Niedziela 5 NIEDZIELA WIELKANOCNA 19.05.2019

6.00
Za + Joannę Zadrożny od Urszuli i Piotra z rodziną.
7.30
Za + męża Franciszka Kopczyk w 11-tą r. śmierci, jego rodziców Józefa i Anastazję, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu.
9.00
1) Za + Jana Firmanty w 20-tą rocznice śmierci, Józefę Kozłowską, Łukasza, Mateusza i Mieczysława Foryś.
2) Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla żony Henryki Wyrwas w 2-gą rocznicę śmierci.
10.30
W intencji dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej ze Szkoły Podstawowej nr 6 i 9.
12.00
1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem MB Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Kazimierza z okazji urodzin oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Dary Ducha Świętego i umocnienie wiary dla Elizy Morawiec z okazji 18-ej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
3) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski i wspólnie przeżyte lata z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Jana i Danuty Wilczek z okazji 35-ej rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. (Te Deum)
15.00
W intencji dzieci przyjmujących sakrament Chrztu Świętego i ich rodziców.
16.15
Nabożeństwo majowe.
17.00
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem MB Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Marii Szczybura z okazji 90-ej rocznicy urodzin oraz o bł. Boże dla całej rodziny. (Te Deum)
20.15
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla synowej Anity i syna Andrzeja Kaszuba z okazji urodzin oraz o Dary Ducha Świętego dla wnuków Bartłomieja, Nadii, Antoniny i Leny a także o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

 

Poniedziałek 20.05.2019

6.30
1) Za + mamę Mariannę Kowalską, ojca Zygmunta na pamiątkę urodzin, ++ z pokrewieństwa.
2) Za + Lecha Peplińskiego w 1-szą rocznicę śmierci od kolegów z pracy.
8.15
Za + Teresę Kafel w 6-tą rocznicę śmierci, jej mężów Tadeusza i Jana, syna Andrzeja, synową Tinę, ++ z pokrewieństwa.
18.00
1) Za + Longinę Michalak od sąsiadów z bloku 14.
2) Za + Eugeniusza Sęk w 22-gą rocz. śmierci, jego rodziców Mariannę i Franciszka, Mariusza Szymańskiego, Danutę Wójcik.
3) Za + Artura Kowalskiego od wszystkich pracowników restauracji ”777”.

Wtorek Wspomnienie św. Jana Nepomucena, prez. i męcz. 21.05.2019

6.30
1) Za + Jana Tałuć w 5-tą rocznicę śmierci.
2) Za + Michała Matonóg, ++ z rodzin Matonóg, Kozłowskich, Grochowskich, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące.
8.15
Za + ojca Maksymiliana Gali na pamiątkę urodzin, matkę Helenę, dziadków Gali, Lisik, wujków Piotra, Ferdynanda i Edwarda, ++ z pokrewieństwa z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00
1) O radość życia wiecznego dla + męża Leszka Kaszuba.
2) Za + mamę Zenonę Ekert, jej męża Janusza, rodziców, rodzeństwo,++ z pokrewieństwa.

Środa 22.05.2019

6.30
1) Za + Artura Kowalskiego od Antoniego Dyczko z rodziną.
2) Za + ojca Ignacego Tetla, żonę Martę, ich dzieci- syna i córkę.
8.15
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Kazimierza Leśnik z okazji 75-tej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla żony, dzieci, wnuków i prawnuczki. (Te Deum)
18.00
1) Za ++ Wiesławę i Edwarda Czyrnek w kolejną rocznicę śmierci.
2) Za + mamę Józefę Słaboń w rocznicę śmierci, ojca Wojciecha, męża Zdzisława Gil, braci Jerzego i Stanisława Słaboń, siostrę Cecylię Siejka, dziadków Andrzeja i Franciszka, Jana i Katarzynę Słaboń, dusze w czyśćcu cierpiące.
3) Za + Janinę Stępień od sąsiadów z bloku 10.

