1 NIEDZIELA ADWENTU 29.11.2020

6.00
1) Za ++ Mariannę i Franciszka Hoyzer, ++ z rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za + Bolesława Madej w 30-ty dzień po śmierci.
7.30
1) Za ++ rodziców – mamę Leokadię Pietrzyk w 2-gą rocznicę śmierci i tatę Jana.
2) Za + męża Bogdana Skopińskiego w 2-gą rocznicę śmierci, jego rodziców i teściową.
3) Za + Mariana Rokitowskiego, rodziców Marię i Ignacego, ++ z rodziny Rokitowski i Orlikiewicz.
9.00
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski i wspólnie przeżyte lata, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Elżbiety i Stanisława Niedziela z okazji 35-tej rocznicy ślubu, oraz o błogosławieństwo Boże dla synów, synowych, wnuków i dla całej rodziny.(Te Deum)
10.30
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Dary Ducha Świętego i błogosławieństwo Boże dla Elżbiety i Mariusza Papis z dziećmi oraz dla rodziców i rodzeństwa.
12.00
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla córki Agnieszki z okazji urodzin, oraz o błogosławieństwo Boże dla jej rodziców.
15.00
Za ++ rodziców Jadwigę i Władysława Ramutkowskich, Helenę i Józefa Piszer, siostry Annę i Zofię, braci Izydora, Telesfora, Kazimierza i Michała, ++ z pokrewieństwa z obu stron.
16.30
Nieszpory
17.00
Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + mamy Antoniny Czerwiak w kolejną rocznicę śmierci, męża Jana Szycha, teściów Mariannę i Jana, ++ z pokrewieństwa z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
20.15
Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + męża Zbigniewa Gawron.

 

Poniedziałek
ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA 30.11.2020

6.30
1) O radość życia wiecznego dla + mamy Scholastyki Kropiwnickiej w 5-tą rocznicę śmierci, jej męża Jana, rodziców, teściów, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Barbary Fabiszak z okazji urodzin, oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
3) Za + męża Michała Wierzbickiego, jego rodziców Marię, Józefę i Jana, teściów Rozalię i Stanisława oraz szwagra Bolesława Czarneckiego.
8.15
1) Za ++ rodziców Mariannę i Ignacego Hajduga, dziadków z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za + Janinę Ludwiczak w 30-ty dzień po śmierci.
18.00
Msza święta zbiorowa za zmarłych.

Wtorek 01.12.2020

6.30
1) Za ++ rodziców Jerzego i Małgorzatę Pulit, ich syna Piotra, teścia Józefa, siostrę i szwagra, Annę i Józefa Stelmaszewskich, ++ z rodzin Pulit, Grzywocz, Godula, dziadków z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za + Mariana Kawczak od rodziny Góreckich z Witkowic.
8.15
Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Heleny Dolot z okazji 70-tej rocznicy urodzin, oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. (Te Deum)
18.00
1) Za ++ rodziców i pradziadków Zofię i Jerzego Stefaniak na pamiątkę urodzin i Dnia Górnika.
2) Za + Gerarda Burek od sąsiadów.
3) Za + Stanisława Kulasa od sąsiadów z klatki „A”.

 

Środa 02.12.2020

6.30
1) Za + teścia Zygmunta Reszelewskiego, rodziców Zofię i Izydora Krzymowskich, szwagra Józefa Kaźmierczaka, dusze w czyśćcu.
2) Za ++ Janinę, Marię i Jana Czuba, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące.
3) O radość życia wiecznego dla + męża Jana Janas w 1-szą rocznicę śmierci, ++ z rodziny.
8.15
Za + Jerzego Jureczka na pamiątkę urodzin oraz jego siostrę Katarzynę Utrata w 30-ty dzień po śmierci.
18.00
1) Za + Weronikę w rocznicę śmierci, Teodora, Jerzego Płaczek oraz Adelę Domasik.
2) Za + Irenę Kapłanek od sąsiadów z bloku Marynarzy 21.
19.00
Msza w intencji członków i sympatyków Odnowy w Duchu Świętym.

