Niedziela
24 NIEDZIELA ZWYKŁA 13.09.2020

6.00
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Sabiny Świątek z okazji 82-ej rocznicy urodzin, oraz o błogosławieństwo Boże dla męża i całej rodziny.
7.30
Za + Mariana Bieniek w 14-tą rocznicę śmierci, jego rodziców Mariannę i Józefa, siostrę Helenę, brata Stanisława, bratową Martę, teściów Wandę i Franciszka.
9.00
1) Za ++ Helenę i Józefa Szołtysek oraz Teodora i Helenę Wielek.
2) Za + Elżbietę Kotyrba w 30-ty dzień po śmierci.
10.30
1) Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Częstochowskiej z podz. za otrzymane łaski i wspólnie przeżyte lata z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Ewy i Roberta Bolisęga z okazji 25-tej r. ślubu oraz o bł. Boże dla syna Szymona i dla całej rodziny. (TD)
2) Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Helmuta Szymura z okazji 60-tej rocznicy urodzin, oraz o błog. Boże dla całej rodziny. (Te Deum)
12.00
1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Salomei Kląskała z okazji 80-tej rocznicy urodzin, oraz o błog. Boże dla całej rodziny. (Te Deum)
2) Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Częstochowskiej z podz. za otrzymane łaski i wspólnie przeżyte lata z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Haliny i Kazimierza Strzałka z okazji 50-tej r. ślubu oraz o bł. Boże dla dzieci, wnuków i dla całej rodziny. (TD)
3) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Moniki i Łukasza z okazji 1-szej rocznicy ślubu oraz o bł. Boże dla całej rodziny.
15.00
Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Jacka Żyła z okazji urodzin, oraz o błog. Boże, mocną wiarę, nadzieję i miłość dla całej rodziny.
16.30
Nieszpory
17.00
Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + męża Janusza Pindur.
20.15
Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Częstochowskiej z podz. za otrzymane łaski i wspólnie przeżyte lata z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Elżbiety i Dariusza Magiera z okazji 25-tej r. ślubu oraz o bł. Boże dla córek i dla całej rodziny. (TD)

 

Poniedziałek
ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA 14.09.2020

6.30
1) Za + tatę Lucjana Duliba w 33-cią rocznicę śmierci, mamę Teresę, ++ z pokrewieństwa z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + Stanisława Majka w 23-cią rocznicę śmierci, dla rodziców Janiny i Mariana, ++ z rodzin Majka i Pałka.
8.15
1) W intencji członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.
2) W intencji ++ członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.
18.00
1) Za +Jerzego Jureczka w 2 r. śmierci, ++ z rodziny.
2) Za + męża Leszka Kosztownego w kolejną rocznicę śmierci, teściów Mieczysławę i Wacława, rodziców Bronisławę i Bolesława, ++ z pokrewieństwa z obu stron.

Wtorek
Wspomnienie NMP Bolesnej 15.09.2020

6.30
1) Za + Jana Saczka od brata Piotra z rodziną.
2) Za + Lucjana Nowak od brata Zdzisława z rodziną.
8.15
1) Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Częstochowskiej i świętego Charbela z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Aleksandry w dniu urodzin, oraz o błogosławieństwo Boże dla jej bliskich.
2) Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Teresy w dniu 70-tych urodzin, oraz o błog. Boże dla wnuka Filipa i dla całej rodziny. (Te Deum)
18.00
1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Dary Ducha Świętego i błogosławieństwo Boże dla Marty i Sebastiana Łukasik z okazji 1-szej rocznicy ślubu.
2) Za + Jerzego Poks, jego rodziców Klarę i Engelberta, Stefanię Buras, dusze w czyśćcu cierpiące.

Środa
Wspomnienie świętych męcz. Korneliusza, pap. i Cypriana, bpa 16.09.2020

6.30
1) Za ++ teścia Ireneusza Surdyk w r. śm., o radość życia wiecznego, ++ z rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za ++ Henryka i Wandę Kawiak.
8.15
Za ++ Celinę Olbryś w 10 r. śmierci, brata Jana Wikira, Halinę, Janinę i Stanisława Wikira.
18.00
1) O radość życia wiecznego dla ++ rodziców Marianny i Franciszka Kaczmarek, Genowefy i Henryka Konic, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Bogusławy Pyznar z okazji urodzin, oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
3) Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Częstochowskiej z podz. za otrzymane łaski i wspólnie przeżyte lata z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Edyty i Tomasza Zawadzkich z okazji 20-tej r. śl. oraz o bł. Boże dla Karoliny, Piotra i dla całej rodziny.

