2 NIEDZIELA WIELKANOCNA – MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 11.04.2021

6.00
Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski i wspólnie przeżyte lata z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Teresy i Tadeusza z okazji 50-tej rocznicy ślubu, oraz o błog. Boże dla całej rodziny. (TD)
7.30
Za + Renatę Rokitowską, ojca Stanisława Rolek i szwagra Jana Stygar.
9.00
1) Za + księdza Stefana Gruszka na pamiątkę urodzin, ++ z rodziny Brańczyk i Dzieżok, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za + Sylwię Osuch w 30-ty dzień po śmierci.
10.30
1) Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Częstochowskiej z podz. Za otrzymane łaski i wspólnie przeżyte lata z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Grażyny i Janusza Karczmarczyk z okazji 44-tej r. ślubu, oraz Dary Ducha Świętego i bł. Boże dla nich i dzieci z rodzinami.
2) Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski i wspólnie przeżyte lata z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Jadwigi i Franciszka z okazji 25-tej r. ślubu, oraz o bł. Boże dla całej rodziny. (Te Deum)
3) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dobre przygotowanie się do Pierwszej Komunii Świętej, opiekę Anioła Stróża, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Alicji Szewczyk z okazji 10-tej rocznicy urodzin, oraz o błogosławieństwo Boże dla rodziców i siostry.
12.00
1) Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Częstochowskiej z podz. Za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Dawida Kilian z okazji 21-szej rocznicy urodzin i dla kuzyna Kamila z okazji urodzin, oraz o bł. Boże dla rodziców.
2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski i wspólnie przeżyte lata z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Priscilli i Romana z okazji kolejnej rocznicy ślubu, oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
15.00
Za + męża Władysława Wypych, jego brata Daniela, rodziców z obu stron, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące.
16.30
Nieszpory
17.00
Za + Marcina Sornat od Agnieszki Walas z rodziną.
20.15
Za + Jerzego Steinke w 19-tą rocznicę śmierci, ++ z rodziny Lewickich i Steinke.

 

Poniedziałek 12.04.2021

6.30
1) Za + Emilię Ratajczak, jej męża Teodora i córkę Teresę, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za + ojca Józefa Wiśniewskiego w kolejną rocznicę śmierci, Janinę i Henryka Wiśniewskich, męża Jerzego Dymidziuk, ++ z rodziny.
8.15
1) w intencji członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.
2) W intencji ++ członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.
18.00
1) Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + Jana w rocznicę śmierci, Józefę, Eugenię i Mariana Śliwińskich.
2) Za + Aleksandra Truchel w kolejną rocznicę śmierci, jego żonę Genowefę, rodziców Kazimierza i Józefę.
3) o radość życia wiecznego dla + męża Józefa Joniec na pamiątkę urodzin, ++ z pokrew. z obu stron, ++ z rodzin Joniec, Zych i Bartnik.

Wtorek 13.04.2021

6.30
1) Za + męża Jerzego Kalwasińskiego na pamiątkę urodzin, jego rodziców Stanisława i Helenę, teściów Mariana i Juliannę, rodziców chrzestnych, ++ z pokrewieństwa.
2) Za ++ rodziców Gertrudę, Annę i Alfreda Bajer, męża Feliksa Zalewskiego, brata, bratową, dziadków, szwagra Rudolfa, Aldonę Komorowską, Teresę Strużyńską, ++ z rodzin Chmiel, Kwaśniok i Zawisło.
8.15
Za + żonę Genowefę Węgrzyk na pamiątkę urodzin.
18.00
1) Za + Krystynę Sieroń w 6-tą rocznicę śmierci, ++ z rodzin Sieroń, Figacz i Dziewiątak.
2) Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla ++ Anieli i Franciszka Pedrycz, ich synów Edwarda, Zbigniewa i Władysława, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące.
3) Za + mamę Agnieszkę, ojca Jana, ich córkę Gabrielę, dwóch zięciów, ++ z rodziny Piszczek, Lampert, Loch i Morys, Łucję Szumacher.

Środa 14.04.2021

6.30
1) Za ++ Adelajdę, Sylwestra, Damiana, Aureliusza i Helenę Comperlik, Barbarę i Józefa Dudzik, Krzysztofa Czomperlik, ++ z rodzin Comperlik i Klein, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za + Agnieszkę Nitsze, jej męża Rudolfa, ++ z rodziny Nitsze, Nandzik, Ptak i Kokoszka, dusze w czyśćcu cierpiące.
8.15
Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + męża Zbigniewa Gawron.
18.00
1) Za + syna Grzegorza Nakoneczny, teściów Czesławę i Władysława Nakoneczny, ++ z rodziny Mikołajów i Kosobuckich.
2) Za + Waleriana i Rozalię Czerwonka.
3) Za + Marka Łączak od kuzynki Małgorzaty z rodziną i kuzynki Wiesławy z rodziną.

