Niedziela 11.11.2018

6.00
Za + Jana Mieszałę, jego dwie żony Ludmiłę i Stefanię, syna Stanisława, Henryka Ciborowskiego, jego żonę Janinę, pokrewieństwo z obu stron.
7.30
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Krzysztofa Bollin z okazji 55-tej rocznicy urodzin oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
9.00
Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Anny Dras z okazji 70-tej rocznicy urodzin oraz o bł. o Boże dla dzieci, wnuków i całej rodziny. (Te Deum)
10.30
W intencji Ojczyzny.
12.00
1) Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Stanisława Kijek z okazji 80-tej rocznicy urodzin oraz o bł. Boże dla żony, dzieci i całej rodziny. (Te Deum)
2) Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę
i zdrowie dla Marzanny Dzierżowskiej z okazji 50-tej r. ur. oraz o bł. Boże dla męża, dzieci i całej rodziny. (Te Deum)
15.00
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski i wspólnie przeżyte lata z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Leonardy i Norberta Kiolbasa z okazji 50-tej rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo Boże dla córki i syna z rodzinami. (Te Deum)
16.30
Nieszpory niedzielne.
17.00
Za + Janinę Mazurek w 1-szą rocznicę śmierci i Mariannę Piłat w 5-tą rocznicę śmierci.
20.15
Za ++ rodziców Jana i Janinę Szymańskich, syna Jerzego, dziadków z obu stron, teściów Kruzelów, dusze w czyśćcu.

Poniedziałek Wspomnienie św. Józefata, bp. i męcz. 12.11.2018

6.30
1) Za + Irmę Żyła w rocznicę śmierci, ++ z rodzin Żyła, Król, + Leokadię Łapczyńską.
2) Za ++ rodziców Elfrydę i Mikołaja, ojca Rudolfa, wujka Stanisława, szwagra Bogusława i dziadków.
8.15
1) W intencji Członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.
2) W intencji ++ Członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.
18.00
1) Za + siostrę Zofię, jej męża Franciszka, ++ z rodzin Szkodów.
2) Za + Adriannę Kośnik od sąsiadów z ulicy Kazimierza Wielkiego 18.

Wtorek Wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męcz. Polski 13.11.2018

6.30
1) Za + Stanisława Dybkowskiego, jego żonę Stefanię, synów Edwarda, Mieczysława i Romana, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Stanisława Kaczyńskiego z okazji 65-tej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. (Te Deum)
8.15
1) Za + Jana Raikowskiego, brata Brunona, żonę Halinę, rodziców Martę i Jana Raikowskich, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za + Czesławę Kądziela, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00
1) Za + Józefę Kozłowską w 6-tą rocznicę śmierci, Jana Firmanty, Łukasza, Mateusza, Mieczysława Foryś.
2) Za ++ rodziców Zofię i Władysława Musiał, teściów Krystynę i Jana Gronkowskich, dziadków z rodzin Wiśniewskich, Musiał i Gronkowskich, dusze w czyśćcu cierpiące.

Środa 14.11.2018

6.30
1) Za ++ teściów Agnieszkę i Henryka Kolarczyk, rodziców Hildegardę i Roberta Widuch, brata Stefana,bratanicę Iwonę, szwagra Jerzego, Waldemara Szymiczek, dziadków, ++ z pokrewieństwa z obu stron.
2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z prośbą o opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże dla męża Zbigniewa.
8.15
Za + mamę Jadwigę Kosmal w 4-tą rocznicę śmierci i matkę chrzestną Czesławę Boruc w 3-cią rocznicę śmierci.
18.00
1) Za ++ Łukasza na pamiątkę urodzin, Mateusza, Mieczysława Foryś, Józefę Kozłowską i Jana Firmanty.
2) Za + męża Tadeusza Biernat, jego rodziców Marcelego i Bogumiłę, brata Henryka, szwagrów Czesława, Antoniego, ++ z rodziny Biernatów, Gerlachowskich, dusze w czyśćcu cierpiące.