Czwartek 23.05.2019

6.30
1) Za + Krystynę i Bronisława Gawron, dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa.
2) Za ++ Jana, Franciszka, Zygmunta i Teklę, Wiktorię i Stanisława Prasnal, Zofię i Benedykta Prasnal, dziadków, siostrę Danutę, dusze w czyśćcu cierpiące.
8.15
Za + Edwarda Tworzydło w 1-szą rocznicę śmierci i syna Mirosława Tworzydło w kolejną rocznicę śmierci.
16.30
Za ++ teściów Annę i Stefana, dziadków z obu stron, szwagra Jerzego.
18.00
1) W intencji czcicieli św. Ojca Pio.
2) Za + Stefana Ruszkowskiego w 30-ty dzień po śmierci.

Piątek Wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych 24.05.2018

6.30
1) Za + córkę Kornelię Nieborak w 11-tą rocznicę śmierci, męża Manfreda Holc, ++ z pokrewieństwa.
2) Za + Daniela Brzezińskiego i jego ojca Zygmunta.
8.15
Za + męża Józefa Krawczyka, dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00
1) Za + męża Czesława Czekierda w 15-tą rocznicę śmierci, ++ z rodzin Czekierda, Wątor i Wnęk.
2) Za ++ teściów- Agnieszkę w 37-mą rocznicę śmierci i Adama Jóźwików, rodziców Wandę i Wojciecha Woźniaków,
++ z pokrewieństwa z obu stron.
3) Za + Jana Nazaruk w 3-cią rocznicę śmierci, Genowefę Janiak, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące.

Sobota 25.05.2019

6.30
Za ++ rodziców Stefanię i Antoniego, siostrę Jadwigę w 5-tą r. śmierci, siostrę Zofię w 3-cią r. śmierci, Jerzego Dudka w 7-mą rocz. śmierci, brata Stanisława w 10-tą r. śmierci, brata Tadeusza, Kazimierza i Barbarę Belica, dziadków z obu stron.
8.15
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej i św. Ojca Pio z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Małgorzaty Błaszczak z okazji 67-ej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla męża i córek z rodzinami.
18.00
1) Za ++ rodziców Janinę i Czesława Sapko oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron.
2) Za + Władysława Stasiowskiego w 11- tą rocznicę śmierci, jego żonę Marię, syna Józefa, zięcia Józefa, ++ z rodziny Stasiowskich i Kuligów, dusze w czyśćcu cierpiące.
3) Za ++ rodziców Zofię i Jerzego Stefaniak z okazji dnia Matki i Dnia Ojca z podziękowaniem za dar życia.
4) Za + Stanisława Głowackiego w 30-ty dzień po śmierci.

Niedziela 6 NIEDZIELA WIELKANOCNA 26.05.2019

6.00
Za + męża Zygmunta Jastrząb, rodziców z obu stron, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące.
7.30
O radość życia wiecznego dla + Teresy Oleksy w 16-tą rocznicę śmierci od syna Janusza z rodziną.
9.00
1) Za + syna Zbigniewa Zaborowskiego w 32-gą rocznicę śmierci, męża Romualda, rodziców Natalię i Alfonsa Milewskich oraz brata Edmunda Milewskiego.
2) Za ++ rodziców Natalię i Piotra Marek, szwagra Jana Szotę, ++ z rodzin Przybylik i Marek.
3) Za + Martę Rybakowską w 3-cią rocznicę śmierci, męża Kazimierza, pokrewieństwo z obu stron, ++ z rodzin Jakubowskich, Wiewiórów i Liberów.
10.30
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Pawła Konic z okazji 60-tej rocznicy urodzin i dla wnuka Jakuba z okazji 10-tej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. (Te Deum)
12.00
1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem MB Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Urszuli Boczoń z okazji 70-tej rocznicy urodzin oraz o bł. Boże dla całej rodziny. (Te Deum)
2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem MB Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Piotra i Judyty z okazji urodzin oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
3) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Marka Sękowskiego z okazji 50-tej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże, opiekę i zdrowie dla żony, córek i całej rodziny. (Te Deum)
15.00
W intencji rocznych dzieci i ich rodziców.
16.30
Nabożeństwo majowe
17.00
O radość życia wiecznego dla ++ rodziców Zofii i Jerzego Stefaniak z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca.
20.15
Za + Henryka Rakowskiego w kolejną rocznicę śmierci, jego żonę Leokadię, syna Kazimierza, zięcia Bogusława, jego ojca Mariana Kucharskiego, ++ z rodziny z obu stron.