Niedziela
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 12.01.2020

6.00
Za + męża Marka Gila w 2-gą rocznicę śmierci, rodziców Kochowskich, teściów Gilów, dziadków z obu stron, braci, bratową, ++ z pokrewieństwa.
7.30
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Krystyny Mateja z okazji 74-tej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
9.00
1) Za + Ryszarda Długaszek w 24-tą rocznicę śmierci, ++ z rodziny Długaszków, Świerszczów i Kasperczyków, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za ++ księdza Edmunda Mrozika, księdza Stefana Gruszkę, księdza Jerzego Kolona, księdza Joachima Smołkę, księdza Józefa Piesiura, księdza Rudolfa Myszora oraz ++ z rodzin Brańczyk i Dzieżok.
10.30
1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Karoliny Węgorzewskiej z okazji 20-tej rocznicy urodzin oraz o błog. Boże dla jej najbliższych.
2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Mirosławy Regiec z okazji 60-tej rocznicy urodzin oraz o błog. Boże dla całej rodziny. (Te Deum)
3) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Marcina z okazji 40-tej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
12.00
1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Stelli z okazji 55-tej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Pawła Zagała z okazji 50-tej rocz. urodzin oraz o błog. Boże dla żony, dzieci i całej rodziny. (Te Deum)
15.00
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Marianny z okazji 75-tej rocznicy urodzin oraz dla solenizantów z rodziny- Jarosława, Kacpra, Bogumiły i Laury a także o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
16.30
Nieszpory niedzielne.
17.00
Za + Stanisława Janusz w 14-tą r. śmierci, rodziców Leona i Stanisławę Naworskich, teściów Jana i Mariannę Janusz, ++ z pokrewieństwa z obu stron.
20.15
Za ++ rodziców Władysława i Antoninę Kasza, dziadków z obydwu stron, brata Eugeniusza, kuzyna Andrzeja, Teresę i Zdzisława Załęckich, Agnieszkę Sionkowską, ++ wujków i ciocie z pokrewieństwa Kasza.

 

Poniedziałek 13.01.2020

6.30
Za ++ rodziców Stefanię i Antoniego Sadowskich, ich synów, córki, oraz wnuka Jerzego, ++ z rodziny.
8.15
1) Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za 20 lat działalności Apostolstwa Dobrej Śmierci w naszej Parafii, z prośbą o dalszy rozwój, łaskę zdrowia, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Bolesnej dla członków, ich rodzin, Księdza Opiekuna, Ojca świętego Franciszka, oraz o pokój w Ojczyźnie i na całym świecie.
2) Za ++ członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.
18.00
1) Za + tatę Władysława Dutkowskiego w 10-tą rocznicę śmierci i mamę Emilię Dutkowską.
2) Za ++ Wacławę i Zygmunta Palusińskich, Wiktorię i Władysława Olszewskich, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące.

Wtorek 14.01.2020

6.30
Za + Gertrudę Rzóskę w 25-tą rocznicę śmierci, męża Franciszka, rodziców Elżbietę i Leona Narloch, brata Józefa Rzóskę, dziadków, babcie, ciocie i wujków z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
8.15
Za + Władysławę Pisula od sąsiadów z ulicy Łokietka 7.
18.00
1) Za + mamę Zofię Szpeflik w 3-cią rocznicę śmierci, jej męża Wacława w 9-tą rocznicę śmierci, ich syna Mirosława w 34-tą rocznicę śmierci, ++ z pokrewieństwa.
2) Za + Krystynę Kroczyk od sąsiadów z klatki „A”.

Środa 15.01.2020

6.30
1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla córki Ewy z okazji urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla jej męża i córek z wnukiem.
2) Za + męża Alfreda Mateja w 1-szą rocznicę śmierci.
8.15
Za + Anastazję Bobek w 36-tą rocznicę śmierci, jej męża Romana, zięcia Rajmunda i Martę Chruśnik.
18.00
Za + Andrzeja Kempa, ++ z rodziny Kempa, Chudoba, Kowalik, Kot i Kotala.

Czwartek 16.01.2020

6.30
1) Za ++ rodziców Mariana i Juliannę Małkiewicz, synową Marię, dziadków, rodziców chrzestnych, męża Jerzego Kalwasińskiego, jego rodziców, ++ z pokrewieństwa z obu stron.
2) Za + Jana Saczka od siostry Danuty z mężem.
8.15
Za + męża Kazimierza Barańskiego w 35-tą rocznicę śmierci, rodziców Ludwika, Marię, Apolonię, siostrę Janinę, teściów Leokadię i Antoniego Rumińskich, dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00
Za + męża Jerzego Wolny w 3-cią rocznicę śmierci, jego rodziców, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące.

Piątek
Wspomnienie św. Antoniego, opata 17.01.2020

6.30
1) Za + Bożenę Prześniak w 10-tą rocznicę śmierci, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za + Genowefę Kopeć od Jerzego i Ireny z rodziną.
8.15
O radość życia wiecznego dla + Tadeusza Sikora w 2-gą rocznicę śmierci.
18.00
Za + ojca Dominika Leśniak w 37-mą rocznicę śmierci, jego żonę Helenę, ich rodziców, dziadków i rodzeństwo z obu stron.

Sobota 18.01.2020

6.30
Za + chrzestną mamę Bogumiłę Kaczorkiewicz w kolejną rocznicę śmierci od chrześnicy Eweliny.
8.15
1) Za + Jana Tałuć na pamiątkę urodzin.
2) Za + Czesława Góralskiego w 1-szą rocznicę śmierci.
17.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu.
18.00
Za + męża Krzysztofa Gendarz w 2-gą rocznicę śmierci, syna Mariusza, ++ z pokrewieństwa z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.

Niedziela
2 NIEDZIELA ZWYKŁA 19.01.2020

6.00
Za + ojca Bolesława Winczkowskiego w 37-mą rocznicę śmierci, żonę Annę, córkę Helenę, syna Stanisława, zięciów Józefa, Stanisława i Bolesława, Edytę Hassek, Franciszka i Władysławę Jóźwiak, Eleonorę Czajka, dziadków i pokrewieństwo z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
7.30
1) Za + ojca Stanisława Świstak w 4-tą rocznicę śmierci, brata Jerzego Świstak, wujków Eugeniusza Kosiarskiego i Czesława Świtek, dziadków z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za + Władysławę Kaszuba w 30-ty dzień po śmierci.
9.00
1) Za + męża Jerzego Poręba w kolejną rocznicę śmierci.
2) Za + Irenę Cichocką w 30-ty dzień po śmierci.
10.30
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski i wspólnie przeżyte lata z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Krystyny i Jana Gontkiewicz z okazji 50-tej rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. (Te Deum)
12.00
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Stanisławy Cichoń z okazji 65-tej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla męża Mariana i córki Agnieszki.
15.00
W intencji dzieci przyjmujących Sakrament chrztu Świętego i ich rodziców.
16.30
Nieszpory niedzielne.
17.00
Za + Zofię Kowalczyk w 7-mą rocznicę śmierci, rodziców Sewerynę i Władysława, brata Stanisława, teściów Annę i Stanisława Stachyra.
20.15
Za + mamę Michalinę Broszko w 13-tą rocznicę śmierci, jej męża Franciszka, dziadków z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.