Codziennie od godz. 9.00 do 18.00 w Kaplicy Bożego Miłosierdzia trwa adoracja Najświętszego Sakramentu. Podczas adoracji jest możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00 – 15.00 a w okrasie wakacyjnym tylko w piątki w godzinach 13.00 – 15.00.