Niedziela
14 NIEDZIELA ZWYKŁA 05.07.2020

6.00
Za + męża Tadeusza Jasiński i brata Franciszka Kowolik w 8-mą rocznicę ich śmierci, rodziców i rodzeństwo z obydwu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
7.30
Za + Genowefę Wojciechowską w 3-cią rocznice śmierci.
9.00
Za + Stanisławę Skwiot w rocznicę śmierci, jej synów Wiesława i Romana, ++ z rodziny, Czesławę Pierzchała, Waldemara Oślizło, Mariana Bryska i wujka księdza Jana Jóźwik.
10.30
1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Longiny Olejniczak z okazji 70-tej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. (Te Deum)
2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski i wspólnie przeżyte lata z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Marii i Zbigniewa Goch z okazji 50-tej rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo Boże dla córek, zięciów, wnucząt i dla całej rodziny. (Te Deum)
15.00
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Dary Ducha Świętego i szczęśliwe rozwiązanie dla Elżbiety Szyguła z okazji urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla męża Grzegorza i całej rodziny.
16.30
Nieszpory
17.00
Za + męża i ojca Piotra Kudzia w 6-tą rocznicę śmierci, rodziców i teściów, dusze w czyśćcu cierpiące.
20.15
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski i wspólnie przeżyte lata z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Alicji i Zenona Szkoda z okazji 47-mej rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo Boże dla dzieci z rodzinami.

 

Poniedziałek
Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dz. 06.07.2020

6.30
Za ++ matkę Bertę Bernacki na pamiątkę urodzin i jej męża Adolfa, dusze w czyśćcu cierpiące.
8.15
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Kamili z okazji urodzin oraz o błog. Boże dla męża, dzieci i całej rodziny.
18.00
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Małgorzaty i Roberta Szkoda z okazji urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla córek i całej rodziny.

Wtorek 07.07.2020

6.30
Za + rodziców Jadwigę i Zygmunta Siwiec, brata Zygmunta, dusze w czyśćcu cierpiące.
8.15
Za + Wincentego Adamczyk w kolejną rocznicę śmierci, jego żonę Marię i syna Rajmunda.
18.00
Za + brata Zbigniewa Wilkowieckiego w 2-gą rocznicę śmierci, rodziców Wiesławę i Mariusza oraz braci Grzegorza i Ireneusza Wilkowieckich, ++ z rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące.

Środa
Wspomnienie św. Jana z Dukli, prezb. 08.07.2020

6.30
Za + mamę Teresę Duliba w 4-tą rocznicę śmierci, tatę Lucjana, ++ z pokrewieństwa z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
8.15
Za ++ Gertrudę i Waltera Wróbel, brata Alojzego i bratową Jadwigę, Ludgardę i Franciszka Frączek, siostrę Krystynę, ++ krewnych z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00
Za + ojca Zdzisława Woźniak w 13-tą rocznicę śmierci, mamę Krystynę, dziadków i ++ krewnych z obu stron.

Czwartek 09.07.2020

6.30
Za ++ rodziców Jana i Marię Okoniewskich, Genowefę Władysława Grabowskich, syna Jacka, Annę Klus, dziadków z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
8.15
Za + tragicznie syna Krzysztofa Skowron w 1-szą rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny.
18.00
Za ++ Marię i Bogusława Marcula.

Piątek 10.07.2020

6.30
Za + Ernesta Kowol w 14-tą rocznicę śmierci, jego żonę Agnieszkę, matkę Paulinę, teściów Gertrudę i Alojzego Skutela, ++ Różę, Ryszarda i Stefana Kontny.
8.15
Za + męża, ojca i dziadka Stanisława Mandrysz w 2-gą rocznicę śmierci, jego rodziców, teściów, dwie siostry, trzech szwagrów, dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00
Za + Łukasza Kamińskiego, ++ z rodziny Kamińskich, Sikora, Ciołkosz i Archipiak, dusze w czyśćcu cierpiące.

Sobota
ŚWIĘTO ŚW. BENEDYKTA, opata, patrona Europy 11.07.2020

6.30
Za + Edwarda Górka w 18-tą rocznicę śmierci, ++ rodziców z obydwu stron.
8.15
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za Sakrament Wczesnej Komunii Świętej i otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i opiekę Anioła Stróża dla Szymona z okazji 6-tej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla rodziców, brata Tomka i całej rodziny.
17.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu.
18.00
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski i wspólnie przeżyte lata z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Zofii i Stanisława Sikorskich z okazji 50-tej rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo Boże dla syna, synowej, wnucząt i dla całej rodziny. (Te Deum)

Niedziela
15 NIEDZIELA ZWYKŁA 12.07.2020

6.00
Za ++ rodziców Krystynę i Antoniego Ziobro, Annę i Stanisława Znaj, brata Jacka , ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące.
7.30
Za ++ rodziców Jana i Annę Oleś, Waltera i Elfrydę Słupik, Piotra i Jerzego Słupik, Danutę Oleś, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu.
9.00
1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Czesławy z okazji 70-tej rocznicy urodzin oraz dla jej wnuka Mateusza z okazji 22-ej rocznicy urodzin a także o błogosławieństwo Boże dla męża, syna i córek z rodzinami. (Te Deum)
2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla taty Czesława Piórek z okazji 70-tej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. (Te Deum)
10.30
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Magdaleny Zimnickiej z okazji 25-tej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla męża i dla całej rodziny.
15.00
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Donaty Michalskiej z okazji 75-tej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla dzieci i wnuków.
16.30
Nieszpory
17.00
Za ++ Władysława i Helenę Grochowskich, ++ z rodzin Grochowskich, Matonóg, Pudowskich i Kozłowskich, dusze w czyśćcu cierpiące.
20.15
Za ++ rodziców Krystynę i Eugeniusza Flegel, szwagra Rudolfa, dziadków z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.