19 września 2018

Środa, XXIV Tydzień zwykły
Rok B, II

Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Januarego, biskupa i męczennika

Czytania

(1 Kor 12, 31 – 13, 13)
Hymn o miłości

Psalm

(Ps 33 (32), 2-3. 4-5. 12 i 22 (R.: por. 12))
Szczęśliwy naród wybrany przez Pana

Ewangelia

(Łk 7, 31-35)
Duch przekory przeszkodą w przyjęciu królestwa Bożego

Msze św. w dniu dzisiejszym odprawiane są w następującym porządku:
godz. 6:30, 8:15, 18:00

Logo

Jasnogórska Matko Kościoła,
z chórami Aniołów i świętych naszych Patronów klękamy w pokorze u stóp Twego tronu.

Ty od wieków jaśniejesz cudami i łaskami na Jasnej Górze – stolicy Twego miłosierdzia.

Wejrzyj na nasze serca, które Ci przynoszą hołdy czci i oddanej miłości.
Rozbudź wśród nas serca świętych, kształtuj prawdziwych apostołów wiary,
umacniaj miłość do Kościoła świętego, wyjednaj nam upragnione łaski…


Matko o zranionym obliczu, składam w Twe ręce siebie i wszystkie drogie mi osoby.
Tobie ufam, liczę na Twe orędownictwo u Syna ku chwale Boga w Trójcy Jedynego.

Amen.