Czwartek 15.04.2021

6.30
Za ++ Stefana i Romana Robak, Jana Józefowicz i Rozalię Knap.
8.15
Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + + rodziców Rozalii i Józefa Żak, męża Stanisława Moneta ++ z rodzin Żak, Jaskulskich, Mścichowskich, Obryckich i Moneta, dusze w czyśćcu cierpiące.
16.30
Za ++ rodziców Mariana i Cecylię Jarczyńskich oraz Mikołaja i Małgorzatę Gornik, dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00
1) o radość życia wiecznego dla + męża Jerzego Stępień, ojca Kazimierza, dziadków z obu stron.
2) Za + męża Stefana Juszyńskiego w 5-tą rocznicę śmierci, rodziców Bronisławę i Józefa Zaraś oraz ++ siostry.
3) Za ++ Annę i Tadeusza Ćwan od koleżanek i kolegów z pracy.

Piątek 16.04.2021

6.30
1) Za ++ rodziców Zofię i Izydora Krzymowskich, brata Tadeusza, teścia Zygmunta Reszelewskiego, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za + Jana Ciechanowicz od syna i synowej.
8.15
Za + tatę Stefana Toporek na pamiątkę urodzin, mamę Stanisławę, teścia Antoniego Naszkiewicz, dziadków z obu stron, ciocie Józefę, Barbarę i Annę, wujków Tadeusza, Jerzego, Stanisława, Edwarda i Jana, kuzyna Henryka, kuzynkę Alicję, dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00
1) Za + córkę Paulinę Konopka w kolejną rocznicę śmierci, ++ z rodziny Konopka, Kaczmarczyk, Bucior, Maciejewski, Wieczorek i Olfans.
2) Za + tatę Jana Tumkielskiego w 1-szę rocznicę śmierci.
3) Za + mamę Elżbietę Suchanek w 4-tą rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, ++ z pokrewieństwa.

Sobota 17.04.2021

6.30
Za + Irenę Cichocką od rodziny Rysiewiczów z Ptaszkowej.
8.15
1) Za ++ rodziców Władysławę i Jana Wątorek, dziadków z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za + męża Józefa Chybińskiego w 20-tą rocznicę śmierci, jego rodziców i teściów, ++ z pokrewieństwa z obu stron.
17.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu.
18.00
1) Za + męża Adama Pawluk w 1-szą rocznicę śmierci.
2) Za + Stanisławę Szydło w 2-gą rocznicę śmierci, jej męża Józefa, rodziców i rodzeństwo, dusze w czyśćcu cierpiące.
3) Za + Damiana Kroczyk od sąsiadów z bloku.

3 NIEDZIELA WIELKANOCNA 18.02.2021

6.00
Za + męża Edwarda Janusek, jego rodziców i teściów, siostrę Wiesławę Sosienka, jej męża Wiesława, ich córkę Małgorzatę, Lucjana Kościan i Czesławę Kościan, Marię, Jadwigę i Jerzego Jąderko.
7.30
1) Za + Eugeniusza Sędłak w 1-szą rocznicę śmierci.
2) Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + ojca Henryka Wesołowskiego w 28-mą rocznicę śmierci, dla mammy Marty Wesołowskiej, siostry Urszuli Szady, Stanisława Kozak, ++ z rodzin Kałuża i Wesołowski.
9.00
1) Za ++ Krystynę i Henryka Dzieżok, Marię i Walentego Brańczyk, Łucję Pietrzyk i ++ z pokrewieństwa.
2) Za + babcię Małgorzatę Kulczycką w 2-gą rocznicę śmierci, dziadka Władysława, mamę Edytę Palkowską, ++ z rodziny Orman, Hawlitzky, Hagel, Boruc, Szopa i Furman, dusze w czyśćcu cierpiące.
10.30
1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski i wspólnie przeżyte lata z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Krystyny i Władysława Ćwik z okazji 50-tej rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo Boże dla dzieci i wnuków. (Te Deum)
2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Stanisława Wąder z okazji 80-tej rocznicy urodzin oraz o opiekę Matki Bożej i błogosławieństwo Boże dla żony, córek z rodzinami i całej rodziny. (Te Deum)
3) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski i wspólnie przeżyte lata z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Małgorzaty i Roberta Szkoda z okazji kolejnej rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo Boże i Dary Ducha Świętego dla córek Marty i Magdaleny.
12.00
Do Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana za wstaw. Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia, powołania i otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Dary Ducha Świętego i błog. Boże dla księdza Proboszcza Krzysztofa Tabath z okazji urodzin.
15.00
W intencji dzieci przyjmujących Sakrament Chrztu Świętego i ich rodziców.
16.30
Nieszpory
17.00
Za ++ rodziców Janinę i Stanisława Rapcia, ++ z rodziny Rapcia i Starnawskich.
20.15
Za + tatę Jana Klucznego.