Niedziela
6 NIEDZIELA ZWYKŁA 16.02.2020

6.00
Za ++ dziadków Marię i Jana Korba, Annę i Józefa Sojka, dusze w czyśćcu cierpiące.
7.30
Za + Henryka Stemplewskiego w 4-tą rocznicę śmierci, ++ z rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące.
9.00
1) Za + mamę Mariannę Pielech w 18-tą rocznicę śmierci, męża Henryka oraz rodziców i rodzeństwo z obu stron.
2) Za ++ Marię i Walentego Brańczyk, Krystynę i Henryka Dzieżok, księdza Rudolfa Myszora, ++ z pokrewieństwa z obu stron.
10.30
1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Krzysztofa Przybysz i Moniki Witkowskiej z okazji urodzin a także o szczęśliwy przebieg operacji dla Bartosza oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Alicji Piekacz z okazji 18-tej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
12.00
1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Mikołaja Śleziak z okazji 18-tej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże rodziców i brata Jakuba.
2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Pawła Rostkowskiego z okazji 18-tej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
3) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Tomasza Orman z okazji 18-tej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
15.00
W intencji dzieci przyjmujących sakrament Chrztu Świętego i ich rodziców.
16.30
Nieszpory niedzielne.
17.00
Za + Mariana Kościarza, rodziców z obydwu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
20.15
Za + mamę Antoninę Wilczak w 20-tą rocznicę śmierci, tatę Jana, brata Henryka i męża Ryszarda Skrzek.

 

Poniedziałek 17.02.2020

6.30
1) Za + Irenę Dąbrowską, jej syna Dariusza, brata Tadeusza i ++ z pokrewieństwa.
2) Za + Mieczysława Puchalskiego w 6-tą rocznicę śmierci, rodziców, teściów oraz braci Józefa i Jerzego.
8.15
Za + ojca Wiktora Grzegorzyca w rocz. śmierci, jego żonę Bertę, ich synów Antoniego i Huberta, synową Władysławę oraz Henryka Sojka.
18.00
1) Za + męża Stanisława Kwaśnego w 2-gą rocznicę śmierci.
2) Za + Stanisława Pasik od sąsiadów z klatki „B”.
3) Za + męża Mirosława Banasik w 9-tą rocznicę śmierci, siostrę Annę Jóźwik w 8-mą rocznicę śmierci, jej syna Tomasza, rodziców i dziadków z obu stron.

Wtorek 18.02.2020

6.30
1) Za ++ rodziców Hildegardę i Feliksa Krawczyk, Monikę i Rajnholda Sowę, Alfreda Sowę, Florentynę i Jana Krawczyk, rodzeństwo z rodziny Krawczyk, Huberta Sośniok, ++ z rodzin Sowa i Geroska, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za + Lucynę Wachel.
8.15
Za + mamę Helenę w 15-tą rocznicę śmierci, tatę Jana Dziwota, teściów Bronisławę i Jana Syska, dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00
1) Za + Krystynę Golda w kolejną rocznicę śmierci.
2) Za ++ rodziców Władysławę i Jana Wątorek, dziadków z obu stron.
3) Za + Grzegorza Nocula, ++ z pokrewieństwa.

Środa 19.02.2020

6.30
1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem św. Józefa z prośbą matek o pomoc w wychowaniu dzieci.
2) Za + Stefanię Buras w rocznicę śmierci, jej rodziców, ++ z rodziny Buras i Wojnos, dusze w czyśćcu cierpiące.
8.15
Za + Marię Kowol w 5-tą rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, ++ z pokrewieństwa.
18.00
1) Za ++ rodziców i dziadków Elżbietę i Stefana Grzyb na pamiątkę urodzin, braci Dominika i Pawła, bratowe Ernestynę i Marię, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za + Dorotę Kozłowską w 9-tą rocznicę śmierci od męża i dzieci z rodzinami.
3) Za ++ Antoniego, Hermana i Weronikę Wyrobek, Antoniego, Martę i Stanisława Puc, Barbarę Łysiak i Katarzynę Dąbrowską.
4) Za + Mariana Kłak od siostrzenicy Ewy.

