2 NIEDZIELA ZWYKŁA 17.01.2021

6.00
Za + ojca Bolesława Winczkowskiego w 37-mą rocznicę śmierci, żonę Annę, córkę Helenę, syna Stanisława, zięciów Bolesława, Józefa i Stanisława, Franciszka i Władysławę Jóźwiak, Eleonorę Czajka, dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące.
7.30
1) Za + ojca Stanisława Świstak w 5-tą rocznicę śmierci, brata Jerzego Świstak w 10-tą rocznicę śmierci, wujków Eugeniusza Kosiarskiego i Czesława Świtek.
2) Za + Bożenę Prześniak, ++ z rodziny Prześniak, dusze w czyśćcu cierpiące.
9.00
1) Za + Ryszarda Długaszek w 25-tą rocznicę śmierci, jego żonę Danutę, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za + ojca Dominika Leśniak w 38-mą rocznicę śmierci, jego żonę Helenę, rodziców i rodzeństwo, dusze w czyśćcu cierpiące.
10.30
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski i wspólnie przeżyte lata, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Urszuli i Kazimierza z okazji 40-tej rocznicy ślubu, oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. (Te Deum)
12.00
1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za kapłańską posługę ks. Romana Grabowskiego w naszej parafii z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla ks. Romana dalsze lata życia.
2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Romana z okazji 60-tej rocznicy urodzin, oraz dla córki Patrycji z okazji urodzin a także o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. (Te Deum)
3) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Teresy z okazji 70-tej rocznicy urodzin, oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. (Te Deum)
15.00
W intencji dzieci przyjmujących Sakrament Chrztu Świętego i ich rodziców.
16.30
Nieszpory
17.00
Za ++ rodziców- tatę Mariana Małkiewicz, jego żonę Juliannę, ++ z pokrewieństwa z obu stron.
20.15
Za ++ rodziców- mamę Jadwigę Organek w 2-gą rocznicę śmierci i tatę Kazimierza, ++ z pokrewieństwa.

Poniedziałek 18.01.2021

6.30
1) Za + mamę chrzestną Bogumiłę Kaczorkiewicz w kolejną rocznicę śmierci od chrześnicy Eweliny.
2) Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + męża Tadeusza Sikory w 3-cią rocznice śmierci, dusze w czyśćcu cierpiące.
8.15
Za + mamę Zofię Karczmarczyk w 5-tą rocznicę śmierci i siostrę Julitę w 15-tą rocznicę śmierci.
18.00
1) Za + męża Krzysztofa w 3-cią rocznicę śmierci, syna Mariana i ++ z pokrewieństwa z obu stron.
2) Za ++ rodziców Halusiak i Grodzicki, brata Waldemara, ++ z pokrewieństwa z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
3) Za + Marcina Sornat w 30-ty dzień po śmierci.

Wtorek
Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, bpa 19.01.2021

6.30
1) O radość życia wiecznego dla + księdza Andrzeja Filusia.
2) Za + Jadwigę Holona od Józefa Fluder z rodziną, Janusza Fluder z rodziną i od Heleny Fluder.
8.15
Za + ojca Mikołaja w 22-gą rocznicę śmierci, mamę Elfrydę, teścia Rudolfa, szwagra Bogusława oraz dziadków.
18.00
1) Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + ojca Stefana Ponikowskiego z 22-gą rocznicę śmierci, jego żonę Mariannę, siostrę Annę, jej syna Tomasza, synową Anetę, szwagrów Mirosława, Zygmunta i Czesława, ++ dziadków z obu stron.
2) Za ++ Konrada, Marię i Irenę Hornik, Wiesława Makarewicza i rodziców z obydwu stron.
3) Za + Irenę Bernasiuk w 30-ty dzień po śmierci.

Środa 20.01.2021

6.30
1) Za + siostrę Stefanię Wałach w 1-szą rocznicę śmierci, rodziców Marię i Augustyna, dziadków, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za + Erykę Cesarz- Weniger, męża Jerzego, ++ z rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące.
8.15
Za + Roberta Makowskiego w 3-cią rocznicę śmierci.
18.00
1) Za + Henryka Siudak w 1-szą rocznicę śmierci, jego mamę Rutę, teściów Michalinę i Hilarego Sitarz.
2) Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + mamy Michaliny Broszko w 14-tą rocznicę śmierci, taty Franciszka, dziadków i ++ z pokrewieństwa z obu stron.
3) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, opiekę Anioła Stróża i Dary Ducha Świętego dla Nadii z okazji 2-giej rocznicy urodzin, oraz o błogosławieństwo Boże dla jej rodziców.

