Niedziela 2 NIEDZIELA ZWYKŁA 20.01.2019

6.00
Za + męża Karola Szewczyk w 12-tą rocznicę śmierci, ++ rodziców, syna Damiana, rodzeństwo, krewnych, dusze w czyśćcu.
7.30
1) Za + Roberta Makowskiego w 1-szą rocznicę śmierci.
2) Za ++ mamę Edytę Palkowską, dziadka Władysława Kulczyckiego, ++ z rodzin Fuhrman, Szopa, Orman, dusze w czyśćcu.
9.00
1) Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski i wspólnie przeżyte lata z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Kornelii i Stefana Śmieja z okazji 35-tej r. ślubu oraz o bł. Boże dla całej rodziny. (Te Deum)
2) Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski i wspólnie przeżyte lata z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Stefanii i Stanisława Szafrańskich z okazji 45-tej r. ślubu oraz o bł. Boże dla dzieci i wnuków. (TD)
10.30
1) Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Eugenii Brożek z okazji 80-tej rocznicy urodzin oraz o bł. Boże dla dzieci, wnuków i całej rodziny. (Te Deum)
2) Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Wiktorii Marczak z okazji 18-tej r. urodzin oraz o bł. Boże dla całej rodziny. (Te Deum)
3) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą
o dalszą opiekę i zdrowie dla Zofii z okazji 60 rocz. ur. oraz o błogosławieństwo Boże dla męża, dzieci i wnuków
12.00
Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Henryki Kasprzykowskiej z okazji 80-tej r. urodzin oraz o bł. Boże i zdrowie dla męża Ryszarda i córki Ewy z mężem.(TD)
15.00
W intencji dzieci przyjmujących Sakrament Chrztu Świętego i ich rodziców.
16.30
Nieszpory niedzielne.
17.00
Za + męża Leszka Kaszuba na pamiątkę urodzin.
20.15
Za dusze w czyśćcu cierpiące.

Poniedziałek Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy 21.01.2019

6.30
1) Za ++ dziadków Apolonię i Jana Olszewskich, Ewę i Stanisława Sapko oraz ++ z pokrewieństwa.
2) Za ++ rodziców Mariannę i Władysława, ich syna Franciszka Czyżak, Halinę Wojciechowską, Janinę Wnuk, dziadków z obu stron, teściów Adelę i Franciszka Jemioło, chrzestnych Mariannę i Antoniego, dusze w czyśćcu cierpiące.
3) Za + Stefania) Skoberla od rodziny Drat z Radymna.
8.15
Za + tatę Antoniego Jana Głąb w 10-tą rocznicę śmierci, jego rodziców, teściów,++ z pokrewieństwa z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00
Za ++ rodziców Konrada i Marię, rodzeństwo, żonę Irenę Hornik i + Wiesława.

Wtorek 22.01.2019

6.30
1) Za + Erykę Cesarz-Weniger w rocznicę śmierci, męża Jerzego, ++ z rodzin Weniger, Cesarz i Lichtblau.
2) Za + Stanisława Kobylec od sąsiadów z klatki „B”.
8.15
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny Smorczewskich oraz o szczęśliwe rozwiązanie dla wnuczki Pauliny.
18.00
Za + ojca Maksymiliana Gali w 24-tą rocznicę śmierci, mamę Helenę, dziadków Gali, Lisik, wujków Piotra, Ferdynanda i Edwarda, pradziadków i pokrewieństwo z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.

Środa 23.01.2019

6.30
1) O radość życia wiecznego dla + syna Zbigniewa Skiba na pamiątkę urodzin, dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa.
2) Za + Stanisława Kobylec od rodziny Nowakowskich.
8.15
1) Za + męża Franciszka Radywoniuk w 14-tą rocznicę śmierci, rodziców z obu stron i szwagra Jerzego.
2) Za + Grażynę Ożóg od sąsiada.
18.00
W intencji czcicieli św. Ojca Pio.

