22 października 2018

Poniedziałek, XXIX Tydzień zwykły
Rok B, II

Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża

Czytania

(Ef 2, 1-10)
Bóg przywróci nas razem z Chrystusem do życia

Psalm

(Ps 100 (99), 2-3. 4-5 (R.: por. 3b))
Bóg sam nas stworzył, my Jego własnością

Ewangelia

(Łk 12, 13-21)
Gromadzić skarby przed Bogiem

Msze św. w dniu dzisiejszym odprawiane są w następującym porządku:
godz. 6:30, 8:15, 18:00

Logo

Jasnogórska Matko Kościoła,
z chórami Aniołów i świętych naszych Patronów klękamy w pokorze u stóp Twego tronu.

Ty od wieków jaśniejesz cudami i łaskami na Jasnej Górze – stolicy Twego miłosierdzia.

Wejrzyj na nasze serca, które Ci przynoszą hołdy czci i oddanej miłości.
Rozbudź wśród nas serca świętych, kształtuj prawdziwych apostołów wiary,
umacniaj miłość do Kościoła świętego, wyjednaj nam upragnione łaski…


Matko o zranionym obliczu, składam w Twe ręce siebie i wszystkie drogie mi osoby.
Tobie ufam, liczę na Twe orędownictwo u Syna ku chwale Boga w Trójcy Jedynego.

Amen.