15 listopada 2018

Czwartek, XXXII Tydzień zwykły
Rok B, II

Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Alberta Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła

Czytania

(Flm 7-20)
Paweł wstawia się za Onezymem

Psalm

(Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10 (R.: por. 5a))
Szczęśliwy, komu Pan Bóg jest pomocą

Ewangelia

(Łk 17, 20-25)
Królestwo Boże jest pośród was

Msze św. w dniu dzisiejszym odprawiane są w następującym porządku:

godz. 6:30, 8:15, 16:30, 18:00

Logo

Jasnogórska Matko Kościoła,
z chórami Aniołów i świętych naszych Patronów klękamy w pokorze u stóp Twego tronu.

Ty od wieków jaśniejesz cudami i łaskami na Jasnej Górze – stolicy Twego miłosierdzia.

Wejrzyj na nasze serca, które Ci przynoszą hołdy czci i oddanej miłości.
Rozbudź wśród nas serca świętych, kształtuj prawdziwych apostołów wiary,
umacniaj miłość do Kościoła świętego, wyjednaj nam upragnione łaski…


Matko o zranionym obliczu, składam w Twe ręce siebie i wszystkie drogie mi osoby.
Tobie ufam, liczę na Twe orędownictwo u Syna ku chwale Boga w Trójcy Jedynego.

Amen.