21 listopada 2018

Środa, XXXIII Tydzień zwykły
Rok B, II

Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny

Czytania

(Ap 4, 1-11)
Wizja otwartego nieba

Psalm

(Ps 150, 1b-2. 3-4. 5-6a (R.: por. Ap 4, 8b))
Bóg wszechmogący jest po trzykroć Święty

Ewangelia

(Łk 19, 11-28)
Przypowieść o dziesięciu minach

Msze św. w dniu dzisiejszym odprawiane są w następującym porządku:

godz. 6:30, 8:15, 18:00

Logo

Jasnogórska Matko Kościoła,
z chórami Aniołów i świętych naszych Patronów klękamy w pokorze u stóp Twego tronu.

Ty od wieków jaśniejesz cudami i łaskami na Jasnej Górze – stolicy Twego miłosierdzia.

Wejrzyj na nasze serca, które Ci przynoszą hołdy czci i oddanej miłości.
Rozbudź wśród nas serca świętych, kształtuj prawdziwych apostołów wiary,
umacniaj miłość do Kościoła świętego, wyjednaj nam upragnione łaski…


Matko o zranionym obliczu, składam w Twe ręce siebie i wszystkie drogie mi osoby.
Tobie ufam, liczę na Twe orędownictwo u Syna ku chwale Boga w Trójcy Jedynego.

Amen.