Czwartek 20.02.2020

6.30
Za + Henryka Prześniak w 20-tą rocznicę śmierci, dusze w czyśćcu cierpiące.
8.15
Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Elfrydę i Mikołaja Pisarek, teścia Rudolfa, szwagra Bogusława, dziadków z obu stron, dusze w czyśćcu.
16.30
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Heleny Maciąg z okazji urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
18.00
1) Za + Wandę Kaczor w 1-szą rocznicę śmierci.
2) Za + Jana Rendę w 11-tą rocznicę śmierci, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące.
3) Za + Henryka Siudak w 30-ty dzień po śmierci.
4) Za + Irenę Cichocką od Ryszarda i Zofii z Herzmanowic.

Piątek 21.02.2020

6.30
1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Henryka z okazji urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Dary Ducha Świętego i błogosławieństwo Boże dla rodziny Bill.
8.15
Za + męża Wilhelma Bem, ojca Jerzego Locher, ++ z pokrewieństwa z obu stron.
18.00
1) Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Gabrieli Herdzina z okazji 57-ej r. urodzin oraz o błog. Boże dla męża, synów i wnuczki Wiktorii.
2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Dary Ducha Świętego i błogosławieństwo Boże dla Małgorzaty, Adama, ich dzieci i całej rodziny.
3) Za + Stefanię Stępień w 30-ty dzień po śmierci.
4) Za + Genowefę Kopeć od Stanisława i Teresy Dunat.

Sobota
ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA APOSTOŁA 22.02.2020

6.30
1) Za + Edmunda Dymańskiego od rodziny z Brygidowa.
2) Za + Jana Saczka od bratanicy Agnieszki z rodziną.
8.15
1) Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + Mateusza na pamiątkę urodzin, Łukasza i Mieczysława Foryś, dla Józefy Kozłowskiej i Jana Firmanty.
2) Za + męża Waltra Klein, rodziców Annę i Leona, teściów Jadwigę i Wiktora Bladarz, dziadków z obu stron.
17.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu.
18.00
1) Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Barbary z okazji 70-tej rocznicy urodzin oraz o błog. Boże dla męża i córki z rodziną. (Te Deum)
2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Anny z okazji urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

Niedziela
7 NIEDZIELA ZWYKŁA 23.02.2020

6.00
Za ++ rodziców, brata, siostry, bratanice, szwagrów, dusze w czyśćcu cierpiące.
7.30
1) Za ++ rodziców Janinę i Franciszka Wojnowskich, siostrę Zofię, siostrzeńca Bartłomieja, szwagrów Edwarda i Stanisława, ++ z rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za ++ Janinę i Józefa Kurowskich, Helenę i Mariana Smolińskich, Zofię i Bolesława Murowany, dusze w czyśćcu cierpiące.
3) Za + żonę i mamę Magdalenę Mozielowską w 8-mą rocznicę śmierci oraz męża i ojca Grzegorza Fil w rocznicę śmierci.
9.00
W intencji czcicieli św. Ojca Pio.
10.30
1) Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Dary Ducha Świętego i opiekę Anioła Stróża dla Olgi Kądziela z okazji 10-tej rocznicy urodzin oraz o błog. o Boże dla całej rodziny.
2) Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski i wspólnie przeżyte lata z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Doroty Piotra z okazji rocznicy ślubu oraz o błog. Boże dla dzieci Przemka i Michała.
12.00
1) Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Józefa Mirochy z okazji 80-tej r. urodzin oraz o bł. Boże dla całej rodziny od dzieci i wnuków. (TD)
2) Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Jerzego Kamińskiego z okazji 60-tej r. urodzin oraz o bł. Boże dla żony, dzieci, rodziców i całej rodziny. (TD)
15.00
W intencji rocznych dzieci i ich rodziców.
16.30
Nieszpory niedzielne.
17.00
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski i wspólnie przeżyte lata z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Barbary i Mirosława Rodziewicz z okazji 25-tej rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo Boże dla dzieci i całej rodziny. (Te Deum)
20.15
Za + Gabrielę Liberę w 4-tą rocznicę śmierci, jej rodziców i teściów, ++ z pokrewieństwa z obu stron.