Niedziela
NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ 05.04.2020

6.00
Za ++ teściów Emanuela i Emę Bismor, ++ z rodzin, dusze w czyśćcu cierpiące.
7.30
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Dary Ducha Świętego i błogosławieństwo Boże dla Eryki i córki Jolanty z okazji urodzin oraz o opiekę dla całej rodziny.
9.00
1) Za + męża, ojca i dziadka Wernera Janik w 1-szą rocznicę śmierci, ++ rodziców z obu stron.
2) Za + Wacława Stańczyk od rodziny Zalasów z Bąkowej Góry.
10.30
1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodziny Stemplewskich, Dąbkowskich i Kopiszka.
2) Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia, przeżyte 83 lata i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błog. Boże dla Marianny Kopczyk z okazji urodzin oraz dla jej dzieci, wnuków i prawnuka Mikołaja.
3) Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Zofii Kloska z okazji 60-tej rocz. urodzin oraz o bł. Boże dla jej mamy, dzieci i wnuków. (Te Deum)
12.00
1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Leszka Lewandowskiego z okazji 60-tej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla żony, córek, zięcia i całej rodziny. (Te Deum)
2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski i wspólnie przeżyte lata z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Krystyny i Rajmunda Mędrala z okazji 50-tej rocznicy ślubu oraz dla córki Beaty z okazji urodzin a także o błogosławieństwo Boże dla dzieci, wnuków i całej rodziny. (Te Deum)
15.00
Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Mariusza Kolwicz z okazji 45-tej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
17.00
Za + Elżbietę Kosińską w 30-ty dzień po śmierci.
20.15
Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Częstochowskiej z podzięk. za otrzymane łaski i wspólnie przeżyte lata z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Zofii i Aleksandra z okazji rocznicy ślubu oraz o błog. Boże dla ich synka Alberta i całej rodziny.

 

Poniedziałek
WIELKI PONIEDZIAŁEK 06.04.2020

6.30
1) Za + syna Jacka Okoniewskiego, rodziców Marię i Jana, Genowefę i Władysława Grabowskich, Annę Klus, dziadków z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za + Jerzego Steinke w 18-tą rocznicę śmierci.
8.15
1) W intencji członków Apostolstwa dobrej Śmierci.
2) W intencji ++ członków Apostolstwa dobrej Śmierci.
18.00
1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Marianny z okazji 70–tej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. (Te Deum)
2) Za ++ rodziców Annę i Tadeusza Hetmańczyk, brata Stefana, ++ z pokrewieństwa Hetmańczyk i Szot, dusze w czyśćcu cierpiące.
3) Za + Teresę Pernak w 30-ty dzień po śmierci.

Wtorek
WIELKI WTOREK 07.04.2020

6.30
Za + Wincentę Kulesza, jej męża Tadeusza, zięcia Mariana, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące.
8.15
1) Za + Genowefę Węgrzyk na pamiątkę urodzin.
2) Za + Piotra Pazdana
18.00
1) Za + Henryka Konopskiego w 2-gą rocznicę śmierci, rodziców i teściów, ++ z pokrewieństwa z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za + Łukasza Kamińskiego, ++ z rodziny Kamińskich, Sikora, Ciołkosz i Archipiak, dusze w czyśćcu cierpiące.
3) Za + Rozalię Czerwonka, siostrę Marię Drewnik i siostrzeńca Mirosława Jarczewskiego.
4) Za + ciocię Marię Wojnowską, jej męża Czesława, rodziców, teściów, ++ z pokrewieństwa z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.

Środa
WIELKA ŚRODA 08.04.2020

6.30
1) Za + mamę Kazimierę Leszczyk w 12-tą rocznicę śmierci, jej męża Mieczysława, rodziców z obu stron.
2) Za ++ rodziców – ojca Józefa i mamę Helenę Dusza, brata Zygmunta, bratową Czesławę, Mariannę i Wincentego Trzeciak, ich synów, córkę, zięcia i synową, ++ dziadków i babcie, dusze w czyśćcu cierpiące.
8.15
Za + żonę Krystynę Marek, rodziców Marię i Pawła, braci Józefa, Franciszka i Eugeniusza, teściów Weronikę i Józefa Sołtysik, szwagrów Karola i Tadeusza, dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00
1) Za + męża Stanisława Wolińskiego w 15-tą rocznicę śmierci, rodziców z obydwu stron, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu.
2) Za + męża Mariana Kloc w 3-cią rocznicę śmierci, syna Dariusza, rodziców z obu stron, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu.
3) O radość życia wiecznego dla ++ rodziców Honoraty i Józefa, dla ++ teściów oraz ++ z rodzin Kapuśniak, Czajka, Kowalczuk i Baczewski.
4) Za + Barbarę Zamirską w 30- ty dzień po śmierci.

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

Czwartek
WIELKI CZWARTEK 09.04.2020

18.00
1) Do Chrystusa Najwyższego Kapłana w intencji Parafian.
2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Maryi Królowej Kapłanów w intencji dziękczynno-błagalnej o łaskę zdrowia, błogosławieństwo Boże i opiekę dla Kapłanów naszej parafii i Ojca Świętego Franciszka od Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa.
3) W intencji naszych kleryków i nowych powołań do służby Bożej.
4) W intencji nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. o Boże błogosławieństwo w ich służbie i życiu rodzinnym.
5) W intencji Chorych w naszej parafii.
6) O zakończenie pandemii Koronawirusa na całym świecie

Piątek
WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ 10.04.2020

8.00
Ciemna Jutrznia
10.00
Droga Krzyżowa.
15.00
Droga Krzyżowa.
18.00
Ceremonie Wielkiego Piątku.

Sobota
WIELKA SOBOTA 11.04.2020

8.00
Ciemna Jutrznia
20.00
WIGILIA PASCHALNA – Msza św. w intencji Parafian

Niedziela
NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 12.04.2020

7.30
1) Do Chrystusa zmartwychwstałego w intencji Parafian.
2) Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + Mariana Śliwińskiego, jego rodziców i synowej Eugenii.
3) Za + księdza Stefana Gruszkę na pamiątkę urodzin, ++ z rodzin Brańczyk i Dzieżok.
9.00
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski i wspólnie przeżyte lata z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Priscilli i Romana z okazji kolejnej rocznicy ślubu oraz o błog. Boże dla dzieci z rodzinami.
10.30
1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Stanisława Różankowskiego z okazji 70-tej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla żony, dzieci i wnuków. (Te Deum)
2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Krystyny Samsel z okazji 80-tej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. (Te Deum)
3) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Haliny Strzałka z okazji 70-tej rocznicy urodzin oraz dla męża Kazimierza z okazji 75-tej rocznicy urodzin a także o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. (Te Deum)
12.00
1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Dawida Kilian z okazji 20-tej rocznicy urodzin oraz o błog. Boże i potrzebne łaski dla rodziców.
2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Anny z okazji urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
3) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem MB Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski i wspólnie przeżyte lata z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Janiny i Stanisława Wcisło z okazji 50-tej r. ślubu oraz o bł. Boże dla całej rodziny. (Te Deum)
15.00
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i opiekę Anioła Stróża dla Antosi Rodo-Karbowiak z okazji 5-tej rocznicy urodzin oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
17.00
Za + Krystynę Sieroń w 5-tą rocznicę śmierci, ++ z rodziny Sieroń, Figacz i Dziewiątak.
20.15
Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + Zbigniewa Gawron.