Czwartek 15.11.2018

6.30
Za + ojca Kazimierza Złotnik, brata Mariana, teścia Stanisława Radzik, ++ z pokrewieństwa Złotnik i Radzik.
8.15
Za + Henryka Sojka w rocznicę śmierci, braci Huberta i Antoniego Grzegorzyca, ++ z rodzin Sojka, Grzegorzyca i Nandzik.
16.30
O radość wieczną dla rodziców Rozalii i Józefa Żak, Stanisława Moneta, ++ z rodzin Żak, Moneta, Jaskólskich, Obryckich, Mcichowskich, Godlewskich, ++ kapłanów, misjonarzy, siostry zakonne, dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00
1) Za + Rudolfa Wolny w 19-tą rocznicę śmierci, jego żonę Marię, syna Jerzego, pokrewieństwo, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za + Dorotę Mitręga w 1-szą rocznicę śmierci.

Piątek 16.11.2018

6.30
1) Za + mamę Czesławę w 2-gą rocznicę śmierci, jej męża Mieczysława, ++ z rodzin Łamasz, Król, Wojciechowskich, Wiśniewskich, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za + ojca Reinholda na pamiątkę urodzin, mamę Annę, brata Jerzego Gruszka, dziadków Polczyk i Gruszka, Barbarę Bombik, Henryka Baranowskiego, Marię, Jana, Józefa i Kazimierza Kęder.
8.15
Za + Marię Adamczyk w 26-tą rocznicę śmierci, jej męża Wincentego i syna Rajmunda.
18.00
1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Andrzeja z okazji 50-tej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla żony, syna i całej rodziny. (Te Deum)
2) Za dusze w czyśćcu cierpiące.

Sobota Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy 17.11.2018

6.30
O radość życia wiecznego dla rodziców Stefanii i Stanisława Biszkowieckich i siostry Bernadety.
8.15
Za + mamę Mariannę Mazur w 3-cią rocznicę śmierci, ojca Jana Mazur i ++ z rodziny.
17.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu.
18.00
1) Za + mamę Gabrielę Hajduk w 6-tą rocznicę śmierci, jej męża Bogdana, rodziców Jana i Agnieszkę Piszczek, teściów Bolesława i Marię Hajduk, Jana Lampert.
2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Stanisławy Kudzia z okazji 60-tej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. ( Te Deum)
3) O miłosierdzie Boże dla Alfonsa Górka w 8-mą rocznicę śmierci, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące.

Niedziela 18.11.2018

6.00
Za + Agnieszkę Kowol w 30-tą rocznicę śmierci i jej męża Ernesta.
7.30
1) Za + Mariana Rokitowskiego, rodziców Marię i Ignacego.
2) Za + męża Antoniego Sałapatek w 4-tą rocznicę śmierci, rodziców z obu stron.
9.00
O Miłosierdzie Boże i radość życia wiecznego dla Krzysztofa Glosowitz w pamiatkę jego urodzin, jego żonę Krystynę Glosowitz i ojca Helmuta.
10.30
1) O Boże prowadzenie i dary Ducha świętego dla Łukasza z okazji urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla rodziców i rodzeństwa.
2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia z prośbą o dalszą opiekę Anioła Stróża, zdrowie i dary Ducha świętego dla Marysi Skarbeckiej okazji 10-tej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla brata Macieja, rodziców i całej rodziny.
12.00
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Krystyny Gilner z okazji 77-tej rocznicy urodzin oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
15.00
W intencji dzieci przyjmujących sakrament Chrztu świętego.
16.30
Nieszpory niedzielne.
17.00
O radość życia wiecznego dla Ewy Strąk w rocznicę śmierci, za ++ dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące.
20.15
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Elżbiety Cygan okazji 70-tej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. (Te Deum)