https://i0.wp.com/czestochowska.pl/wp-content/uploads/2018/12/kurs_alpha.jpg?resize=1920%2C558

11 grudnia 2018

Wtorek, II Tydzień Adwentu
Rok C, I

Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Damazego I, papieża

Czytania

(Iz 40, 1-11)
Pan pocieszy swój lud

Psalm

(Ps 96 (95), 1-2. 3 i 10ac. 11-12. 13 (R.: por. Iz 40, 10a))
Oto nasz Pan Bóg przyjdzie z wielką mocą

Ewangelia

(Mt 18, 12-14)
Bóg nie chce zguby zbłąkanych

Msze św. w dniu dzisiejszym odprawiane są w następującym porządku:

godz. 6:30, 8:15, 18:00

Logo

Jasnogórska Matko Kościoła,
z chórami Aniołów i świętych naszych Patronów klękamy w pokorze u stóp Twego tronu.

Ty od wieków jaśniejesz cudami i łaskami na Jasnej Górze – stolicy Twego miłosierdzia.

Wejrzyj na nasze serca, które Ci przynoszą hołdy czci i oddanej miłości.
Rozbudź wśród nas serca świętych, kształtuj prawdziwych apostołów wiary,
umacniaj miłość do Kościoła świętego, wyjednaj nam upragnione łaski…


Matko o zranionym obliczu, składam w Twe ręce siebie i wszystkie drogie mi osoby.
Tobie ufam, liczę na Twe orędownictwo u Syna ku chwale Boga w Trójcy Jedynego.

Amen.