Niedziela
33 NIEDZIELA ZWYKŁA 17.11.2019

6.00
Za + matkę Irmę Żyła w 8-mą rocznicę śmierci, ++ z rodzin Żyła i Król, dusze w czyśćcu cierpiące.
7.30
Za + mamę Mariannę Mazur w 4-tą rocznicę śmierci, ojca Jana, dusze w czyśćcu cierpiące.
9.00
1) Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + Krzysztofa Glosowitz w 1-szą rocznicę śmierci, jego żony Krystyny Glosowitz i ojca Helmuta.
2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Huberta Dyka z okazji 70-tej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. (Te Deum)
10.30
1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Anioła Stróża, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Marysi Skarbeckiej z okazji 11-tej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Krystyny Gilner z okazji 78-ej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
3) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże prowadzenie i Dary Ducha Świętego dla Łukasza z okazji urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla rodziców, rodzeństwa i całej rodziny.
12.00
1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski i wspólnie przeżyte lata z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Mirosławy i Adama Jendryczko z okazji 25-tej rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo Boże dla córki i całej rodziny ( Te Deum)
15.00
W intencji dzieci przyjmujących Sakrament Chrztu Świętego i ich rodziców.
16.30
Nieszpory niedzielne.
17.00
Za + Władysława Pawłowskiego w 10-tą rocznicę śmierci, rodziców Helenę i Władysława oraz Martę i Adama Majchrzak.
20.15
Za + Alinę Tkocz w 8-mą rocznicę śmierci, ++ z rodzin Tkocz i Kuczera.

 

Poniedziałek
Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dz. i męcz. 18.11.2019

6.30
1) Za + Agnieszkę Kowol w 31-szą rocznicę śmierci, jej męża Ernesta, ++ rodziców, teściów i rodzeństwo.
2) Za + Jerzego Steinke, ++ z rodzin Steinke i Lewickich.
8.15
Za + Marię Fabiś w 9-tą rocznicę śmierci, jej męża Sylwestra, rodziców Katarzynę i Wincentego Prokop, braci Jana i Czesława, dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00
1) Za + męża Kazimierza Nauka w 2-gą rocznicę śmierci, Czesława Nauka w 5-tą rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, siostrę Grażynę, braci Ryszarda i Mirosława, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) O radość życia wiecznego dla + Ewy Strąg w rocznicę śmierci i ++ dziadków.
3) Za + Teresę Jaroszyńską w 30-ty dzień po śmierci.

Wtorek 19.11.2019

6.30
1) Za + Stefanię Dybkowską, jej męża Stanisława, synów Edwarda, Mieczysława i Romana, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za + Edwarda Górkę, rodziców z obu stron, ++ z rodzin Górka i Karolak.
8.15
Za ++ rodziców Stanisława i Stanisławę Mil, szwagrów Józefa i Mariana, dziadków Popek i Mil, ++ z pokrewieństwa.
18.00
1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Elżbiety Chodyra, córek, zięciów, wnuków Dawida i Kacpra oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
2) Za + siostrę Zofię, jej męża Franciszka, rodziców, braci i bratowe.
3) Za + Marię Nawrot w 30-ty dzień po śmierci.

Środa
Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezb. 20.11.2019

6.30
1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Anny Dras z okazji urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla dzieci, wnuków i całej rodziny.
2) Za ++ rodziców Romana i Helenę Szot, Petronelę i Władysława Duszyńskich, dziadków z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
8.15
Za + ojca Mieczysława, szwagra Jerzego, chrzestnego Władysława i jego żonę Marię, teściów Annę i Stefana, dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00
1) Za ++ rodziców Marię i Jana Kubieniec.
2) Za + Zbigniewa Gawrona.
3) Za +syna Pawła w 10-tą rocznicę śmierci.