Czwartek 17.09.2020

6.30
1) Za ++ męża Piotra Koczwara w kolejną r. śmierci, jego ojca i ++ z rodziny.
2) Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla mamy Anieli Jasińskiej z okazji 83-ej rocznicy urodzin, oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
8.15
Za ++ Marię Draga, męża Alojzego, syna Janusza, rodziców z obu stron, ++ z rodzin Czaplok, Roj, Lukoszek, dusze w czyśćcu cierpiące.
16.30
Za + Lucjana Nowak od Neokatechumenatu i grupy ojca Pio.
18.00
1) Za + Kazimierza Latacz w kolejną rocznicę śmierci, jego rodziców i rodzeństwo.
2) Za + Zenona Nowak w 8-mą r. śm., ++ z rodzin Nowak, Białek, Pietraszek, Warzocha, Kołodziej, Kowal, Marek, Migdal i Gołębiewski.

Piątek
ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, zak., patrona Polski 18.09.2020

6.30
1) Za + Krzysztofa Czomperlik, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za + Mariana Kawczak od Władysławy i Henryka Baron.
8.15
Za + Urszulę Tabath od szafarzy.
18.00
1) Za ++ rodziców Mariannę i Tadeusza Kusio, chrześniaka Sławomira Kusio, ++ z rodzin Kusio, Mazur i Bena, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za + mamę Anielę Przewoźnik w 4-tą rocznicę śmierci, tatę Stefana w 30-ty dzień po śmierci, dziadków Hildegardę i Józefa Przewoźnik oraz dziadka Karola Jałowieckiego.
3) Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Częstochowskiej z podz. za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Katarzyny Marcinowskiej z okazji 40-tej r. urodzin, oraz o bł. Boże dla męża, dzieci i dla całej rodziny.

Sobota 19.09.2020

6.30
1) Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + Zbigniewa Gawron oraz dla jego rodziców Bronisława i Krystyny Gawron.
2) Za + córkę Paulinę Konopka na pamiątkę urodzin, ++ z rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące.
8.15
1) Za + tatę Stefana Toporek w 22-gą rocznicę śmierci, mamę Stanisławę, teścia Antoniego Naszkiewicz, dziadków z obu stron, ciocie Józefę, Barbarę i Annę, wujków Tadeusza, Jerzego, Jana , Edwarda i Stanisława, kuzynkę Alicję, kuzyna Henryka, dusze w czyśćcu.
2) Za + Adolfa Cieślik w 30-ty dzień po śmierci.
12.30
Msza święta ślubna: Garncarz Grzegorz i Karpińska Milena
14.00
Msza święta ślubna: Woźny Tomasz i Lewandowska Małgorzata
17.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu.
18.00
1) Za + Stanisława Kowalczyk, jego żonę Helenę, rodziców, teściów, ++ z pokrewieństwa z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Haliny z okazji 75-tej r. urodzin, oraz o bł. Boże dla męża, syna i córki z rodzinami. (Te Deum)

Niedziela
25 NIEDZIELA ZWYKŁA 20.09.2020

6.00
Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + mamy Janiny Wojcieszuk, jej męża Juliana, syna Franciszka, ich rodziców, rodzeństwo, dusze w czyśćcu cierpiące.
7.30
1) Za ++ Józefa Szopa na pamiątkę urodzin, rodziców, brata Mariana, teściów, szwagra Józefa, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za + Janinę Kościółek w 30-ty dzień po śmierci.
3) Za +Bronisława Kondrat od sąsiadki.
9.00
Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Częstochowskiej z podz. za otrzymane łaski i wspólnie przeżyte lata, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Magdaleny i Grzegorza Gniewek z okazji 10-tej r. ślubu oraz o bł. Boże dla córek Emilki i Hani i dla całej rodziny.
10.30
1) Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski i wspólnie przeżyte lata, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Jadwigi i Józefa Koczy z okazji 50-tej r. ślubu oraz o bł. Boże dla całej rodziny. (Te Deum)
2) W intencji organizatorów i uczestników XII Knurowskich Dni Integracji „BĄDŹMY RAZEM”
12.00
1) Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Michaliny Tasak z okazji 80-tej rocznicy urodzin, oraz o bł. Boże dla dzieci z rodzinami. (Te Deum)
2) Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Franciszka Jeleniewicz z okazji 80-tej r. urodzin, oraz o bł. Boże dla całej rodziny. (Te Deum)
3) Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Leokadii Kosmala z okazji 80-tej rocznicy urodzin, oraz o błog. Boże dla całej rodziny. (Te Deum)
15.00
W intencji dzieci przyjmujących Sakrament Chrztu Świętego i ich rodziców.
16.30
Nieszpory
17.00
Za + Irenę Kica-Furtak w 30-ty dzień po śmierci.
20.15
Za + żonę Dorotę Leszczyńską w 1-szą rocznicę śmierci.