20 września 2018

Czwartek, XXIV Tydzień zwykły
Rok B, II

Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy

Czytania

(1 Kor 15, 1-11)
Świadectwo Pawła o zmartwychwstaniu Chrystusa

Psalm

(Ps 118 (117), 1b-2. 16-17. 28-29 (R.: por. 1b))
Dziękujcie Panu, bo nasz Pan jest dobry
Albo: Alleluja

Ewangelia

(Łk 7, 36-50)
Odpuszczone są jej liczne grzechy ponieważ bardzo umiłowała

Msze św. w dniu dzisiejszym odprawiane są w następującym porządku:
godz. 6:30, 8:15, 16:30, 18:00

Logo

Jasnogórska Matko Kościoła,
z chórami Aniołów i świętych naszych Patronów klękamy w pokorze u stóp Twego tronu.

Ty od wieków jaśniejesz cudami i łaskami na Jasnej Górze – stolicy Twego miłosierdzia.

Wejrzyj na nasze serca, które Ci przynoszą hołdy czci i oddanej miłości.
Rozbudź wśród nas serca świętych, kształtuj prawdziwych apostołów wiary,
umacniaj miłość do Kościoła świętego, wyjednaj nam upragnione łaski…


Matko o zranionym obliczu, składam w Twe ręce siebie i wszystkie drogie mi osoby.
Tobie ufam, liczę na Twe orędownictwo u Syna ku chwale Boga w Trójcy Jedynego.

Amen.