• ołtarz
    Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Knurowie

    Matko Boża Częstochowska Módl się za Nami


    Ogłoszenia Intencje

26 marca 2019

Wtorek, III Tydzień Wielkiego Postu
Rok C, I

Dzień Powszedni

Czytania

(Dn 3, 25. 34-43)
Modlitwa skruszonego

Psalm

(Ps 25 (24), 4-5. 6 i 7bc. 8-9 (R.: por. 7))
Pamiętaj o nas, miłosierny Panie

Ewangelia

(Mt 18, 21-35)
Przebaczenie Boga uwarunkowane przebaczeniem drugiemu człowiekowi

Logo

Jasnogórska Matko Kościoła,
z chórami Aniołów i świętych naszych Patronów klękamy w pokorze u stóp Twego tronu.

Ty od wieków jaśniejesz cudami i łaskami na Jasnej Górze – stolicy Twego miłosierdzia.

Wejrzyj na nasze serca, które Ci przynoszą hołdy czci i oddanej miłości.
Rozbudź wśród nas serca świętych, kształtuj prawdziwych apostołów wiary,
umacniaj miłość do Kościoła świętego, wyjednaj nam upragnione łaski…


Matko o zranionym obliczu, składam w Twe ręce siebie i wszystkie drogie mi osoby.
Tobie ufam, liczę na Twe orędownictwo u Syna ku chwale Boga w Trójcy Jedynego.

Amen.