Czwartek
Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezb. 03.12.2020

6.30
1) W intencji powołań kapłańskich i zakonnych.
2) O radość życia wiecznego dla ++ rodziców Władysława Kasprzyk w 22-gą rocznicę śmierci, żonę Stefanię, dziadków, ++ z pokrewieństwa z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
3) Za + Bronisława Kondrat od kolegów-współpracowników z Mega –Vat Knurów.
8.15
Za ++ z rodzin Ciborskich, Kądziela, Krukowskich i Bielawskich, dusze w czyśćcu cierpiące.
16.30
Za + żonę Stefanię Warych, ++ z rodziny Warych i Get.
18.00
1) W intencji rodzin Domowego Kościoła.
2) O radość życia wiecznego dla + męża Józefa Jedziniak w kolejną rocznicę śmierci, jego rodziców Marii i Franciszka oraz siostry Zofii.

Piątek
Wspomnienie św. Barbary, dz. i męcz., patronki archidiecezji i naszego miasta 04.12.2020

6.30
1) W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
2) Za ++ Reginę, syna Janusza, dzieci Kornelię i Zbysia Pluta, brata Ryszarda, rodziców, babcię Skibową, ++ z pokrew., dusze w czyśćcu.
8.15
Za ++ Katarzynę, Jana i Stanisława Serafin, Katarzynę i Jana Borowiec, ++ z tych rodzin.
9.30
W intencji górników.
18.00
1) W intencji dzieci po Wczesnej i po Pierwszej Komunii Świętej.
2) Za + brata Józefa Pietraszek.
19.00
W intencji młodzieży.

Sobota 05.12.2020

6.30
1) Za + Renatę Rokitowską w 9-tą rocznicę śmierci, ojca Stanisława i szwagra Jana.
2) Za ++ rodziców Antoniego i Bronisławę Bomba w rocznicę śmierci, brata Zygmunta, ++ z rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące.
8.15
1) W intencji członków Żywego Różańca.
2) W intencji ++ członków Żywego Różańca.
17.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu.
18.00
1) Za ++ rodziców Matyldę i Jana Karkosza, Marię i Franciszka Czerkies, ich synów Stanisława, Mariana, Józefa i Franciszka oraz szwagra Jana Pazdro.
2) Za + Zdzisława Kubińskiego w 30-ty dzień po śmierci.

Niedziela
2 NIEDZIELA ADWENTU 06.12.2020

6.00
Za + żonę Teresę Strużyńską, rodziców, teściów, dziadków, siostrę Zofię, jej męża Stanisława, brata Stanisława, jego żonę i córkę, ciocię Zofię i Pelagię, jej syna Józefa, Feliksa Zalewskiego i szwagra Rudolfa Szolc.
7.30
1) O radość życia wiecznego dla + mamy Henryki Nachyła w 3-cią rocznicę śmierci.
2) Za + Tadeusza Błaszczyk, rodziców Cecylię i Piotra Franek, teścia Józefa Błaszczyk, ++ z pokrewieństwa Błaszczyk, Franek i Kania, dusze w czyśćcu cierpiące.
9.00
1) Za + Grażynę Jarząbek w 5-tą rocznicę śmierci, rodziców Helenę i Henryka Szczepanek, Elżbietę Szczepanek, teściów Agnieszkę i Augustyna Jarząbek, ++ z rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) O radość życia wiecznego dla + Mirosława Szary i ++ kolegów ze szkoły na pamiątkę ich 60-tych urodzin.
10.30
1) Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Częstochowskiej z podz. za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Józefy Terka z okazji 70-tej rocznicy urodzin, oraz o bł. Boże i potrzebne łaski dla męża i całej rodziny. (Te Deum)
2) Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Andrzeja Zaręba z okazji 60-tej rocznicy urodzin, oraz o błog.o Boże dla całej rodziny. (Te Deum)
12.00
1) Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Częstochowskiej z podz. za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Barbary Krawczyńskiej z okazji 18-tej r. urodzin, oraz o błog. Boże dla rodziców, siostry Darii i całej rodziny.
2) Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Krzysztofa Salamandra z okazji 40-tej rocznicy urodzin, oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
15.00
Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Renaty Gontarz i jej syna Marcina z okazji urodzin, oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
16.30
Nieszpory
17.00
Za ++ Teresę i Stanisława Tybur od sąsiadów z klatki.
20.15
Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + Zbigniewa Gawron.