Niedziela 3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 24.03.2019

6.00
Za + ojca Juliana Wojcieszuk w rocznicę śmierci, mamę Janinę, brata Franciszka, dziadków z obu stron i krewnych z rodziny.
7.30
1) Za + Zofię Zelent w 8-mą rocznicę śmierci, rodziców, teściów, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za + mamę Wandę Kawiak, ojca Henryka, dwóch synów Bartłomieja i Arkadiusza.
9.00
Za + męża i ojca Eugeniusza Bismor, mamę Gertrudę Wróblewską w rocznicę śmierci, ++ z rodzin Wróblewski i Bismor.
10.30
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski i wspólnie przeżyte lata z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Anny i Wiesława z okazji kolejnej rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
12.00
1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Aleksandry z okazji 18-tej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Mirosława Urzędnik z okazji 50-tej rocznicy urodzin oraz
o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. (Te Deum)
15.00
W intencji rocznych dzieci i ich rodziców.
16.15
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
17.00
Za + syna Sebastiana Dyka w 10-tą rocz. śmierci, rodziców Różę i Augusta Dyka, szwagra Jana Kowalik, dusze w czyśćcu.
20.15
Za + Mariana Kasztelana w 1-szą rocznicę śmierci.

Poniedziałek UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO 25.03.2019

6.30
1) Za + Zofię Kalinowską w 16-tą rocznicę śmierci, Henrykę Wyrwas w 2-gą rocznicę śmierci i Władysława Golak od sąsiadów z bloku 3.
2) Za ++ rodziców Martę i Sylwestra Ptak, ++ z rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące.
8.15
Za + Ryszarda Goliarz w rocznicę śmierci, jego żonę Reginę, zięcia Czesława, dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00
1) Za + męża Jana Szycha w 4-tą rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za + Józefa Lamla, jego żonę Rut Lamla, ich rodziców i braci z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
3) Za + Piotra Iwan w 30-ty dzień po śmierci.

Wtorek 26.03.2019

6.30
1) Za + brata Brunona, jego żonę Urszulę, córkę Jolantę, jej męża Leszka i pasierba Michała, rodziców Budny i Kubiczek.
2) Za + męża Tadeusza Rezner w 1-szą rocznicę śmierci, ++ rodziców.
8.15
Za ++ Bronisławę i Tadeusza Karasek, Jana, Marię i Stanisława Ponikowskich, Juliannę i Józefa Dudała, dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00
1) W intencji czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy
2) Za + Zbigniewa Czekierda w 10-tą rocznicę śmierci, ++ z pokrewieństwa, ++ z rodzin Czekierda i Wnęk.
3) Za + Marię Famuła w 5-tą rocznicę śmierci, jej męża Alojzego, syna Rafała, Julię i Józefa Sijka, dusze w czyśćcu cierpiące.

Środa 27.03.2019

6.30
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Danuty z okazji urodzin oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
8.15
Za + męża i ojca Józefa Dąbek w 7-mą rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, brata Edwarda, szwagrów Bronisława i Kazimierza, zięcia Tadeusza, dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00
1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Marianny Kopczyk z okazji 82-ej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla dzieci, wnuków i prawnuczka.
2) Za + Józefa Chodyrę, jego rodziców i braci, Juliannę Pogorzelską i Leokadię Maślikowską.
3) Za ++ rodziców Marię i Stanisława Jopek, ++ z rodziny Jopek, Kaczmar, Międzybrodzkich, dusze w czyśćcu cierpiące.
4) Za + Karola Sosna od sąsiadów.

Czwartek 28.03.2019

6.30
Za ++ rodziców Annę i Konstantego Choroch, ich syna Józefa, pięć córek, ich mężów, Marię i Józefa Ciechanowicz, ++ z rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące.
8.15
Za + męża Stanisława Łukasik w 24-tą śmierci, jego rodziców Helenę i Jana, teściów Helenę i Stefana Mienkina, Zbigniewa Michalskiego, Bernarda Nitsze.
16.30
Za + Zenona Mazur w 9-tą rocznicę śmierci, ++ z pokrewieństwa z obu stron.
18.00
1) Za + Janinę Gniewek w 1-szą rocznicę śmierci i jej męża Józefa.
2) Za + męża Jana Małkowskiego w 1-szą rocznicę śmierci, ++ rodziców i teściów.
3) Za + Zygmunta Sobaniak od służby kościelnej.

Piątek 29.03.2018

6.30
Za ++ rodziców Józefę i Tadeusza, ++ z rodziny.
8.15
Za + Franciszka Hopek w 2-gą rocznicę śmierci, jego żonę Leokadię, ++ z rodziny Hopek, Błaszczyk, dusze w czyśćcu.
17.15
Droga Krzyżowa
18.00
1) Za ++ rodziców Annę, Czesława Sawicki, ich córki Krystynę i Jadwigę w kolejne rocznice śmierci, dziadków z obu stron.
2) Za ++ rodziców Helenę i Władysława Szkodów, ++ z rodzin Szkoda i Szewczyk.
3) Za ++ rodziców Marię i Pawła Kijas, pokrewieństwo z obu stron, dziadków Stoflik i Kijas, dusze w czyśćcu cierpiące.
4) Za + Alfreda Mateja od sąsiadów z klatki „A”.

Sobota 30.03.2019

6.30
1) Za+ ojca Antoniego Antoszewskiego w kolejną rocznicę śmierci, jego córkę Jolantę, szwagra Henryka, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za ++ Adama i Grzegorza Wróbel, Barbarę Wybraniec, ++ z rodziny Wybraniec.
8.15
1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Jolanty Leśnik z okazji 70-ej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla męża, dzieci, wnuków i prawnuczki. (Te Deum)
2) Za ++ rodziców Anielę i Józefa Dajczak, Annę i Pawła Knopik, ++ z pokrewieństwa z obu stron.
17.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu.
18.00
Msza święta zbiorowa za zmarłych.

 

4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – LAETARE 31.03.2019

6.00
Za + Zygmunta Smolarek w 1-szą rocznicę śmierci.
7.30
Za + Stanisława Sroka i jego rodziców.
9.00
1) Za + Jacka Biela i ++ z rodziny.
2) Za + Marka Daronia w 1-szą rocznicę śmierci od pracowników KWK „Piast”.
10.30
1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Adama Wilczęga z okazji 70-ej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla żony, córek z mężami i wnuków Karoliny i Michała. (Te Deum)
2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Marii z okazji 78-ej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla córki z rodziną.
3) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem MB Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Marii Gil z okazji 85-ej r. urodzin oraz o bł. Boże dla całej rodziny od córek z rodzinami. (Te Deum)
12.00
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Marianny Sygut z okazji 70-ej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże i Dary Ducha Świętego dla niej, wnuków i całej rodziny. (Te Deum)
15.00
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę dla rodzin Szymczyk i Dunaj.
16.15
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym Nieszpory niedzielne.
17.00
Za + męża i ojca Józefa Nowaka w kolejną rocznicę śmierci, ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron.
20.15
O radość życia wiecznego dla + Haliny Paliga w 16-tą rocznicę śmierci, dusze w czyśćcu cierpiące.