3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 07.03.2021

6.00
Za + ojca Jana Świątek w 74-tą rocznicę śmierci, dwie żony Helenę i Wiktorię, czterech synów Józefa, Władysława, Kazimierza i Wiesława, trzy synowe, cztery córki Anielę, Stefanię, Honoratę i Helenę, trzech zięciów Kazimierza, Jerzego i Kazimierza, wnuczkę Cecylię, jej męża Stanisława, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące.
7.30
1) Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla ++ dziadków Broniszów i Klucznych.
2) Za + Irenę Cichocką od rodziny Michalików i Strytyńskich z Ptaszkowej.
9.00
1) Za ++ Władysławę i Jana Wojdat, Waldemara Wojdat, Kazimierę i Władysława Głasek, Mariannę i Stanisława Sienkiewicz, Aleksandrę i Jana Samociuk, Zofię Kocoń i Kazimierza Samociuk.
2) Za + mamę Irmgardę Lipiński w 9-tą rocznicę śmierci, męża Konrada, rodziców Małgorzatę i Piotra, rodzeństwo Waltra i Wernera z żonami, ++ z rodzin Lipiński i Ledwig.
3) Za + męża Andrzeja Cholewa w 11-tą rocznicę śmierci oraz jego rodziców Martę i Stanisława.
10.30
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Marii z okazji 80-tej rocznicy urodzin, oraz o błogosławieństwo Boże i Dary Ducha Świętego dla całej rodziny. (Te Deum)
12.00
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Dary Ducha Świętego i błogosławieństwo Boże dla Teresy i Józefa Rapacz oraz dla córek z rodzinami.
15.00
Za + Helenę Paliga w 18-tą rocznicę śmierci, ++ z rodziny Paliga i Rutkowskich, dusze w czyśćcu cierpiące.
16.15
Gorzkie Żale
17.00
Za ++rodziców Marię i Józefa Lewandowskich, ++ z pokrewieństwa z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
20.15
Za +mamę Mariannę Kula w 30-tą rocznicę śmierci, tatę Lucjana, teściów, babcie i dziadków z obu stron, męża Henryka, ++ z rodzin Kot, Kula, Kaczor i Jaskuła, dusze w czyśćcu cierpiące.

 

Poniedziałek 08.03.2021

6.30
1) Za ++ dziadków Stefanię i Kazimierza Rawłuszko, Michalinę i Józefa Tumińskich, ich dzieci, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) o radość życia wiecznego dla + taty Wojciecha Nowak w 36-tą rocznicę śmierci, żony Annę, dusze w czyśćcu cierpiące.
8.15
1) w intencji członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.
2) W intencji ++ członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.
18.00
1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Marii i Mariusza z okazji urodzin, oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
2) Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + Wiesławy Wiechuła od sąsiadów z bloku.

Wtorek 09.03.2021

6.30
1) Za + Iwonę Polak, siostrę Reginę Kosmalską, rodziców Stefanię i Leszka Malik oraz Janinę i Henryka Matura, ++ z pokrewieństwa.
2) Za ++ siostrzeńców Mirosława i Romana Tisonczyk, ich tatę Karola oraz Mirosława Wenglorz i jego tatę Horsta.
8.15
Za + teścia Antoniego Toman w 29-tą rocznicę śmierci, jego żonę, syna, córkę i zięcia, ++ z rodziny Toman i Piotrowskich.
18.00
1) Za + Edwarda Dybkowskiego, rodziców Stefanię i Stanisława, teściów Romana i Józefę, braci Mieczysława i Romana, szwagra Eugeniusza, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za ++ rodziców Helenę i Władysława Szkoda, ++ z rodzin Szkoda i Szewczyk.
3) Za + Eugenię Wilk w 30-ty dzień po śmierci.

Środa 10.03.2021

6.30
1) Do Miłos. Bożego o radość życia wiecznego dla + ojca Mariana Majka, jego żony Janiny, braci Stanisława i Janusza, ++ z rodzin Majka i Pałka.
2) Za ++ rodziców Joannę i Mariana Pociecha w kolejną rocznicę śmierci, ich rodziców Antoninę i Józefa oraz Annę i Józefa, męża Eugeniusza Zabrzańskiego, dusze w czyśćcu cierpiące.
8.15
Za + Marię Kubasa, jej męża, Ernę i Pawła Zając, ++ z rodz. Kętnowskich, Czesława Drostek i Krystynę Misiejuk, ++ kapłanów, dusze w czyśćcu.
18.00
1) Za ++ Zofię i Wojciecha Kołodziej, synów Józefa i Eugeniusza, wnuka Romana i ++ z rodziny.
2) Za + Zenona Mazur, ++ z rodziny Latopolskich i Mazur oraz wnuka Dawida Kopiec.
3) Za + Andrzeja Siepietowskiego w 30-ty dzień po śmierci.

