15
Za + męża Manfreda Holc w 10-tą rocznicę śmierci, córkę Kornelię Nieborak, ++ z pokrewieństwa.
13.00
Msza święta ślubna: Łukasz Słomiński i Malwina Fijałkowska
18.00
1) Za + męża Franciszka Osadnik, rodziców z obu stron, ++ szwagrów Jana i Rudolfa, bratową Elżbietę, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za + żonę Marzenę Mucharską w 6-tą rocznicę śmierci, rodziców Krystynę i Władysława, ++ z rodzin Mucharski i Frątczak.

Sobota ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA, APOSTOŁA I EWANGELISTY 21.09.2019

6.30
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Sabiny z okazji 79-tej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla męża.
8.15
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Sebastiana z okazji 45-ej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla żony i całej rodziny.
13.00
Msza święta ślubna: Mariusz Ciecierski i Malwina Jarka
17.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu.
18.00
1) Za + syna i brata Sylwestra Majdzińskiego w 10-tą rocznicę śmierci.
2) Za + mamę Mariannę Kowalską w 11-tą rocznicę śmierci, męża Zygmunta i ++ z pokrewieństwa.
3) Za + męża Józefa Bukała w 45-tą rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, syna Zbigniewa, siostry Władysławę i Danutę, brata Piotra, szwagrów Zdzisława i Tadeusza oraz chrześniaka Marka.

Niedziela 25 NIEDZIELA ZWYKŁA 22.09.2019

6.00
Za + mamę Janinę Wojcieszuk, jej męża Juliana, syna Franciszka, rodziców i rodzeństwo, ++ z pokrewieństwa z obu stron.
7.30
Za + Julię Mika, jej męża Stanisława, syna Franciszka i Jana, synową Stanisławę.
9.00
Za + męża Jarosława Kochańskiego w 4-tą rocznicę śmierci, jego mamę Leontynę w 2-gą rocznicę śmierci, Stanisława Kondrackiego.
10.30
1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski i wspólnie przeżyte lata z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Jadwigi i Romualda Wierzbickich z okazji 35-ej rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo Boże dla dzieci, wnuków i całej rodziny. (Te Deum)
2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Jacka Żyła z okazji urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
12.00
1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski i wspólnie przeżyte lata z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Haliny i Mariana Marczak z okazji 50-ej rocznicy ślubu oraz o Dary Ducha Świętego dla wnuków i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. (Te Deum)
2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski i wspólnie przeżyte lata z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Jadwigi i Edwarda Maciej z okazji 50-ej rocznicy ślubu oraz z okazji urodzin Edwarda a także o błogosławieństwo Boże dla dzieci, wnuczek, prawnuków i całej rodziny. (Te Deum)
3) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski i wspólnie przeżyte lata z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Krystyny i Edwarda Cudyk z okazji 50-ej rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo Boże dla dzieci, wnuków, prawnuków i całej rodziny. (Te Deum)
15.00
W intencji rocznych dzieci i ich rodziców.
16.30
Nieszpory niedzielne.
17.00
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Dary Ducha Świętego i opiekę Anioła Stróża dla Kingi Bielas z okazji 10-tej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla rodziców i całej rodziny.
20.15
Za + Jakuba Blic w 1-szą rocznicę śmierci.