Czwartek
Wspomnienie św. Agnieszki, dz. i męcz. 21.01.2021

6.30
1) Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + Ireny Cichockiej od Angeliki z rodziną.
8.15 Za + tatę Antoniego Jana Głąb w 12-tą rocznicę śmierci, jego rodziców Apolonię i Józefa, teściów Irenę i Zdzisława, ++ z pokrewieństwa z obu stron.
16.30 Za + Weronikę Burek w 1-szą rocznicę śmierci, jej męża Gintera, rodziców Annę i Leona Kapłanek, brata Henryka Kapłanek.
18.00
1) Za + żonę Stefanię Stępień w 1-szą rocznicę śmierci, jej rodziców Gertrudę i Alojzego Skupień, teściów Stanisławę i Józefa Stępień, ++ z pokrewieństwa z obu stron.
2) Za + Waleriana Czerwonka w 30-ty dzień po śmierci.
3) Za + Joannę Lenik od sąsiadów z klatki „B”

Piątek 22.01.2021

6.30
1) Za ++ dziadków Jana i Apolonię Olszewskich oraz Ewę i Stanisława Sapko.
2) Za ++ z rodziny Gierzok, Waleczek i Papica,
8.15
Za + tatę Władysława Staśkiewicz w kolejną rocznicę śmierci.
18.00
1) Za ++ Edwarda Zając w 2-gą rocznicę śmierci, jego rodziców Stefanię i Eugeniusza, teściów Stanisławę i Tadeusza, braci Daniela, Eugeniusza i Zdzisława, bratową Stanisławę.
2) Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla ojca i dziadka Jerzego Stefaniak w 10-tą rocznicę śmierci.
3) Za + Mariusza Sornat na pamiątkę urodzin od siostry Agnieszki z rodziną.

Sobota 23.01.2021

6.30
Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla ++ rodziców, dziadków i pradziadków – Jerzego Stefaniak w 10-tą rocznice śmierci i Zofię Stefaniak w 6-tą rocznicę śmierci.
8.15
1) Za ++ Franciszka Radywoniuk w rocznicę śmierci, rodziców Juliana i Janinę, teściów Irenę i Jana, ++ z pokrewieństwa obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za ++ Krzysztofa Szymoszek w 7-mą rocznicę śmierci, ojca Mieczysława i szwagra Grzegorza.
17.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu.
18.00
1) W intencji czcicieli św. Ojca Pio.
2) Za ++ rodziców Franciszka Czajka w 29-tą rocznicę śmierci, jego żonę Wiktorię, ++ z rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące.
3) Za ++ męża Norberta Jendreas, jego rodziców, teściów, siostry Edytę i Adelajdę, ++ z rodziny.
4) Za + tatę Henryka Wypych.

Niedziela
3 NIEDZIELA ZWYKŁA 24.01.2021

6.00
Za + syna Zbigniewa Skiba na pamiątkę urodzin, dziadków z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
7.30
Za ++ ojca Jerzego Lagner w 20-tą rocznicę śmierci, matkę Mariannę, brata Jerzego Lagner, dusze w czyśćcu cierpiące.
9.00
1) Za + Bronisława Kondrat od żony, dzieci i wnuków.
2) Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla taty Maksymiliana Gali w 26-tą rocznicę śmierci, mamy Heleny, dziadków Gali i Lisik, wujków Piotra, Ferdynanda i Edwarda, ++ z pokrewieństwa z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
3) Za ++ Jana Ciszkowskiego w 8-mą rocznicę śmierci, siostry Teresę, Franciszkę, Marię, Eugenię i rodziców.
4) Za + Tomasza Żywickiego w 1-szą rocznicę śmierci.
10.30
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla córki Beaty z okazji urodzin oraz o dary Ducha Świętego dla rodzin Obryckich, Godlewskich i Moneta.
12.00
1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla wnuka Mikołaja, oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Stanisławy Byrdy z okazji urodzin, oraz o błogosławieństwo Boże dla dzieci z rodzinami.
15.00
W intencji rocznych dzieci i ich rodziców.
16.30
Nieszpory
17.00
Za ++ Zofię Kamińską w 10-tą rocznicę śmierci, męża Zbigniewa, wnuka Łukasza, zięcia Henryka, rodziców, teściów, ++ z pokrewieństwa z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
20.15
Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + Edwarda Molskiego.