Czwartek 11.03.2021

6.30
Za + męża Józefa Szendzielorz, rodziców Martę i Wilhelma, brata Piotra, ciotkę Bertę, teściów Helenę i Antoniego, dziadków Michała i Agnieszkę oraz Wilhelma i Franciszkę, dusze w czyśćcu cierpiące.
8.15
Za + Józefa Joniec od Barbary Zięby z rodziną.
16.30
Za + Teresę w 11-tą rocznicę śmierci, jej męża Rudolfa Klecha, rodziców Genowefę i Stanisława Ladzińskich, Edmunda Wszeborowskiego, Adama i Stefanię Wszeborowskich, ++ z pokrewieństwa z obu stron.
18.00
1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Józefa z okazji 80-tej r. Urodzin, oraz o bł. Boże dla całej rodziny. (Te Deum)
2) Za + męża Kazimierza Kościołek na pamiątkę urodzin, rodziców Leokadię i Andrzeja, teściów Mariannę i Piotra, ++ z pokrewieństwa z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
3) Za ++ rodziców Katarzynę i Juliana Sikora, siostry Kazimierę i Józefę, szwagrów Władysława Tomoń, Edwarda Niewiem, Jana i Józefa Marcinowskich, siostrzeńca Romana Wieczorek, Tadeusza Pięciak, dusze w czyśćcu cierpiące.

Piątek 12.03.2021

6.30
1) Za + Romana Sitarz od rodziny Gębalów z Wadowic.
2) Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + Izabeli Majchrzyk od chrzestnej Anny.
8.15
Za ++ rodziców Zofię i Leonarda Bączyńskich, teściów Konrada i Hildegardę Walugów, żonę Helenę Bączyńską, dusze w czyśćcu.
18.00
1) Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + ojca Józefa Dąbek, jego żony Jadwigi, syna Janusza, rodziców z obu stron, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za + Romana Leśniak w 5-tą rocznicę śmierci, jego mamę Helenę, dusze w czyśćcu cierpiące.
3) Za + Annę Szczepaniak w 30-ty dzień po śmierci.

Sobota 13.03.2021

6.30
Za + Mariana Plizga od siostry Marii z córką Agnieszką z rodziną.
8.15
1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Krzysztofa Śliwińskiego z okazji urodzin, oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
2) Za + ojca Jana Mazura w 29-tą rocznicę śmierci, mamę Mariannę, ++ z rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące.
17.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu.
18.00
1) Za + mamę Wiesławę Wilkowiecką w 1-szą rocznicę śmierci, jej męża Mariusza oraz synów Zbigniewa, Ireneusza i Grzegorza.
2) Za + mamę Gertrudę na pamiątkę urodzin, ojca Franciszka, brata Andrzeja, ++ z rodziny Grudzień, Barwicki, Kępa i Brol.
3) Za + Świątek w 30-ty dzień po śmierci.

4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – LAETARE 14.03.2021

6.00
Za ++ Mariana i Helenę Smolińskich, Józefa i Janinę Kurowskich, Bolesława i Zofię Murowany, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu.
7.30
Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla ++ rodziców Marcjanny i Antoniego Bryła, syna Jana Pyznar, siostry Janiny, szwagra Tadeusza, siostrzeńca Krystiana Sałek i brata Józefa Bryła.
9.00
1) Za + żonę Stefanię Warych, ++ z rodziny Warych i Get.
2) Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + brata Bolesława Klepacki, bratowej Stefanii, Macieja Laufer, ++ z rodziny Klepacki i Woźnica, dusze w czyśćcu cierpiące.
10.30
1) Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Krystyny Borkowskiej z okazji 70-tej r. Urodzin, oraz o bł. Boże dla męża, dzieci i wnuków. (TD)
2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Józefa Fedec z okazji 70-tej r. Urodzin, oraz o bł. Boże dla całej rodziny. (TD)
12.00
1) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Dary Ducha Świętego i dobre wybory życiowe u progu dorosłego życia dla Julii Adamczyk z okazji 18-tej rocznicy urodzin, oraz o błogosławieństwo Boże dla rodziców, brata i całej rodziny.
2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Tomasza Michalskiego z okazji 50-tej rocznicy urodzin, oraz o błogosławieństwo Boże dla żony Katarzyny, córki Patrycji i syna Mateusza. (Te Deum)
3) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Andrzeja Wilk z okazji 55-tej rocznicy urodzin, oraz o bł. Boże dla całej rodziny.
15.00
Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Jana z okazji urodzin, oraz o błogosławieństwo Boże dla dzieci i całej rodziny.
16.15
Gorzkie Żale
17.00
Za + mamę Mariannę Pura w 4-tą r. śmierci, ojca Jana, brata Ryszarda, siostrę Helenę, ++ z rodziny Pura i Wojtczyk, dusze w czyśćcu.
20.15
Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + męża Piotra Musiał w 4-tą r. śmierci, rodziców z obu stron, dusze w czyśćcu.