16 lutego 2019

Sobota, V Tydzień zwykły
Rok C, I

Dzień Powszedni albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę

Czytania

(Rdz 3, 9-24)
Potomek Ewy zwycięży zło

Psalm

(Ps 90 (89), 2 i 4. 5-6. 12-13 (R.: por. 1b))
Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką

Ewangelia

(Mk 8, 1-10)
Drugie rozmnożenie chleba

Msze św. w dniu dzisiejszym odprawiane są w następującym porządku:

godz. 6:30, 8:15, 18:00

Logo

Jasnogórska Matko Kościoła,
z chórami Aniołów i świętych naszych Patronów klękamy w pokorze u stóp Twego tronu.

Ty od wieków jaśniejesz cudami i łaskami na Jasnej Górze – stolicy Twego miłosierdzia.

Wejrzyj na nasze serca, które Ci przynoszą hołdy czci i oddanej miłości.
Rozbudź wśród nas serca świętych, kształtuj prawdziwych apostołów wiary,
umacniaj miłość do Kościoła świętego, wyjednaj nam upragnione łaski…


Matko o zranionym obliczu, składam w Twe ręce siebie i wszystkie drogie mi osoby.
Tobie ufam, liczę na Twe orędownictwo u Syna ku chwale Boga w Trójcy Jedynego.

Amen.