Czwartek Wspomnienie św. Franciszka Salezego, bpa i dK 24.01.2019

6.30
Za + męża Alojzego Kapol w 2-gą rocznicę śmierci, jego rodziców, teściów i pokrewieństwo z obu stron.
8.15
1) Za + Manfreda Gilner na pamiątkę urodzin, ++ z rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za + Stanisławę Paciok w 30-ty dzień po śmierci.
18.00
1) Za + Zofię Kamińską w 8-mą rocznicę śmierci, męża Zbigniewa, rodziców, teściów, pokrewieństwo z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) O radość życia wiecznego dla dla + ojca i dziadka Jerzego Stefaniak w 8-mą rocznicę śmierci.

Piątek ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA APOSTOŁA 25.01.2019

6.30
1) Za + Józefa Smolok w 8-mą rocznicę śmierci, jego żony Marię i Stafanię, zięcia Władysława.
2) Za + Jana Tałuć na pamiątkę urodzin.
8.15
Za + mamę Helenę Słomińską w kolejną rocznicę śmierci, ojca Stefana Słomińskiego, ich rodziców, braci Jana i Mieczysława Cichoń, ich żony oraz Leona Salę i Edwarda Wypych.
18.00
1) Za ++ rodziców, dziadków i pradziadków- Jerzego Stefaniak w 8-mą rocznicę śmierci i Zofię Stefaniak w 4-tą rocznicę śmierci aby dostąpili zmartwychwstania przez Chrystusa Pana naszego.
2) Za + Krzysztofa Szymoszka w 5-tą rocznicę śmierci, ojca Mieczysława, szwagra Grzegorza, dusze w czyśćcu cierpiące.

Sobota Wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa 26.01 .2019

6.30
1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski i wspólnie przeżyte lata z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Łukasza i Justyny Złotnik z okazji 6-tej rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo Boże i Dary Ducha św. dla syna Dawida i całej rodziny.
2) Za + brata Edwarda w rocznicę śmierci, brata Adama, rodziców Katarzynę i Bronisława Zych, bratową Stefanię, jej dzieci Krystynę i Mariana, zięcia Aleksandra, ++ z pokrewieństwa.
8.15
1) Za + męża Władysława Dzida w rocznicę śmierci, ++ z rodziny Dzida i Cipold, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za + Emę Roj, męża Emila, rodziców z obu stron, ++ z rodzin Draga, Czaplok, Raikowski, Lukoszek, Bakota, dusze w czyśćcu cierpiące.
3) Za + Joannę Zadrożny w 30-ty dzień po śmierci.
17.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu.
18.00
Za ++ rodziców – ojca Franciszka Czajka w 27-mą rocznicę śmierci, jego żonę Wiktorię, ++ z pokrewieństwa z obu stron.

Niedziela 3 NIEDZIELA ZWYKŁA 27.01.2019

6.00
1) Za + ojca Józefa Możdżeń, dziadków, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za ++ rodziców Szczepana i Annę Sojka, ich syna Mariana Sojka, ++ z pokrewieństwa z obu stron.
7.30
Za ++ Wandę i Marię Kubinek, Stanisława Sroka.
9.00
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Natalii Fugiel z okazji 18-tej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla niej, rodziców, dziadków z obu stron i rodzeństwa.
10.30
1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Heleny Pawlik z okazji 75-tej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla męża, córki, synów, synowych i Dary Ducha św. dla wnuczki i wnuków.(Te Deum)
2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Mieczysława Sternal z okazji 70-tej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. (Te Deum)
12.00
1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski i wspólnie przeżyte lata z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Janiny i Mariana Jurczyk z okazji 60-tej rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo Boże dla dzieci, wnuków i prawnuków. (Te Deum)
2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski i wspólnie przeżyte lata z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Janiny i Stanisława Ludwiczak z okazji 50-tej rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. (Te Deum)
15.00
W intencji rocznych dzieci i ich rodziców.
16.30
Nieszpory niedzielne.
17.00
Za + Leona Dudziuk w 1-szą rocznicę śmierci.
20.15
Za + Helenę Szafrańską w 1-szą rocznicę śmierci i jej męża Józefa.