https://i1.wp.com/czestochowska.pl/wp-content/uploads/2018/12/kurs_alpha.jpg?resize=1920%2C558

22 stycznia 2019

Wtorek, II Tydzień zwykły
Rok C, I

Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Wincentego, diakona i męczennika albo wspomnienie św. Wincentego Pallottiego, prezbitera

Czytania

(Hbr 6, 10-20)
Motywy naszej nadziei

Psalm

(Ps 111 (110), 1b-2. 4-5. 9 i 10c (R.: 5b))
Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu, albo: Alleluja

Ewangelia

(Mk 2, 23-28)
Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu

Msze św. w dniu dzisiejszym odprawiane są w następującym porządku:

godz. 6:30, 8:15, 18:00

Logo

Jasnogórska Matko Kościoła,
z chórami Aniołów i świętych naszych Patronów klękamy w pokorze u stóp Twego tronu.

Ty od wieków jaśniejesz cudami i łaskami na Jasnej Górze – stolicy Twego miłosierdzia.

Wejrzyj na nasze serca, które Ci przynoszą hołdy czci i oddanej miłości.
Rozbudź wśród nas serca świętych, kształtuj prawdziwych apostołów wiary,
umacniaj miłość do Kościoła świętego, wyjednaj nam upragnione łaski…


Matko o zranionym obliczu, składam w Twe ręce siebie i wszystkie drogie mi osoby.
Tobie ufam, liczę na Twe orędownictwo u Syna ku chwale Boga w Trójcy Jedynego.

Amen.