Czwartek
Wspomnienie Ofiarowania NMP 21.11.2019

6.30
Za ++ braci Stanisława, Józefa i Michała Olejnik od siostry Heleny z mężem.
8.15
Ku czci i dziękczynieniu Duchowi Świętemu z prośbą o Jego dary dla całego narodu.
16.30
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Dary Ducha Świętego i opiekę Anioła Stróża dla Tomasza Szkoda z okazji 8-ej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla rodziców, brata Szymona i całej rodziny.
18.00
1) W intencji ministrantów.
2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski i wspólnie przeżyte lata z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Anny i Zygmunta Podraza z okazji kolejnej rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo Boże dla córki z rodziną i syna a także o Dary Ducha Świętego dla wnucząt.
3) Za + Dorotę Mitręga w 2-gą rocznicę śmierci, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące.
4) Za + Stefanię Kasprzyk w 30-ty dzień po śmierci od syna Stanisława z rodziną

Piątek
Wspomnienie św. Cecylii, dz. i męcz. 22.11.2019

6.30
1) Za + siostrę Jadwigę Sadowską na pamiątkę urodzin, jej męża Stanisława, jej rodziców Mariannę i Franciszka Sumerackich, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za + męża Antoniego Sałapatek w 5-tą rocznicę śmierci.
8.15
Za + mamę Stanisławę Toporek w 3-cią rocznicę śmierci i na pamiątkę urodzin, ojca Stefana, dziadków z obu stron, teścia Antoniego Naszkiewicz, ciocie Józefę i Barbarę, wujków Jana, Edwarda, Jerzego, Tadeusza i Stanisława, kuzyna Henryka, dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00
1) Za + Krystiana Golda w rocznicę śmierci.
2) Za + Jana Bańkowskiego, rodziców z obu stron, brata Bolesława, siostry Krystynę i Mariannę, szwagierkę Teodozję, szwagrów i bratową.
3) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Ryszarda Sztechmiler z okazji 65-ej rocznicy urodzin oraz dla synowej Ewy i wnuczka Karola z okazji urodzin, a także o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

Sobota 23.11.2019

6.30
Za ++ rodziców i teściów w kolejną rocznicę śmierci.
8.15
1) O radość życia wiecznego dla + Janiny Szymańskiej w 5-tą rocznicę śmierci, ++ z rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za + syna Łukasza Kamińskiego na pamiątkę 17-tych urodzin.
17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
18.00
1) W intencji czcicieli św. Ojca Pio.
2) Za ++ rodziców Krystynę i Wawrzyńca Wójcik, ich krewnych z obu rodzin, dusze w czyśćcu cierpiące.
3) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Krystyny Dymidziuk z okazji 70-tej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla synów, synowej i wnuków.(Te Deum)

Niedziela
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA 24.11.2019

6.00
Za ++ Mariannę i Franciszka Hoyzer, ++ z rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące.
7.30
Do Chrystusa Króla Wszechświata i Maryi Niepokalanej w intencji dziękczynno- błagalnej o łaskę zdrowia, błogosławieństwo Boże i opiekę dla członków Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa i ich rodzin, dla Ojca świętego Franciszka, kapłanów i kleryków, misjonarzy oraz o pokój w ojczyźnie i na całym świecie.
9.00
W intencji Krwiodawców.
10.30
1) W intencji Parafian.
2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski i wspólnie przeżyte lata z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Urszuli i Antoniego Boczoń z okazji 50-tej rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo Boże dla synów z rodzinami i dla całej rodziny. (Te Deum)
3) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Jakuba Gębka z okazji 18-tej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla rodziców i siostry Julii.
12.00
1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski i wspólnie przeżyte lata z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Danuty i Grzegorza Mazur z okazji 25-tej rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. (Te Deum)
2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Cecylii Jastrząb z okazji 80-tej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. (Te Deum)
3) Do Trójcy Świętej z podziękowaniem za dar życia i łaskę wiary z okazji 80-tej rocznicy urodzin Urszuli Sikora z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo. (Te Deum)
4) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski i wspólnie przeżyte lata z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Ireny i Marka z okazji 40-tej rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo Boże dla syna Wojciecha i dla całej rodziny. (Te Deum)
15.00
W intencji rocznych dzieci i ich rodziców.
16.30
Nieszpory niedzielne.
17.00
Za + Eugenię Śliwińską w rocznicę śmierci, jej rodziców i teścia.
20.15
Za + rodziców Józefę i Jana Kozieł, teściów Janinę i Stanisława Sosna, szwagrów Ryszarda i Tadeusza, dziadków z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.