Niedziela 16 NIEDZIELA ZWYKŁA 21.07.2019

6.00
Za ++ rodziców Józefę i Tadeusza Jakubik oraz dziadków z obu stron.
7.30
Przez pośrednictwo i wstawiennictwo Matki Bożej Częstochowskiej do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla Grażyny Urbasek w 3-cią rocznicę śmierci.
9.00
Za + męża Bronisława Miazga, jego rodziców Wojciecha i Agnieszkę, brata i bratową Zofię i Emila oraz ich syna księdza Mariusza.
10.30
1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Gerarda Franik z okazji 60-tej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla żony i synów. (Te Deum)
2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Krystyny Adamiak z okazji 80-tej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. (Te Deum)
15.00
W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego i ich rodziców.
16.30
Nieszpory niedzielne.
17.00
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Justyny z okazji urodzin oraz z prośbą o uzdrowienie Wiktorii a także o błogosławieństwo Boże dla rodziny Sęków, Głąbiców i Kaletków.
20.15
Za + męża Romana Czarkowskiego w 8-mą rocznicę śmierci, jego mamę Stanisławę, ++ z rodzin Ludwiczak i Kudełko, dusze w czyśćcu cierpiące.

 

Poniedziałek ŚWIĘTO ŚW. MARII MAGDALENY 22.07.2019

6.30
Za + Michała Szczecina w 32-gą rocznicę śmierci, jego żonę Zofię, teściów Helenę i Romana Błaszczyk, ++ z pokrewieństwa z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
8.15
Za ++ teściów Teresę i Franciszka Plaza, dzieci, dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00
1) Za ++ z rodzin Kwieciński i Piosek, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + męża Leszka Kaszuba w 1-szą rocznicę śmierci.

Wtorek ŚWIĘTO ŚW. BRYGIDY, ZAK., patronki Europy 23.07.2019

6.30
Za + Alfreda Tekień w 4-tą rocznicę śmierci, dziadków, ++ z pokrewieństwa.
8.15
1) Za + Marka Kustrę w 1-szą rocznicę śmierci.
2) O radość życia wiecznego dla + Kazimierza Kliks w 3-cią rocznicę śmierci.
18.00
Za + Zdzisława Rajfur w 1-szą rocznicę śmierci.

Środa Wspomnienie św. Kingi. dz. 24.07.2019

6.30
Za + mamę Annę, siostrę Krystynę, brata Czesława na pamiątkę imienin, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące.
8.15
Za + żonę Joannę Stajer w 5-tą rocznicę śmierci, ++ z rodzin Stajer, Marmura, Salamon.
18.00
1) Za ++ rodziców Weronikę i Teodora Płaczek, brata Jerzego, siostrę Adelę Eugenię Śliwińską.
2) Za ++ Teresę Nowacką – Korus i jej córkę Katarzynę od sąsiadów z bloku 15.

Czwartek ŚWIĘTO ŚW. JAKUBA, APOSTOŁA 25.07.2019

6.30
Za + Ryszarda Marczuk w 4-tą rocznicę śmierci.
8.15
Za ++ męża Czesława Helińskiego w kolejną rocznicę śmierci, jego rodziców Ignacego i Sewerynę, mamę Kazimierę Chudy, ojca Franciszka, brata Stanisława, siostry Irenę i Helenę, szwagrów, dalszych krewnych, przyjaciół, sąsiadów, uczniów, dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00
1) Za + męża, ojca i dziadka Józefa Szopa w 13-tą rocznicę śmierci, rodziców, teściów, brata, szwagra i dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za + Łukasza Kamińskiego od sąsiadów z klatki ”C”.

Piątek Wspomnienie świętych Joachima i Anny, rodziców NMP 26.07.2018

6.30
Za ++ rodziców Jana i Annę Matusik, babcię Wiktorię Wojtarowicz, ++ z pokrewieństwa.
8.15
Za + Genowefę Stanisławską w 1-szą rocznicę śmierci, ++ z rodzin Olbryś.
18.00
1) Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla +Jana Stężały w 1-szą rocznicę śmierci.
2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski i wspólnie przeżyte lata z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Heleny i Franciszka Perkowskich z okazji 50-tej rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. (Te Deum)

Sobota 27.07.2019

6.30
Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla +Jana Stężały w 1-szą rocznicę śmierci.
8.15
Za + syna Artura w 3-cią rocznicę śmierci, jego ojca, dziadków, krewnych z rodzin Otrębowskich i Madej.
17.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu.
18.00
Za + męża Eugeniusza Smorczewskiego w 12-tą rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, ++ z rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące.

Niedziela 17 NIEDZIELA ZWYKŁA 28.07.2019

6.00
Za ++ Czesławę i Jana Szczepańskich, ++ z pokrewieństwa z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
7.30
Za + Kazimierę Kliks, jej męża Zygmunta, rodziców Jana i Paulinę Zarańskich, braci Józefa i Kazimierza, siostrę Wiktorię,
++ z pokrewieństwa.
9.00
O radość życia wiecznego dla + męża i ojca Grzegorza Fil w 2-gą rocznicę śmierci.
10.30
1) W intencji kierowców.
2) W intencji tragicznie zmarłych kierowców.
3) W intencji emerytów.
15.00
W intencji rocznych dzieci i ich rodziców.
16.30
Nieszpory niedzielne.
17.00
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski i wspólnie przeżyte lata z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Joanny i Krzysztofa z okazji 28-mej rocznicy ślubu oraz dla syna Michała z okazji urodzin i jego żony Magdaleny, a także o błogosławieństwo Boże dla syna Jakuba.
20.15
Za + Manfreda Gilner w 8-mą rocznicę śmierci.